Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1076"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
 
(5 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte)
Rad 8: Rad 8:
 
*Vi har en gemensam process för strategisk utveckling
 
*Vi har en gemensam process för strategisk utveckling
 
*En övergripande målsättning med den digitala servicen (formulerad i program för e-samhälle, KS-beslut)
 
*En övergripande målsättning med den digitala servicen (formulerad i program för e-samhälle, KS-beslut)
Ett pågående arbete med att ta fram en servicepolicy
+
*Ett pågående arbete med att ta fram en servicepolicy.
Ett politiskt beslutat innovationsprogram
+
*Ett politiskt beslutat innovationsprogram.
 
+
|Detaljer=SERVICEPOLICY
 
 
SERVICEPOLICY -
 
 
Göteborgs Stad är en stor serviceorganisation. Stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag tillhandahåller tjänster inom allt från bostäder, miljö, skola/förskola, vård och omsorg, vattenförsörjning, kommunikationer och stadsplanering, till nöjen och fritid. Serviceutförandet i dessa tjänster har mycket stor påverkan på hur boende, besökare och företag upplever kvaliteten på respektive tjänst som helhet och i förlängningen förtroendet för stadens förmåga att leverera på det kommunala uppdraget.
 
Göteborgs Stad är en stor serviceorganisation. Stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag tillhandahåller tjänster inom allt från bostäder, miljö, skola/förskola, vård och omsorg, vattenförsörjning, kommunikationer och stadsplanering, till nöjen och fritid. Serviceutförandet i dessa tjänster har mycket stor påverkan på hur boende, besökare och företag upplever kvaliteten på respektive tjänst som helhet och i förlängningen förtroendet för stadens förmåga att leverera på det kommunala uppdraget.
 
För att ytterligare tydliggöra stadens förhållningssätt i serviceuppdraget och förbättra arbetssätten utarbetas och fastställs en servicepolicy som ett som stöd för nämnder och styrelser.  
 
För att ytterligare tydliggöra stadens förhållningssätt i serviceuppdraget och förbättra arbetssätten utarbetas och fastställs en servicepolicy som ett som stöd för nämnder och styrelser.  
Rad 20: Rad 18:
 
I staden är det viktigt att förtydliga vad målet effektiv och tillgänglig service innebär i serviceåtaganden och servicegrader. Det behöver förklaras både för att verksamheten ska kunna förstå och axla rollen som servicegivare och för att kommunens invånare ska veta vad de kan förvänta sig.
 
I staden är det viktigt att förtydliga vad målet effektiv och tillgänglig service innebär i serviceåtaganden och servicegrader. Det behöver förklaras både för att verksamheten ska kunna förstå och axla rollen som servicegivare och för att kommunens invånare ska veta vad de kan förvänta sig.
 
En servicepolicy stödjer dessa strategier och fungerar som en utgångspunkt för stadens anställda i mötet med medborgarna. Syftet med en servicepolicy är att säkerställa likabehandling med fokus på bemötande och tillgänglighet.
 
En servicepolicy stödjer dessa strategier och fungerar som en utgångspunkt för stadens anställda i mötet med medborgarna. Syftet med en servicepolicy är att säkerställa likabehandling med fokus på bemötande och tillgänglighet.
}}
 
  
INNOVATIONSPROGRAM -
+
INNOVATIONSPROGRAM
 
Göteborgs Stad har ett politiskt beslutat Innovationsprogram. Göteborgs Stads innovationsprogram beskriver hur arbetet med att stärka organisationens innovationsförmåga ska bedrivas, och därmed bidra till ökad måluppfyllelse i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Programmet berör också Göteborgs Stads roll i att bidra till ett starkt innovationssystem i Göteborgsregionen. Innovationsprocessen är ett verktyg för att nå mål i kommunens andra strategiska program och planer.  
 
Göteborgs Stad har ett politiskt beslutat Innovationsprogram. Göteborgs Stads innovationsprogram beskriver hur arbetet med att stärka organisationens innovationsförmåga ska bedrivas, och därmed bidra till ökad måluppfyllelse i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag. Programmet berör också Göteborgs Stads roll i att bidra till ett starkt innovationssystem i Göteborgsregionen. Innovationsprocessen är ett verktyg för att nå mål i kommunens andra strategiska program och planer.  
  
Rad 33: Rad 30:
 
Mål:  
 
Mål:  
 
1.  Göteborgs Stad har ett strukturerat arbete för att driva innovation som säkerställer effekt och nytta i våra verksamheter utifrån gemensamma prioriteringar.
 
1.  Göteborgs Stad har ett strukturerat arbete för att driva innovation som säkerställer effekt och nytta i våra verksamheter utifrån gemensamma prioriteringar.
2.  Medarbetare i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag  
+
2.  Medarbetare i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag har goda förutsättningar att vara innovativa och utveckla verksamheten.
har goda förutsättningar att vara innovativa och utveckla verksamheten.
 
 
3.  Göteborg ska vara erkänd som innovationsledande stad.
 
3.  Göteborg ska vara erkänd som innovationsledande stad.
  
Rad 45: Rad 41:
 
4. Odla en innovationsfrämjande organisationskultur
 
4. Odla en innovationsfrämjande organisationskultur
 
5. Organisera Göteborgs Stads gemensamma innovationsarbete
 
5. Organisera Göteborgs Stads gemensamma innovationsarbete
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
Figur 7: Målbild och mål för Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023
 
Figur 7: Målbild och mål för Göteborgs Stads innovationsprogram 2018-2023
 +
}}

Nuvarande version från 16 oktober 2017 kl. 14.40