Malmö - Kompetens

Från Mittköping
Version från den 9 oktober 2017 kl. 18.30 av Isrjo (Diskussion | bidrag)
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Malmö Till kommunsidan
Nyckelområde Kompetens Till nyckelområdets huvudsida

Kanaler för lärande

Sammanfattning

Webblärande i Lär-Kan (Kanal för lärande) är en webbaserad utbildning som är kvalitetssäkrad och förankrad i arbetet. Kunskapstester ger återkoppling till chef och bidrar till en mer jämlik kvalitet för brukarna. I Lär-Kan finns utbildningar om allt mellan hur man förflyttar personer i en personlyft till basala hygienrutiner inom vård och omsorg.

Inom skolan arbetar verksamheten med lärande kollegiala nätverk som övergripande strategi för kompetensutveckling.

Detaljer

Något som Malmö stad har lagt särskild vikt vid är att produktion av alla utbildningarna ska vara framtagna av medarbetare med specialkompetens inom sitt område och att de ska vara granskade av experter. En kritisk faktor i detta är att verksamheterna har svårt att avsätta medarbetare som kan medverka i produktionen av kurserna. En av framgångsfaktorerna är att det blir Malmö stad anpassat, anpassat till en stor kommun med många medarbetare samt visar arbetssätten i brukarens/patientens hemmiljö.