Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1028"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 3: Rad 3:
 
|Nyckelområde=Infrastruktur
 
|Nyckelområde=Infrastruktur
 
|Rubrik=Modern kollaborativ produktionsplattform
 
|Rubrik=Modern kollaborativ produktionsplattform
|Sammanfattning=I Mittköping tog den digitala infrastrukturen (1:1, kraftfullt wifi samt digital eko-miljö) tre år att etablera ute i verksamheten. Den grundläggande digitala eko-miljön för alla verksamheter består av en modern kollaborativ molnbaserad plattform för produktion.
+
|Sammanfattning=Mittköping har sedan några år tillbaka en fullt utbyggd infrastruktur. Hela kommunen har tillgång till fiber och trådlösa nätverk är självklart i alla verksamheter. En stabil och anpassad internetuppkoppling med välfungerande hårdvara är en grundbult för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter för kommunens kunder och personal. Nätet förvaltas och uppdateras kontinuerligt till nya standarder. Förändringar av infrastrukturen görs med fokus på vad som är bra för hela kommunen. Det finns alltid ett ekonomiperspektiv i botten och förändringar utgår från en nyttoanalys.
|Detaljer=När grundförutsättningarna var på plats, gick man vidare till nästa fas: utvecklingsarbetet i en digital miljö. Nu arbetar man främst med stöd för förändringsarbetet, utveckling och spridning av nya metoder, och i förlängningen transformationen av yrkesrollen. Inom skolan använder man sig av skattningsverktyget LIKA för att på ett enkelt och konkret sätt komma framåt med digitaliseringen. Det betyder att även ledarskapet driver sina kollegiala nätverk och grupper. Målet är att varje medarbetare ska få det digitala stöd han eller hon behöver för att lära och utvecklas på bästa sätt.
+
|Detaljer=När grundförutsättningarna var på plats, gick vi vidare till nästa fas: utvecklingsarbete i en digital miljö. Nu arbetar vi främst med stöd för förändringsarbetet, utveckling och spridning av nya metoder, och i förlängningen transformation av yrkesrollen. Målet är att varje medarbetare ska få det digitala stöd han eller hon behöver för att lära och utvecklas på bästa sätt.
  
Allt detta bottnar i den kommunövergripande strategin för digitalisering. Varje förvaltning har åtaganden inom digitalisering gentemot de politiskt valda församlingarna. Hela styrkedjan är således med, annars hade inte denna utveckling inom förvaltningarna varit möjlig.
+
Allt tar sin utgångspunkt i Mittköpings strategi för digitalisering. Varje nämnd/förvaltning har ansvar för digital utveckling. Hela styrkedjan är således med, annars hade inte Mittköpings fantastiska utveckling varit möjlig!
 
}}
 
}}

Versionen från 16 oktober 2017 kl. 12.47

Kommun Mittköping Till kommunsidan
Nyckelområde Infrastruktur Till nyckelområdets huvudsida

Modern kollaborativ produktionsplattform

Sammanfattning

Mittköping har sedan några år tillbaka en fullt utbyggd infrastruktur. Hela kommunen har tillgång till fiber och trådlösa nätverk är självklart i alla verksamheter. En stabil och anpassad internetuppkoppling med välfungerande hårdvara är en grundbult för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter för kommunens kunder och personal. Nätet förvaltas och uppdateras kontinuerligt till nya standarder. Förändringar av infrastrukturen görs med fokus på vad som är bra för hela kommunen. Det finns alltid ett ekonomiperspektiv i botten och förändringar utgår från en nyttoanalys.

Detaljer

När grundförutsättningarna var på plats, gick vi vidare till nästa fas: utvecklingsarbete i en digital miljö. Nu arbetar vi främst med stöd för förändringsarbetet, utveckling och spridning av nya metoder, och i förlängningen transformation av yrkesrollen. Målet är att varje medarbetare ska få det digitala stöd han eller hon behöver för att lära och utvecklas på bästa sätt.

Allt tar sin utgångspunkt i Mittköpings strategi för digitalisering. Varje nämnd/förvaltning har ansvar för digital utveckling. Hela styrkedjan är således med, annars hade inte Mittköpings fantastiska utveckling varit möjlig!