Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1007"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 6: Rad 6:
  
 
Inom skolan arbetar verksamheten med '''lärande kollegiala nätverk''' som övergripande strategi för kompetensutveckling.
 
Inom skolan arbetar verksamheten med '''lärande kollegiala nätverk''' som övergripande strategi för kompetensutveckling.
|Detaljer='''Webblärande i Lär-Kan'''
+
|Detaljer=
 +
}}
 +
 
 +
===Webblärande i Lär-Kan===
  
 
Bakgrunden till införande av webblärande är att man inom vård och omsorg vill åstadkomma ett lärande som gav samma kunskap till alla inom verksamhetsområdet. Samtidigt ville cheferna inom vård och omsorg att kunskapstester genomfördes digitalt där delegering krävdes samt att testerna  registrerades för uppföljning och återkoppling. Cheferna ville även möjliggöra att medarbetare kunde lära sig och göra test i sin egen takt och när det tidsmässigt lämpade sig bäst.
 
Bakgrunden till införande av webblärande är att man inom vård och omsorg vill åstadkomma ett lärande som gav samma kunskap till alla inom verksamhetsområdet. Samtidigt ville cheferna inom vård och omsorg att kunskapstester genomfördes digitalt där delegering krävdes samt att testerna  registrerades för uppföljning och återkoppling. Cheferna ville även möjliggöra att medarbetare kunde lära sig och göra test i sin egen takt och när det tidsmässigt lämpade sig bäst.
Rad 36: Rad 39:
 
När man känner sig redo kan man genom en särskild licens göra ett test. Testet är endast öppet för anställda i Malmö stad, eftersom Malmö stad betalar en avgift för varje licens.
 
När man känner sig redo kan man genom en särskild licens göra ett test. Testet är endast öppet för anställda i Malmö stad, eftersom Malmö stad betalar en avgift för varje licens.
  
'''Hur fick vi till modellen? / Starten:'''
+
===Hur fick vi till modellen? / Starten:===
  
 
Vård och omsorg började göra egna utbildningar för webben 2011 inom ramen för ett projekt. En distriktssjuksköterska inspirerades av Region Skånes nätbaserade utbildningar. Det fanns en vilja och intresse från både vård- och omsorgsverksamheten  och ledningen att göra e-learning samt att det gick att ansöka om stimulansmedel för äldreomsorgen vid denna tidpunkt. Distriktssjuksköterskan tillsattes sedan som projektledare och det etablerade kontaktvägar med Region Skåne. Projektet började testa och hitta lösningar, inte minst tekniska, för att få så bra innehåll och kvalitet som möjligt. Stor del av resurserna i projektet kom från den befintliga organisationen.
 
Vård och omsorg började göra egna utbildningar för webben 2011 inom ramen för ett projekt. En distriktssjuksköterska inspirerades av Region Skånes nätbaserade utbildningar. Det fanns en vilja och intresse från både vård- och omsorgsverksamheten  och ledningen att göra e-learning samt att det gick att ansöka om stimulansmedel för äldreomsorgen vid denna tidpunkt. Distriktssjuksköterskan tillsattes sedan som projektledare och det etablerade kontaktvägar med Region Skåne. Projektet började testa och hitta lösningar, inte minst tekniska, för att få så bra innehåll och kvalitet som möjligt. Stor del av resurserna i projektet kom från den befintliga organisationen.
  
'''Hur arbetar vi med den idag? / Såhär gör vi idag:'''
+
===Hur arbetar vi med den idag? / Såhär gör vi idag:===
  
 
Det finns en klar roll- och ansvarsfördelning inom förvaltningsmodellen. Denna finns beskrivet och tillgängligt på kommunens intranät.
 
Det finns en klar roll- och ansvarsfördelning inom förvaltningsmodellen. Denna finns beskrivet och tillgängligt på kommunens intranät.
Rad 57: Rad 60:
  
  
'''Mål, syfte och effekt'''
+
===Mål, syfte och effekt===
 
Syftet och målet med e-Lärandet är hög kvalitet på vård och omsorg genom att tillgodose medarbetarnas behov av kompetensutveckling, utifrån
 
Syftet och målet med e-Lärandet är hög kvalitet på vård och omsorg genom att tillgodose medarbetarnas behov av kompetensutveckling, utifrån
 
*Medarbetarnas individuella kompetensförsörjningsplaner
 
*Medarbetarnas individuella kompetensförsörjningsplaner
Rad 68: Rad 71:
 
Effekten och nyttan blir ett kontinuerligt lärande inom vård- och omsorgsverksamheten och att den enskilde brukaren får hög kvalitet på utförandet av insatserna. Effekten blir att medarbetarna får samma lärande inom kunskapsområdet. Det ger möjlighet till uppföljning och återkoppling kring medarbetarens kompetensutveckling. E-lärandet är kostnadseffektivt. Merkostnader och resurser för att arrangera platsberoende- och lärarledda utbildningar uteblir. Webbutbildningar genomförs när det tidsmässigt lämpar sig bäst för medarbetaren och verksamheten.
 
