Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1062"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 4: Rad 4:
 
|Rubrik=Kompetens - ett prioriterat område
 
|Rubrik=Kompetens - ett prioriterat område
 
|Sammanfattning=* Erfarenheten av ett strukturerat införande inklusive kompetensutveckling och kontinuerlig utvärdering av 1:1
 
|Sammanfattning=* Erfarenheten av ett strukturerat införande inklusive kompetensutveckling och kontinuerlig utvärdering av 1:1
* Arbetet pågår att ta fram en “Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld” som ska till beslut i utbildningsnämnden i juni 2017.
+
* Utbildningsnämnden antog “Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld” som ska till beslut i utbildningsnämnden i juni 2017.
 
* En av de prioriterade områden blir Kompetens och strategisk kompetens för förvaltningsledning, förskolechefer, skolledare, vårdnadshavare och pedagoger
 
* En av de prioriterade områden blir Kompetens och strategisk kompetens för förvaltningsledning, förskolechefer, skolledare, vårdnadshavare och pedagoger
 
|Detaljer=Fall/exempel: Förskola
 
|Detaljer=Fall/exempel: Förskola
Rad 12: Rad 12:
 
Under hösten och vintern 2016 startade utbildningsförvaltningen ett pilotprojekt där fem förskolor ingick. G-Suite fanns redan i grundskola och gymnasieskola i Botkyrka kommun. Och därmed var det bara att koppla på förskolan. Basutbildning i G-suite startade för intresserade förskolor i april 2017. Pedagogisk utvecklare på utbildningsförvaltningen arbetade med workshop och support för förskolor som hade behov.  
 
Under hösten och vintern 2016 startade utbildningsförvaltningen ett pilotprojekt där fem förskolor ingick. G-Suite fanns redan i grundskola och gymnasieskola i Botkyrka kommun. Och därmed var det bara att koppla på förskolan. Basutbildning i G-suite startade för intresserade förskolor i april 2017. Pedagogisk utvecklare på utbildningsförvaltningen arbetade med workshop och support för förskolor som hade behov.  
 
Pedagogisk utvecklare, it-strateg, systemförvaltare m.fl stod i nära dialog och reflekterade samt löste problem för att hitta ett digitalt ekosystem som skulle kunna fungera på ett flexibelt sätt i en förskolekontext.
 
Pedagogisk utvecklare, it-strateg, systemförvaltare m.fl stod i nära dialog och reflekterade samt löste problem för att hitta ett digitalt ekosystem som skulle kunna fungera på ett flexibelt sätt i en förskolekontext.
 +
 +
Lär mer på https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/strategi-for-larande-i-en-digital-varld.html
 
}}
 
}}

Versionen från 6 september 2017 kl. 14.52

Kommun Botkyrka Till kommunsidan
Nyckelområde Kompetens Till nyckelområdets huvudsida

Kompetens - ett prioriterat område

Sammanfattning

  • Erfarenheten av ett strukturerat införande inklusive kompetensutveckling och kontinuerlig utvärdering av 1:1
  • Utbildningsnämnden antog “Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld” som ska till beslut i utbildningsnämnden i juni 2017.
  • En av de prioriterade områden blir Kompetens och strategisk kompetens för förvaltningsledning, förskolechefer, skolledare, vårdnadshavare och pedagoger


Detaljer

Fall/exempel: Förskola I Botkyrka kommun har varje förskola redan vid införandet av lärplattor (ipad) “tagit fram” två pedagoger som blev kallade ikt-pedagoger. Ikt-pedagogerna blev inbjudna till ikt-träffar som it-enheten tillsammans med it-strateg för utbildningsförvaltningen samt upphandlade externa företag (som tillhandahåller digitala verktyg) bjöd in till. It-enhet och it-strateg hade fokus på att systematiskt visa på allt ifrån inköp/beställning till uppkoppling och avveckling av inköpta devicer. Ikt-pedagoger och pedagoger på förskolorna började i sin tur jobba fram olika strategier utifrån deras kunskap och intresseområde i hur de arbetade med de digitala verktygen. Flera pedagoger började efterfråga pedagogiska forum där de digitala verktygen skulle stå i fokus. I skrivandets stund anställdes en pedagogisk utvecklare centralt på utbildningsförvaltningen. Där fokusområdet skulle vara, lärplattform och de digitala verktygen i praktiken samt införande av G-suite i förskola. Se G-suite i förskolan

Fall/exempel Förskola G-Suite Under hösten och vintern 2016 startade utbildningsförvaltningen ett pilotprojekt där fem förskolor ingick. G-Suite fanns redan i grundskola och gymnasieskola i Botkyrka kommun. Och därmed var det bara att koppla på förskolan. Basutbildning i G-suite startade för intresserade förskolor i april 2017. Pedagogisk utvecklare på utbildningsförvaltningen arbetade med workshop och support för förskolor som hade behov. Pedagogisk utvecklare, it-strateg, systemförvaltare m.fl stod i nära dialog och reflekterade samt löste problem för att hitta ett digitalt ekosystem som skulle kunna fungera på ett flexibelt sätt i en förskolekontext.

Lär mer på https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/strategi-for-larande-i-en-digital-varld.html