Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1008"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 3: Rad 3:
 
|Nyckelområde=Organisation och kultur
 
|Nyckelområde=Organisation och kultur
 
|Rubrik=Systemspecifika experter
 
|Rubrik=Systemspecifika experter
|Sammanfattning=Organisation med systemspecifika experter, så kallade ÖSA-organisation (övergripande superanvändare).
+
|Sammanfattning=Organisation med systemspecifika experter, så kallade ÖSA-organisation (övergripande superanvändare).
 
+
|Detaljer=Roll och ansvarsbeskrivning för ett system som ingår i konceptet ÖSA-organisationen
Den kultur som närs i Malmö handlar om lärande och delande. Detta kommer till uttryck i de kollegiala nätverk som organiseras i alla tre skolförvaltningarna i Malmö stad.
 
|Detaljer=Roll & Ansvarsbeskrivning för ett system som ingår i konceptet ÖSA-organisationen
 
  
 
Systemägare:  
 
Systemägare:  
Rad 23: Rad 21:
  
 
Systemförvaltare:
 
Systemförvaltare:
Upprätta tidplaner för löpande förvaltningsarbete,
+
*Upprätta tidplaner för löpande förvaltningsarbete
Upprätta körplaner för systemet,
+
*Upprätta körplaner för systemet
Arbeta med säkerhets- och teknikfrågor – Ifacts,
+
*Arbeta med säkerhets- och teknikfrågor – Ifacts
Vara uppdaterade i verksamhetsfrågor inom SoL, LSS och HSL,
+
*Vara uppdaterade i verksamhetsfrågor inom SoL, LSS och HSL
Ha dialog med verksamheten om utvecklingsidéer av system,
+
*Ha dialog med verksamheten om utvecklingsidéer av system
Medverka i arbets- och utvecklingsgrupper,
+
*Medverka i arbets- och utvecklingsgrupper
Koordinera tester av nya funktioner,
+
*Koordinera tester av nya funktioner
Förbereda inför uppdateringar och vara kontaktperson mot IT-drift och leverantör,
+
*Förbereda inför uppdateringar och vara kontaktperson mot IT-drift och leverantör
Begär offerter på beslutade systemförändringar,
+
*Begär offerter på beslutade systemförändringar
Beställer beslutade systemförändringar inom tilldelat mandat,
+
*Beställer beslutade systemförändringar inom tilldelat mandat
Underhåller systemets förvaltningsregelverk,
+
*Underhåller systemets förvaltningsregelverk
Leder ÖSA-möten,
+
*Leder ÖSA-möten
Vara ett stöd för ÖSA (supportfunktion),
+
*Vara ett stöd för ÖSA (supportfunktion)
Samordna utbildning för ÖSA,
+
*Samordna utbildning för ÖSA
Ansvara för att grunduppgifter hålls à jour,
+
*Ansvara för att grunduppgifter hålls à jour
Ansvara för att bevaka avtal,
+
*Ansvara för att bevaka avtal
Omvärldsbevaka,
+
*Omvärldsbevaka
I samråd med systemägare förbereda agenda inför styrgrupp IT-stöd och system,
+
*I samråd med systemägare förbereda agenda inför styrgrupp IT-stöd och system
Är sekreterare, deltar och rapporterar på styrgruppen för IT stöd och system samt upprättar nödvändiga rapporter inför dessa möten,
+
*Är sekreterare, deltar och rapporterar på styrgruppen för IT stöd och system samt upprättar nödvändiga rapporter inför dessa möten
Medverka vid upprättande av budget,
+
*Medverka vid upprättande av budget
Bedriva kvalitetsuppföljning.
+
*Bedriva kvalitetsuppföljning.
 
+
Till vissa system finns även en Processägargrupp. Processägargruppen har i ett av hälsa- och omsorgs systemen:
Till vissa system finns även en Processägargrupp. Processägargruppen har i ett av Hälsa och omsorgs systemen:
+
*Ansvar för själva processerna i systemet, deras funktioner, utveckling och uppföljning av dem.  
Ansvar för själva processerna i systemet, deras funktioner, utveckling och uppföljning av dem.  
+
*Tillsammans har gruppen mandat och befogenhet att fatta beslut i frågor som rör detta arbete.  
Tillsammans har gruppen mandat och befogenhet att fatta beslut i frågor som rör detta arbete.  
+
*Gruppen består av personer med varierande ordinarie arbetsuppgifter och bakgrund för att vi ska få så många aspekter som möjligt när vi arbetar med processerna.
Gruppen består av personer med varierande ordinarie arbetsuppgifter och bakgrund för att vi ska få så många aspekter som möjligt när vi arbetar med processerna.
 