Effekten och nyttan blir ett kontinuerligt lärande inom vård- och omsorgsverksamheten och att den enskilde brukaren får hög kvalitet på utförandet av insatserna. Effekten blir att medarbetarna får samma lärande inom kunskapsområdet. Det ger möjlighet till uppföljning och återkoppling kring medarbetarens kompetensutveckling. E-lärandet är kostnadseffektivt. Merkostnader och resurser för att arrangera platsberoende- och lärarledda utbildningar uteblir. Webbutbildningar genomförs när det tidsmässigt lämpar sig bäst för medarbetaren och verksamheten.
  
'''Förankring i [[Hela styrkedjan med|styrkedja]]'''
+
===Förankring i [[Hela styrkedjan med|styrkedja]]===
  
 
E-lärandet är förankrat från högsta ledningen till användarna. Högsta ledningen inom vård och omsorg har fattat beslut om e-lärande samt finansieringsmodell. Under processens gång förankras e-lärandet hos medarbetarna/användarna.
 
E-lärandet är förankrat från högsta ledningen till användarna. Högsta ledningen inom vård och omsorg har fattat beslut om e-lärande samt finansieringsmodell. Under processens gång förankras e-lärandet hos medarbetarna/användarna.
Rad 76: Rad 79:
 
Malmö stad använde sig av en befintlig superanvändarorganisation (ÖSA) som är ansvariga för olika system i en kedja uppåt till systemförvaltarorganisation. Det är viktigt med stöd från chefen som ser att denna organisation underlättar arbetet och att nå målen.
 
Malmö stad använde sig av en befintlig superanvändarorganisation (ÖSA) som är ansvariga för olika system i en kedja uppåt till systemförvaltarorganisation. Det är viktigt med stöd från chefen som ser att denna organisation underlättar arbetet och att nå målen.
  
'''Uppföljning'''
+
===Uppföljning===
  
 
Ansvarig chef går in i systemet och ser svaren samt skriver ut diplomen till medarbetarna. Påminnelser om att det snart är dags att göra läkemedelstest skickas till medarbetare som gjort läkemedelstest efter drygt ett år. Krav om påminnelser för tester varierar över tid.
 
Ansvarig chef går in i systemet och ser svaren samt skriver ut diplomen till medarbetarna. Påminnelser om att det snart är dags att göra läkemedelstest skickas till medarbetare som gjort läkemedelstest efter drygt ett år. Krav om påminnelser för tester varierar över tid.
Rad 84: Rad 87:
 
Analysunderlag tas fram vid förslag om produktion av ny utbildning. I analysunderlaget kopplas vilka effekter som vill uppnås med lärandet samt vilka övergripande mål utbildningen är kopplad till. Vård- och omsorgschefer beslutar om utbildning och prioriteringsordning.
 
Analysunderlag tas fram vid förslag om produktion av ny utbildning. I analysunderlaget kopplas vilka effekter som vill uppnås med lärandet samt vilka övergripande mål utbildningen är kopplad till. Vård- och omsorgschefer beslutar om utbildning och prioriteringsordning.
  
'''Spridning/överspridning'''
+
===Spridning/överspridning===
  
 
Vissa av utbildningarna är obligatoriska att gå när man arbetar med bland annat läkemedelsdelning på delegation. Sektionschef och leg. personal sprider information och ser till att medarbetare fullföljer utbildningarna.
 
Vissa av utbildningarna är obligatoriska att gå när man arbetar med bland annat läkemedelsdelning på delegation. Sektionschef och leg. personal sprider information och ser till att medarbetare fullföljer utbildningarna.
Rad 104: Rad 107:
  
 
Utifrån det nya beslutet om fortsatt arbete med e-lärande har nu en kvalitetsutvecklare blivit anställd och kommer tillsammans med en process ägargrupp att arbeta vidare med e-lärandet. Det har också förtydligat roller och nya ansvarsområden.
 
Utifrån det nya beslutet om fortsatt arbete med e-lärande har nu en kvalitetsutvecklare blivit anställd och kommer tillsammans med en process ägargrupp att arbeta vidare med e-lärandet. Det har också förtydligat roller och nya ansvarsområden.
}}
 

Versionen från 10 oktober 2017 kl. 06.57

Kommun Malmö Till kommunsidan
Nyckelområde Kompetens Till nyckelområdets huvudsida

Kanaler för lärande

Sammanfattning

Webblärande i Lär-Kan (Kanal för lärande) är en webbaserad utbildning som är kvalitetssäkrad och förankrad i arbetet. Kunskapstester ger återkoppling till chef och bidrar till en mer jämlik kvalitet för brukarna. I Lär-Kan finns utbildningar om allt mellan hur man förflyttar personer i en personlyft till basala hygienrutiner inom vård och omsorg.

Inom skolan arbetar verksamheten med lärande kollegiala nätverk som övergripande strategi för kompetensutveckling.

