Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1031"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
 
Rad 28: Rad 28:
 
I samverkan med VINNOVA har Mittköping etablerat en testbädd för innovationer inom kommunal verksamhet. En testbädd är en arena för möten mellan innovatörer och blivande användare av deras innovationer. Innovationerna har som enda krav att de ska bidra till att livet för Mittköpings invånare blir lite bättre, vi jobbar lite smartare och får lite bättre resultat.  
 
I samverkan med VINNOVA har Mittköping etablerat en testbädd för innovationer inom kommunal verksamhet. En testbädd är en arena för möten mellan innovatörer och blivande användare av deras innovationer. Innovationerna har som enda krav att de ska bidra till att livet för Mittköpings invånare blir lite bättre, vi jobbar lite smartare och får lite bättre resultat.  
 
Innovationen kan vara en produkt eller en tjänst men även en arbetsmetod eller en organisatorisk lösning. Testbädden erbjuder innovatörer och idébärare skräddarsydda möten och tester med expertis inom den kommunala verksamheten. Genom att köpa denna tjänst får innovatören möjlighet att stämma av sin innovation eller idé direkt med den tänkte användaren. Mittköping vill på detta sätt bidra till att fler bra och efterfrågade innovationer kommer ut på marknaden.
 
Innovationen kan vara en produkt eller en tjänst men även en arbetsmetod eller en organisatorisk lösning. Testbädden erbjuder innovatörer och idébärare skräddarsydda möten och tester med expertis inom den kommunala verksamheten. Genom att köpa denna tjänst får innovatören möjlighet att stämma av sin innovation eller idé direkt med den tänkte användaren. Mittköping vill på detta sätt bidra till att fler bra och efterfrågade innovationer kommer ut på marknaden.
 +
 +
'''Medborgardialoger'''<br />
 +
 +
Genom invånardialoger vill vi ta del av invånarnas engagemang, och på så sätt strävar vi efter att hitta nya vägar för invånarna att komma till tals och få inflytande samt delaktighet
 +
 +
Dialogcafé är den metod som valts för invånardialogmötena. Metoden motiveras av att den väl överensstämmer med möjligheterna att uppnå syftet med dialogerna. Kännetecknande för dialogcafé är att forumet inbjuder till utbyte av tankar och ofta sker vid flera tillfällen. Deltagaren lämnar synpunkter och resonemang förs om olika idéer.
 +
 +
Viktigt att ha utgångspunkt behovsdriven utveckling och med det menar vi att utgångspunkten är individens behov, det vill säga invånarens-, brukarens-, elevens behov. Identifierade behov är sedan grunden för att utveckla verksamheten med stöd av arbetsmetoder och modeller
 +
 
}}
 
}}

Nuvarande version från 16 oktober 2017 kl. 14.28