Mittköping - Delaktighet

Från Mittköping
Version från den 1 augusti 2017 kl. 21.59 av Frick (Diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Nyckelområden |Kommun=Mittköping |Nyckelområde=Delaktighet |Rubrik=Frivillighet, medverkan, medborgarperspektiv |Sammanfattning=Vid införande av välfärdsteknik i Mittk...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Mittköping Till kommunsidan
Nyckelområde Delaktighet Till nyckelområdets huvudsida

Frivillighet, medverkan, medborgarperspektiv

Sammanfattning

Vid införande av välfärdsteknik i Mittköping är det viktigt att få en så bred delaktighet som möjligt och låta så många som möjligt bjudas med på resan så tidigt som möjligt. Olika förslag på målgrupper som kan göras delaktiga är:

  • Medborgare
  • Intresseorganisationer
  • Politiker
  • Medarbetare
  • Andra förvaltningar och samarbetspartners

Detaljer

Att få vara med och se, lyssna, utvärdera, tycka och tänka från allra första början har varit en framgångsfaktor. Det arbetssätt som kan användas är mässor, föreläsningar, workshops och temadagar där utgångspunkten har varit att tillsammans utveckla vilka behov som finns för att organisationen ska kunna möta framtiden. För att öka delaktighet jobbar vi i Mittköping med ambassadörer från olika målgrupper exempelvis från pensionärsorganisationer, medarbetare som arbetar nära målgruppen. Med detta arbetssätt har vi märkt att vi fått lättare att sprida information och ett ökat engagemang både hos medborgare och medarbetare. Tillsammans är de med och tar ansvar för och sprider utvecklingsarbetet. De som ges möjlighet att vara delaktiga i införandet av ett mobilt arbetssätt ska ha mandat att få sin röst hörd och även att bjuda in andra yrkesgrupper efter behov.


Förslag på frågor som kan diskutera i samband med införandet av mobilt arbetssätt:

  • Hur organiserar och finansierar vi arbetet med införande av mobil arbetssätt?
  • Vad ser JAG för behov som kan tillgodoses genom mobila arbetssätt ?
  • Hur kan VI i tillgodose de behoven idag genom mobila arbetssätt?
  • Vad kan VI göra på kort sikt som underlättar för vår medarbetare och dom vi är tillför med mobila arbetssätt ?


Viktigt att processen kan ses i sin helhet innan implementering påbörjas så att det som vi kunnat tänka innan i alla led finns med. Vi gjorde processkartläggning med alla inblandade för att säkra kvalitén mot bakgrund av att det är många inblandade i processerna.