Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1008"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 5: Rad 5:
 
|Sammanfattning=Organisation med systemspecifika experter, så kallade ÖSA-organisation (övergripande superanvändare).
 
|Sammanfattning=Organisation med systemspecifika experter, så kallade ÖSA-organisation (övergripande superanvändare).
 
|Detaljer=Roll och ansvarsbeskrivning för ett system som ingår i konceptet ÖSA-organisationen
 
|Detaljer=Roll och ansvarsbeskrivning för ett system som ingår i konceptet ÖSA-organisationen
 +
  
 
Systemägare:  
 
Systemägare:  
Ange mål/syfte och direktiv för IT-stöd och system,
+
*Ange mål/syfte och direktiv för IT-stöd och system,
Ange kostnadsram/budget för drift av IT-stöd och system,
+
*Ange kostnadsram/budget för drift av IT-stöd och system,
Säkerställa en fungerande förvaltningsorganisation och tillse att nödvändiga resurser ställs till systemförvaltarens förfogande,
+
*Säkerställa en fungerande förvaltningsorganisation och tillse att nödvändiga resurser ställs till systemförvaltarens förfogande,
Svara för att IT-stöd och system följer gällande lagstiftning och säkerhetspolicy,
+
*Svara för att IT-stöd och system följer gällande lagstiftning och säkerhetspolicy,
Är ordförande vid styrgrupp IT-stöd och system,
+
*Är ordförande vid styrgrupp IT-stöd och system,
Ansvarar för agenda inför mötet styrgrupp IT-stöd och system.
+
*Ansvarar för agenda inför mötet styrgrupp IT-stöd och system.
 +
 
  
 
Controller:
 
Controller:
Ta fram förslag på budget,
+
*Ta fram förslag på budget,
Leda möte med debiteringen,
+
*Leda möte med debiteringen,
Leda möte med avgiftshandläggarna gällande regelverk,
+
*Leda möte med avgiftshandläggarna gällande regelverk,
Leda möte med ekonomerna gällande datauttag,
+
*Leda möte med ekonomerna gällande datauttag,
 +
 
  
 
Systemförvaltare:
 
Systemförvaltare:
Rad 46: Rad 49:
 
*Tillsammans har gruppen mandat och befogenhet att fatta beslut i frågor som rör detta arbete.  
 
*Tillsammans har gruppen mandat och befogenhet att fatta beslut i frågor som rör detta arbete.  
 
*Gruppen består av personer med varierande ordinarie arbetsuppgifter och bakgrund för att vi ska få så många aspekter som möjligt när vi arbetar med processerna.
 
*Gruppen består av personer med varierande ordinarie arbetsuppgifter och bakgrund för att vi ska få så många aspekter som möjligt när vi arbetar med processerna.
 +
  
 
Övergripande superanvändare - ÖSA:
 
Övergripande superanvändare - ÖSA:
Rad 68: Rad 72:
 
*Omvärldsbevaka
 
*Omvärldsbevaka
 
*Ansvara för att kvalitetskontroller utförs
 
*Ansvara för att kvalitetskontroller utförs
 +
  
 
Superanvändare - SA:
 
Superanvändare - SA:
Rad 78: Rad 83:
 
*Samarbeta med övriga SA inom sin förvaltning,
 
*Samarbeta med övriga SA inom sin förvaltning,
 
*Tilldela behörigheter i system där det finns dataurvalsgrupper.
 
*Tilldela behörigheter i system där det finns dataurvalsgrupper.
 +
  
 
Ombud:
 
Ombud:
Rad 84: Rad 90:
 
*Hålla sig à-jour med nya funktioner inför uppdateringar,
 
*Hålla sig à-jour med nya funktioner inför uppdateringar,
 
*Vara kontaktperson gentemot förvaltningens superanvändare.
 
*Vara kontaktperson gentemot förvaltningens superanvändare.
 +
  
 
Sektionschefens ansvar:
 
Sektionschefens ansvar:

Versionen från 16 oktober 2017 kl. 09.01