Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1020"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 4: Rad 4:
 
|Rubrik=Testmiljö för utvärdering
 
|Rubrik=Testmiljö för utvärdering
 
|Sammanfattning=Google-förvaltningsgrupp - verksamhet och IT träffas för att utveckla och fånga upp utvecklingsförslag kring Googlemiljön. Testmiljö finns för att labba, utvärdera och systematisera.
 
|Sammanfattning=Google-förvaltningsgrupp - verksamhet och IT träffas för att utveckla och fånga upp utvecklingsförslag kring Googlemiljön. Testmiljö finns för att labba, utvärdera och systematisera.
 +
|Detaljer=I samband med vår första G Suite-pilot som genomfördes våren 2014 sattes en testmiljö upp i G Suite. I piloten deltog 110 elever och 20 lärare på grundskola och gymnasiet. Runt 120 Chromebooks köptes in för test och utvärdering av elever och lärare. IT-avdelningen avsatte personal att arbeta med piloten. Till en början användes manuell kontohantering och IT-avdelningen genomförde nödvändig konfiguration. Piloten sträckte sig över 4 månader och utvärderades och testmiljön justerades löpande efter behov.
  
Klippa in Jens test från Grundläggande organisation - beskriver testmiljö och organisationen.
+
Hösten 2014 utvidgades piloten. IT-avdelningen implementerade Googles GADS-script för synkronisering mellan AD i den befintliga test-domänen. Skolan beställde ytterligare 500 Chromebooks i den utvidgade piloten som delades ut vid terminsstart. Den utvidgade pilotstudien gav erfarenhet hur G Suite och Chromebooks fungerar i lite större skala. Teknikerna på IT-avdelningen fick möjlighet att köra scripten för synkronisering i skarpt läge. Inställningar för domänen, enheterna och användarkontona reviderades. En ny G Suite-domän satts upp men den gamla G Suite-miljön behölls för labb och test av ny funktionalitet. Hösten 2015 köpte skolan in 2500 Chromebooks samtidigt som vi gav samtlig personal och elever inom grund- och gymnasiekonton G Suite-konton, ca 16 000 konton skapades.
 +
 
 +
Under piloten formerades grunden för en förvaltningsgrupp för att arbeta med funktionalitet, konfiguration och utveckling. När vi sedan övergick i skarp miljö blev förvaltningsgruppen en viktig del i förvaltningen av vår G Suite-domän. I gruppen deltar representanter från skolans verksamheter samt personal från IT-avdelningen. Förvaltningsgruppens deltagare är också aktiva i vår testmiljö och där vi testar och utvärderar nya funktioner. För införande av ny funktionalitet i vår G Suite-miljö används releaser där nya funktioner först testas i testmiljön innan de aktiveras i skarp miljö enligt ett release-schema.
 
}}
 
}}

Versionen från 20 september 2017 kl. 10.31

Kommun Uddevalla Till kommunsidan
Nyckelområde Organisation och kultur Till nyckelområdets huvudsida

Testmiljö för utvärdering

Sammanfattning

Google-förvaltningsgrupp - verksamhet och IT träffas för att utveckla och fånga upp utvecklingsförslag kring Googlemiljön. Testmiljö finns för att labba, utvärdera och systematisera.

Detaljer

I samband med vår första G Suite-pilot som genomfördes våren 2014 sattes en testmiljö upp i G Suite. I piloten deltog 110 elever och 20 lärare på grundskola och gymnasiet. Runt 120 Chromebooks köptes in för test och utvärdering av elever och lärare. IT-avdelningen avsatte personal att arbeta med piloten. Till en början användes manuell kontohantering och IT-avdelningen genomförde nödvändig konfiguration. Piloten sträckte sig över 4 månader och utvärderades och testmiljön justerades löpande efter behov.

Hösten 2014 utvidgades piloten. IT-avdelningen implementerade Googles GADS-script för synkronisering mellan AD i den befintliga test-domänen. Skolan beställde ytterligare 500 Chromebooks i den utvidgade piloten som delades ut vid terminsstart. Den utvidgade pilotstudien gav erfarenhet hur G Suite och Chromebooks fungerar i lite större skala. Teknikerna på IT-avdelningen fick möjlighet att köra scripten för synkronisering i skarpt läge. Inställningar för domänen, enheterna och användarkontona reviderades. En ny G Suite-domän satts upp men den gamla G Suite-miljön behölls för labb och test av ny funktionalitet. Hösten 2015 köpte skolan in 2500 Chromebooks samtidigt som vi gav samtlig personal och elever inom grund- och gymnasiekonton G Suite-konton, ca 16 000 konton skapades.

Under piloten formerades grunden för en förvaltningsgrupp för att arbeta med funktionalitet, konfiguration och utveckling. När vi sedan övergick i skarp miljö blev förvaltningsgruppen en viktig del i förvaltningen av vår G Suite-domän. I gruppen deltar representanter från skolans verksamheter samt personal från IT-avdelningen. Förvaltningsgruppens deltagare är också aktiva i vår testmiljö och där vi testar och utvärderar nya funktioner. För införande av ny funktionalitet i vår G Suite-miljö används releaser där nya funktioner först testas i testmiljön innan de aktiveras i skarp miljö enligt ett release-schema.