Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1015"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Skapade sidan med '{{Nyckelområden |Kommun=Skellefteå |Nyckelområde=Kompetens |Rubrik=Processinriktad utbildning av gymnasielärare inom området IT och lärande |Sammanfattning=Utbildning i...')
 
Rad 4: Rad 4:
 
|Rubrik=Processinriktad utbildning av gymnasielärare inom området IT och lärande
 
|Rubrik=Processinriktad utbildning av gymnasielärare inom området IT och lärande
 
|Sammanfattning=Utbildning i flera små steg som ger direkt tillämpning i arbetet. Formativt arbetssätt där deltagarna är varandras lärresurser. Tillgänglighet till utbildningsmaterial via webben. Neka aldrig fortbildning!
 
|Sammanfattning=Utbildning i flera små steg som ger direkt tillämpning i arbetet. Formativt arbetssätt där deltagarna är varandras lärresurser. Tillgänglighet till utbildningsmaterial via webben. Neka aldrig fortbildning!
 +
|Detaljer='''Hur fick vi till modellen?'''
 +
 +
I en process tillsammans med lokala skolledare, utvecklingsledare och IT-pedagoger tog MediaCenter i Västerbotten fram innehåll och upplägg. Utbildningen skulle gå under tre år och modifierades allt eftersom erfarenheter och innehåll förändrades. En viktig motivation var att få till en enhetlig digital lärmiljö där alla lärare använde lärplattformen och det var också en av de saker som lyckades väl.
 +
 +
“Vi har blandat kollegialt lärande med inköpta utbildare och gett stor frihet för personalen att själv styra över sin fortbildning. Resultatet är att vi tagit oss en bra bit på vägen från att fokusera på teknik till att skapa en delakultur där vi istället diskuterar IKT och pedagogik.”
 +
 +
'''Hur arbetar vi med den idag?'''
 +
 +
Efter tre år lever de månatliga träffarna vidare, men det är inte lika stor aktivitet som det var i början. Men detta är något som som IT-strateg Tommy Lindmark i Skellefteå kan svara mer på.
 +
 +
'''Hur får vi den att leva vidare?'''
 +
 +
Varje gymnasieskola har personer som arbetar med IT-pedagogik, dessa personer fångar upp behov och arrangerar utbildning
 +
 +
'''Modell/arbetsmetod'''
 +
 +
Lärande i arbete - pedagogen deltar i fyra halvdagsworkshop med andra pedagoger från olika skolor, tillämpar tillsammans med sina elever och reflekterar och redovisar i lärplattfomen samt vid nästa workshoptillfälle. Fördjupning tillsammans med t ex ämneskollegor erbjuds en gång i månaden.
 +
 +
'''Pedagogiska nytta'''
 +
 +
Det vi arbetar med ska fungera i klassrummet utan startsträcka och användningen av digitala verktyg sätts i relation till Puenteduras SAMR-modell.
 +
 +
'''Formativt arbetssätt'''
 +
 +
IT ska stödja tydliggörande av mål, lärande och feedback. Alla pedagoger är varandras lärresurser och bidrar aktivt under utbildningens gång, bland annat genom redovisning av sina klassrumsaktiviteter.
 +
 +
'''Tillgänglighet'''
 +
 +
Kursdokumentation med videogenomgångar för alla verktyg samlas i lärplattformen Samarbeta.se
 +
 +
'''Beslut'''
 +
 +
Skellefteå kommun bestämde sig för att genomföra en en-till-ensatsning med start i kommunens gymnasieskolor. Detta beslut togs av gymnasienämnden och gymnasieskolans ledningsgrupp med utvecklingsledare, rektorer och gymnasiechef vände sig då till MediaCenter i Västerbotten (en gemensam regional resurs som skall utveckla undervisningen med stöd av IT) för att få hjälp med kompetensutveckling av personalen.
 +
 +
'''Organisation'''
 +
 +
Utvecklingsledare och MediaCenter utformar utbildningen i samspel med lokala IT-pedagoger
 +
 +
Utvecklingsledare och rektorer schemalägger, frigör tid och delar in lärarna i studiegrupper fördelat över tre år. Första året var flest engagerade och de lärare om undervisade åk1 prioriterades.
 +
 +
MediaCenter förberedde och genomförde fyra halvdagsworkshops där en lokal handledare var
 +
 +
'''Mål syfte effekt'''
 +
 +
Efter utbildningen ska varje pedagog kunna använda webbaserade samarbetsverktyg i sin undervisning och ha grundläggande kunskap om upphovsrätt och källkritik i förhållande till Internet Pedagogen ska utveckla ett medvetet och professionellt förhållningssätt till IT och lärande.
 +
 +
'''Förankring i styrkedja'''
 +
 +
MediaCenter och utvecklingsledare har ett flertal planeringsmöten, vid höstupptakten träffas hela ledningsgruppen med alla skolledare en halvdag för att gå igenom utbildningsupplägget.
 +
 +
'''Beskrivning'''
 +
 +
Workshop
 +
 +
Fyra tematiska workshops, ca 3h per tillfälle där en handledare leder ca 20 pedagoger.
 +
 +
Deltagande skolor tillhandahåller fika, internetanslutning, projektor och högtalare.
 +
 +
'''Eget arbete'''
 +
 +
Mellan varje tillfälle använder pedagogen IT med sina elever i lärandet och reflekterar över resultatet i förhållande till de filmer och texter som finns i studiematerialet. Tidsåtgång 2 timmar.
 +
 +
'''Redovisning'''
 +
 +
Pedagogen redovisar sin reflektion via olika webbverktyg och på kommande workshop. Utbildningen sammanfattas i ett Teachmeet där lärare delar med sig av sina erfarenheter.
 +
 +
'''Översikt över innehåll'''
 +
 +
''Tema 1: Resurser för lärande''
 +
* Genomgång av lärplattform
 +
* Medie- och informationskunnighet i det uppkopplade samhället
 +
* Webbaserade tjänster för respons och formativt arbetssätt
 +
 +
 +
Tema 2: Skapande och samarbete
 +
* Webbaserade presentationsverktyg och tankekartor med samarbetsfunktioner
 +
* Att “flippa” klassummet
 +
* Spela in och publicera film och skärminspelning
 +
 +
 +
''Tema 3: Kommunikation''
 +
* Kollegialt lärande på internet och i den egna organisationen
 +
* Sociala medier i undervisningen
 +
* Att publicera och kommunicera på nätet
 +
 +
 +
''Tema 4: Förändrat arbetssätt''
 +
* Pedagogisk planering med SAMR som modell
 +
* Pedagogisk planering med IT och formativa processer som bas
 +
* Teachmeet
 +
 +
 +
'''Spridning/överspridning'''
 +
 +
Genom reflektion och redovisning vid varje workshop skedde en spridning i gruppen som bestod av lärare från olika program och olika skolor. Genom Teachmeet fick även personal som inte deltog i utbildningen ta del av vad som hände i klassrummen hos deltagande pedagoger.
 +
 +
'''Uppföljning'''
 +
 +
Umeå universitet anlitades för att göra en stor enkät med alla elever i åk 1 och alla lärare för dessa elever, dessutom fick alla skolledare svara på enkäten, denna enkät genomfördes på nytt efter det tredje året av satsningen, men nu internt i Skellefteå kommun.
 +
 +
'''Erfarenhet'''
 +
 +
Denna utbildning var det som fick en stor andel av alla lärare att börja använda den lärplattform som sedan tidigare funnits i kommunen men som bara använts av ett fåtal lärare.
 
}}
 
}}

Versionen från 1 augusti 2017 kl. 17.55