Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1012"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Skapade sidan med '{{Nyckelområden |Kommun=Stockholm |Nyckelområde=Kompetens |Rubrik=Ledarskap i digitalisering för alla rektorer inom grundskolan |Sammanfattning=Utbildningen är beslutad av...')
 
 
(6 mellanliggande versioner av 2 användare visas inte)
Rad 3: Rad 3:
 
|Nyckelområde=Kompetens
 
|Nyckelområde=Kompetens
 
|Rubrik=Ledarskap i digitalisering för alla rektorer inom grundskolan
 
|Rubrik=Ledarskap i digitalisering för alla rektorer inom grundskolan
|Sammanfattning=Utbildningen är beslutad av grundskoledirektören med målet att skapa likvärdighet. Det finns flera skäl till att grundskoleavdelningen valt att satsa på att utbilda samtliga rektorer. En nationell IT-strategi för skolväsendet är på gång, digitalisering är ett prioriterat område för grundskolan, en förstudie om en eventuell 1:1-satsning inom grundskolan har presenterats för skolborgarrådet och stadens egna satsningar på Skolplattform Stockholm och en ny gemensam IT-service är snart en reell verklighet. Allt tillsammans ställer stora krav på att skolledningen initierad i frågor som rör digitalisering.
+
|Sammanfattning=Utbildningen "Ledarskap i digitalisering för alla grundskolerektorer" är beslutad av grundskoledirektören med målet att skapa likvärdighet. Det finns flera skäl till att grundskoleavdelningen valt att satsa på att utbilda samtliga rektorer. En nationell IT-strategi för skolväsendet är på gång, digitalisering är ett prioriterat område för grundskolan, en förstudie om en eventuell 1:1-satsning inom grundskolan har presenterats för skolborgarrådet samt stadens egna satsningar på Skolplattform Stockholm och att en ny gemensam IT-service snart en reell verklighet. Allt tillsammans ställer stora krav på att rektor är initierad i frågor som rör digitalisering.
 +
|Detaljer='''Modell/arbetsmetod'''
 +
 
 +
Ledarskap i digitalisering, en obligatorisk utbildning för samtliga grundskolerektorer.
 +
 
 +
'''Beslut'''
 +
 
 +
Utbildningen beslutades av grundskoledirektören med målet att skapa likvärdighet på skolorna och för att lyfta fram att digitalisering är ett prioriterat område.
 +
 
 +
Organisation för utbildningsförvaltningen i Stockholms stad:
 +
*1 utbildningsdirektör
 +
*1 grundskoledirektör - 7 grundskolechefer - ca 130 grundskolerektorer
 +
*1 gymnasiedirektör - 4 gymnasiechefer - 4 administrativa chefer - 60-70 gymnasierektorer (Har pedagogiskt ansvar för resp skolas gymnasieprogram)
 +
*1 Förskolechef - Övergripande utvecklingsansvar för förskolorna.
 +
* Flera stödavdelningar, bl a Medioteket, ikt-enheten, FoU-enheten...
 +
 
 +
 
 +
'''Gemensam utbildning för samtliga grundskolerektorer'''
 +
 
 +
Utbildningen består av fem obligatoriska utbildningsdagar, tre under våren och två under hösten.
 +
 
 +
Utbildningen leds av företaget LinEducation. Uppdraget har utformats gemensamt mellan Utbildningsförvaltningens olika delar och LinEducation. (Stockholm stad har upphandlat LinEducation att kunna erbjuda kompetensutveckling inom området digitalisering i Stockholm stads skolor)  Delar av utbildningen leds av egna enheter, t ex chefsprogrammet och Medioteket (en egen enhet med fokus på kompetensutveckling inom Stockholm stads utbildningsförvaltning).
 +
 
 +
Rektorerna delas upp i fyra nivågrupperade grupper (grundläggande, medel 1, medel 2 och avancerad), där huvudinnehållet är lika för alla fyra grupper. Indelningen vilken rektorerna gjorde själva har mestadels en praktisk betydelse, för att dela in ca 130 grundskolerektorer i Stockholm stads skolor i fyra grupper.)
 +
 
 +
'''Bakgrund'''
 +
 
 +
Digitaliseringen står i fokus i dagens skola. Det gäller både på nationella och på det lokala planet:
 +
 
 +
''Nationellt plan:''
 +
 
 +
* Ett förslag till en nationell it-strategi finns  och förändringar i läro- och kursplaner har skett
 +
 