  
 
Övergripande superanvändare - ÖSA:
 
Övergripande superanvändare - ÖSA:
Avdelningschef ansvarar för att utse ÖSA,
+
*Avdelningschef ansvarar för att utse ÖSA
Tre ÖSA per förvaltning. En ÖSA per område: bistånd, verksamhet och HSL,
+
*Tre ÖSA per förvaltning. En ÖSA per område: bistånd, verksamhet och HSL
Ha kunskap om hur verksamheten och systemet fungerar,
+
*Ha kunskap om hur verksamheten och systemet fungerar
Huvudansvar för sin del i ÖSA-uppdraget men även ha kunskap inom övriga område,
+
*Huvudansvar för sin del i ÖSA-uppdraget men även ha kunskap inom övriga område
Ansvara för en fungerande SA-organisation i förvaltningen,
+
*Ansvara för en fungerande SA-organisation i förvaltningen
Ansvara för att det finns SA under semesterperioderna,
+
*Ansvara för att det finns SA under semesterperioderna
Ansvara för att SA organisationen fungerar med regelbundna träffar i sin förvaltning,
+
*Ansvara för att SA organisationen fungerar med regelbundna träffar i sin förvaltning
Tillse att SA i sin förvaltning har de kunskaper som krävs för att klara sitt uppdrag.
+
*Tillse att SA i sin förvaltning har de kunskaper som krävs för att klara sitt uppdrag
Ansvara för att endast aktuella personer har SA-rollen i sin förvaltning,
+
*Ansvara för att endast aktuella personer har SA-rollen i sin förvaltning
Samordna felanmälningarna i sin förvaltning,
+
*Samordna felanmälningarna i sin förvaltning
Ansvara för att det finns ett fungerande nätverk i sin förvaltning för att ge systeminformation till alla verksamheter,
+
*Ansvara för att det finns ett fungerande nätverk i sin förvaltning för att ge systeminformation till alla verksamheter
Ansvara att ledning blir informerad om nyheter,
+
*Ansvara att ledning blir informerad om nyheter
Medverka på centrala ÖSA möten med systemförvaltare,
+
*Medverka på centrala ÖSA möten med systemförvaltare
Utbilda och informera förvaltningens superanvändare,
+
*Utbilda och informera förvaltningens superanvändare
Tilldela behörigheter,
+
*Tilldela behörigheter
Ha ett huvudansvar att samordna utbildningsinsatser inom förvaltningen,
+
*Ha ett huvudansvar att samordna utbildningsinsatser inom förvaltningen,
Sammanställa och skicka ändringar/nya chefer, verksamheter och kostnadsställen till supportmailen,
+
*Sammanställa och skicka ändringar/nya chefer, verksamheter och kostnadsställen till supportmailen
Ansvara för felmarkering av felaktig anteckning i system om ordinarie personal inte är kvar i verksamheten,
+
*Ansvara för felmarkering av felaktig anteckning i system om ordinarie personal inte är kvar i verksamheten
Omvärldsbevaka,
+
*Omvärldsbevaka
Ansvara för att kvalitetskontroller utförs.
+
*Ansvara för att kvalitetskontroller utförs
  
 
Superanvändare - SA:
 
Superanvändare - SA:
SA ska vid behov ersätta ÖSA inom förvaltningen, ej på ÖSA möte,
+
*SA ska vid behov ersätta ÖSA inom förvaltningen, ej på ÖSA möte,
Vara ett stöd för förvaltningens användare (supportfunktion),
+
*Vara ett stöd för förvaltningens användare (supportfunktion),
Löpande hålla kontakter med användarna, ta emot information om fel, brister och behov,
+
*Löpande hålla kontakter med användarna, ta emot information om fel, brister och behov,
Närvara vid SA-möten i förvaltningen,
+
*Närvara vid SA-möten i förvaltningen,
Rätta eventuella felaktigheter utifrån sin behörighet eller kontakta ÖSA,
+
*Rätta eventuella felaktigheter utifrån sin behörighet eller kontakta ÖSA,
Hålla sig a-jour med nya funktioner inför uppdateringar,
+
*Hålla sig a-jour med nya funktioner inför uppdateringar,
Samarbeta med övriga SA inom sin förvaltning,
+
*Samarbeta med övriga SA inom sin förvaltning,
Tilldela behörigheter i system där det finns dataurvalsgrupper.
+
*Tilldela behörigheter i system där det finns dataurvalsgrupper.
  
 
Ombud:
 
Ombud:
Vara ett stöd på sin arbetsplats för användarna (supportfunktion),
+
*Vara ett stöd på sin arbetsplats för användarna (supportfunktion),
Fånga upp fel, brister och behov från arbetsplatsens användare,
+
*Fånga upp fel, brister och behov från arbetsplatsens användare,
Hålla sig à-jour med nya funktioner inför uppdateringar,
+
*Hålla sig à-jour med nya funktioner inför uppdateringar,
Vara kontaktperson gentemot förvaltningens superanvändare.
+
*Vara kontaktperson gentemot förvaltningens superanvändare.
  
 
Sektionschefens ansvar:
 
Sektionschefens ansvar:
Ansvara för att personalen får adekvat utbildning i systemen innan behörighet tilldelas,
+
*Ansvara för att personalen får adekvat utbildning i systemen innan behörighet tilldelas,
Ansvara för att skapa och avsluta behörigheter för personal.
+
*Ansvara för att skapa och avsluta behörigheter för personal.
 
}}
 
}}

Versionen från 16 oktober 2017 kl. 08.59