Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1032"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
 
Rad 4: Rad 4:
 
|Rubrik=Tydliga roller skapar medverkan och samverkan på alla nivåer
 
|Rubrik=Tydliga roller skapar medverkan och samverkan på alla nivåer
 
|Sammanfattning=För att uppnå målen och därigenom nyttja digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och likvärdighet i Botkyrkas förskolor och skolor behöver förvaltningens olika nivåer medverka och samverka. [https://www.botkyrka.se/download/18.5e1b89615c8647290745059/1497942871219/Strategi%20fo%CC%88r%20barns%20och%20elevers%20la%CC%88rande%20i%20en%20digital%20va%CC%88rld_200170620.pdf Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld] tydliggör vilka förväntningar som ställs på de olika nivåerna för att nå samsyn och utveckling i hela förvaltningen.
 
|Sammanfattning=För att uppnå målen och därigenom nyttja digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och likvärdighet i Botkyrkas förskolor och skolor behöver förvaltningens olika nivåer medverka och samverka. [https://www.botkyrka.se/download/18.5e1b89615c8647290745059/1497942871219/Strategi%20fo%CC%88r%20barns%20och%20elevers%20la%CC%88rande%20i%20en%20digital%20va%CC%88rld_200170620.pdf Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld] tydliggör vilka förväntningar som ställs på de olika nivåerna för att nå samsyn och utveckling i hela förvaltningen.
|Detaljer===== Alla medarbetare ====
+
|Detaljer=<h4>Alla medarbetare</h4>
 
*Förväntas nyttja och behärska relevanta digitala verktyg och digitala miljöer i det egna arbetet.
 
*Förväntas nyttja och behärska relevanta digitala verktyg och digitala miljöer i det egna arbetet.
 
*Förväntas omvärldsbevaka digitaliseringsfrågor utifrån sin kontext.
 
*Förväntas omvärldsbevaka digitaliseringsfrågor utifrån sin kontext.

Nuvarande version från 16 oktober 2017 kl. 16.15