 +
 
 +
''Lokalt plan (Stockholm)'':
 +
 
 +
*En ny gemensam it-service kommer att etableras under 2018 med större valfrihet för skolorna när de gäller att välja digitala enheter och tjänster
 +
*En ny Skolplattform med barn- och elevregister, schema- och frånvarohantering, elevdokumentation och pedagogiska verktyg håller på att etableras
 +
*En förstudie om en egen digital enhet (1:1) för alla elever inom grundskolan har genomförts på uppdrag av politiken
 +
*Mål med rektorsutbildningen: Att alla elever i Stockholms stads skolor (läs: de kommunala) ges en likvärdig möjlighet att utveckla en adekvat digital kompetens.
 +
 
 +
 
 +
Syfte med rektorsutbildningen: Att ge rektorer de bästa förutsättningarna för att tillvarata digitaliseringens möjligheter och att påbörja ett förbättringsarbete för att varje skola ska ta ytterligare ett kliv i sin digitala utveckling. Nätverk mellan skolorna etableras under utbildningen.
 +
 
 +
Rektorerna ska öka sin beställarkompetens och göra kloka val av såväl digitala enheter och tjänster som av kompletterande fortbildning. Med ökad valfrihet när det gäller digitala enheter måste rektorerna förstå vilka konsekvenser deras beslut kommer att få.  Ledarskapet är av högsta vikt när det gäller det förändringsarbete som genomförs med stöd av digitalisering.
 +
 
 +
'''Beskrivning av innehållet i rektorernas utbildning'''
 +
 
 +
Utbildningen som är obligatoriska och beslutad av grundskoledirektören, består av fem tillfällen, med följande övergripande innehåll:
 +
 
 +
''Tillfälle 1: Att få en högre förståelse kring den digitala transformationen''
 +
*Varför ska skolan digitaliseras?
 +
*Omvärlden idag
 +
*Var står min skola idag?
 +
*Min skolas digitala berättelse. Filma och intervjua lärare på skolan.
 +
 
 +
 
 +
''Tillfälle 2: Vad sker på min skola och vad vill jag ska ske? Vad innebär det att vara en digital förebild?''
 +
*Dela erfarenheter med varandra
 +
*Olika digitala ekosystem (Windows, Apple, Google)
 +
*Molntjänster
 +
*Central förvaltnings syn på ledarskap
 +
*Red Line - Hitta en minsta gemensamma förväntan för vad rektor och pedagoger ska klara av när det gäller digital kompetens på skolan.
 +
 
 +
 
 +
''Tillfälle 3: Vision och strategi. Den föränderliga världen kräver tydlig riktning.''
 +
*Tillämpning av tidigare erfarenheter
 +
*Riktning, resurser och strategi
 +
*Befintlig infrastruktur
 +
*Tänka budget
 +
 
 +
 
 +
''Tillfälle 4: Förändringsledarskap i digitaliseringen samt en djupdykning i metodiska/didaktiska val.''
 +
* Metoder och modeller för förändringsledarskap.
 +
* Hur kan digitala verktyg fördjupa lärandet i klassrummet?
 +
 
 +
 
 +
''Tillfälle 5: Fenomen och förändringar som sker i samband med digitalisering.''
 +
* Behandlar begrepp inom digitaliseringen; MIK, digital kompetens, datalogiskt tänkande, programmering, big data, learning analythics och kod.
 +
 
 +
 
 +
Mellan varje tillfälle har rektorerna uppgifter som ska genomföras.
 +
 
 +
'''Spridning/överspridning'''
 +
 
 +
Den obligatoriska utbildningen för grundskolerektorerna följs av en representant från gymnasieavdelningen. I Stockholms stads gymnasieskolor har eleverna under några år haft tillgång till en egen digital enhet. Gymnasieavdelningen planerar att genomföra en liknande utbildning för gymnasierektorerna men då med anpassningar efter de förutsättningar som gäller för gymnasieskolorna.
 +
 
 +
Förutom rektorerna så deltar även personal från utbildningsförvaltningens Mediotek och ikt-enhet för att efter utbildningens slut kunna bistå rektorerna med stöd och support.
 +
 
 +
'''Förankring i [[Hela styrkedjan med|styrkedja]]'''
 +
 
 +
Parallellt med rektorsutbildningen genomför även grundskoledirektören och grundskolecheferna en egen liknande  utbildning. Deras ansvar blir att följa upp hur rektorerna arbetar med respektive skolas digitaliseringsprocess.
 +
 
 +
'''Uppföljning'''
 +
 
 +
Varje tillfälle följs direkt upp med en utvärdering på plats, där rektorerna kommer med synpunkter på utbildningstillfället. Efter hand sammanställs utvärderingarna till en slutlig utvärdering. LinEducation samt ansvariga för utbildningen följer upp varje utbildningstillfälle och reviderar planen för kommande utbildningstillfälle.
 
}}
 
}}

Nuvarande version från 28 september 2017 kl. 10.15