Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1020"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
 
(4 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 3: Rad 3:
 
|Nyckelområde=Organisation och kultur
 
|Nyckelområde=Organisation och kultur
 
|Rubrik=Testmiljö för utvärdering
 
|Rubrik=Testmiljö för utvärdering
|Sammanfattning=Google-förvaltningsgrupp - verksamhet och IT träffas för att utveckla och fånga upp utvecklingsförslag kring Googlemiljön. Testmiljö finns för att labba, utvärdera och systematisera.
+
|Sammanfattning=Genom förvaltningsgruppen för Google Suite träffas verksamheten och IT-avdelningen regelbundet för att utveckla och fånga upp utvecklingsförslag kring Googlemiljön. En testmiljö finns för att testa och utvärdera ny funktionalitet och för att systematisera arbetet med Google-miljön.
 +
|Detaljer=I samband med vår första G Suite-pilot som genomfördes våren 2014 sattes en testmiljö upp i G Suite. I piloten deltog 110 elever och 20 lärare på grundskola och gymnasiet. Runt 120 Chromebooks köptes in för test och utvärdering av elever och lärare. IT-avdelningen avsatte personal att arbeta med piloten. Till en början användes manuell kontohantering och IT-avdelningen genomförde nödvändig konfiguration. Piloten sträckte sig över 4 månader och utvärderades och testmiljön justerades löpande efter behov.
  
Klippa in Jens test från Grundläggande organisation - beskriver testmiljö och organisationen.
+
Hösten 2014 utvidgades piloten. IT-avdelningen implementerade GADS (Google Apps Directory Sync) som en grund för att automatisera kontohanteringen och för att ha en supporterad lösning mellan lokal katalogtjänst och G Suite. Utöver GADS skapades också en rad egna skript för att kunna underhålla och konfigurera lösningen dynamiskt vid händelse av exempelvis nya skolor och klasser eller andra förändringar som tillkommer över tid. Identitetshanteringen från personal och elevregister uppdaterades och förbättrades även för att tillgodose en helhetslösning för identitetshanteringen för Google. Implementationen utfördes först i testmiljö och med testdomänen för att sedan speglas över till produktionsmiljö. Justeringar i produktionsmiljön över tid fördes sedan in i testmiljön för att försöka hålla dessa miljöer likartade för tester och utvärdering av ny funktionalitet innan dessa distribueras.
 +
 
 +
Ytterligare 500 Chromebooks köptes in i samband med den utvidgade piloten och delades ut till elever på gymnasiet och grundskolan. Den utvidgade pilotstudien gav erfarenhet hur G Suite och Chromebooks fungerar i lite större skala. Teknikerna på IT-avdelningen fick möjlighet att köra scripten för synkronisering i skarpt läge. Inställningar för domänen, enheterna och användarkontona reviderades. Under våren bestämde sig skolan att gå vidare med Chromebook. IT-avdelningen satte en ny G Suite-domän. Den gamla G Suite-miljön behölls för labb och test av ny funktionalitet. Hösten 2015 köpte skolan in 2500 Chromebooks samtidigt som vi gav samtlig personal och elever inom grund- och gymnasiekonton G Suite-konton, ca 16 000 konton skapades.
 +
 
 +
Under piloten formerades grunden för en förvaltningsgrupp för att arbeta med funktionalitet, konfiguration och utveckling av G Suite. När vi sedan övergick i skarp miljö blev förvaltningsgruppen en viktig del i förvaltningen av vår G Suite-domän. I gruppen deltar representanter från skolans verksamheter samt personal från IT-avdelningen. Förvaltningsgruppens deltagare är också aktiva i vår testmiljö och där vi testar och utvärderar nya funktioner. För införande av ny funktionalitet i vår G Suite-miljö används releaser där nya funktioner först testas i testmiljön innan de aktiveras i skarp miljö enligt ett release-schema. Förvaltningsgruppen är således beslutande organ inom förändringar och tillämpningar i Google miljön.
 
}}
 
}}

Nuvarande version från 16 oktober 2017 kl. 14.07