DetaljerWebblärande i Lär-Kan

Bakgrunden till införande av webblärande är att man inom vård och omsorg vill åstadkomma ett lärande som gav samma kunskap till alla inom verksamhetsområdet. Samtidigt ville cheferna inom vård och omsorg att kunskapstester genomfördes digitalt där delegering krävdes samt att testerna  registrerades för uppföljning och återkoppling. Cheferna ville även möjliggöra att medarbetare kunde lära sig och göra test i sin egen takt och när det tidsmässigt lämpade sig bäst.

Webblärande innebär att man går kurser som finns på internet när man själv vill och det passar verksamheten. Varje kurs tar mellan 20-30 minuter och sedan följer ett test på varierat antal frågor.  Malmö stads webbkurser i Lär-Kan  är för vård- och omsorgsverksamheter och omfattar både HSL,  LSS och SoL.

Utbildningar finns just nu inom:

 • Undernäring
 • Mat och näring inom äldreomsorgen
 • Fallprevention
 • Tryckskadeprevention
 • Läkemedelshantering
 • Genomförandeplan SoL
 • Genomförandeplan LSS
 • Basal hygien
 • Samsjuklighet
 • Förflyttning med personlyft.


Information och länkar till andra webbaserade utbildningar finns att hitta under samma länk som nedan:

 • SPiSS Suicidprevention från Region Skåne
 • Våld i nära relationer från Socialstyrelsen


Något som Malmö stad har lagt särskild vikt vid är att produktion av alla utbildningarna ska vara framtagna av medarbetare med specialkompetens inom sitt område och att de ska vara granskade av experter. En kritisk faktor i detta är att verksamheterna har svårt att avsätta medarbetare som kan medverka i produktionen av kurserna. En av framgångsfaktorerna är att det blir Malmö stad anpassat, anpassat till en stor kommun med många medarbetare samt visar arbetssätten i brukarens/patientens hemmiljö.

Att utbildningarna ligger på malmo.se ökar inte bara tillgängligheten för medarbetare, utan innebär också att medarbetare får tillgång till samma kunskaper. En annan fördel är att alla kan se utbildningarna flera gånger. Man behöver inte ha inloggning för att delta i utbildningarna utan det är först när man ska göra kunskapstestet som inloggningsuppgifter behövs.

När man känner sig redo kan man genom en särskild licens göra ett test. Testet är endast öppet för anställda i Malmö stad, eftersom Malmö stad betalar en avgift för varje licens.

Hur fick vi till modellen? / Starten:

Vård och omsorg började göra egna utbildningar för webben 2011 inom ramen för ett projekt. En distriktssjuksköterska inspirerades av Region Skånes nätbaserade utbildningar. Det fanns en vilja och intresse från både vård- och omsorgsverksamheten  och ledningen att göra e-learning samt att det gick att ansöka om stimulansmedel för äldreomsorgen vid denna tidpunkt. Distriktssjuksköterskan tillsattes sedan som projektledare och det etablerade kontaktvägar med Region Skåne. Projektet började testa och hitta lösningar, inte minst tekniska, för att få så bra innehåll och kvalitet som möjligt. Stor del av resurserna i projektet kom från den befintliga organisationen.

Hur arbetar vi med den idag? / Såhär gör vi idag:

Det finns en klar roll- och ansvarsfördelning inom förvaltningsmodellen. Denna finns beskrivet och tillgängligt på kommunens intranät.

Organisationen för e-lärande i Malmö stad är beslutat av vård- och omsorgschefer. De har även har beslutat om en finansieringsmodell som innebär att berörda förvaltningar gemensamt betalar för kostnaderna.

Organisationen består idag av en systemförvaltare för testerna, en kvalitetsutvecklare samt en processägargrupp.  Processägargruppen är utsedd av vård- och omsorgscheferna och har beslutanderätt. Processägargruppen består av:

 • MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska)
 • MAR (Medicinskt ansvarig för rehabilitering)
 • SAS (Socialt ansvarig samordnare) /Utvecklingssekreterare
 • Utvecklingssekreterare/representant från förvaltningar/verksamheter
 • Enhetschef (en för HSL, särskilda boende, ordinärt boende samt en för LSS).

I organisationen ingår även:

 • Övergripande superanvändare (ÖSA) som har en särskild roll och ansvarsfördelning. Idag finns det åtta personer är ÖSA.
 • Användare


Mål, syfte och effekt

Syftet och målet med e-Lärandet är hög kvalitet på vård och omsorg genom att tillgodose medarbetarnas behov av kompetensutveckling, utifrån

 • Medarbetarnas individuella kompetensförsörjningsplaner
 • Verksamheternas ledningssystem för kvalitetsutveckling
 • Närmiljö, underlättande och stödjande samt verksamhetsanpassat
 • Enhetliga utbildningar till alla
 • Brett kunskapsutbud


Effekten och nyttan blir ett kontinuerligt lärande inom vård- och omsorgsverksamheten och att den enskilde brukaren får hög kvalitet på utförandet av insatserna. Effekten blir att medarbetarna får samma lärande inom kunskapsområdet. Det ger möjlighet till uppföljning och återkoppling kring medarbetarens kompetensutveckling. E-lärandet är kostnadseffektivt. Merkostnader och resurser för att arrangera platsberoende- och lärarledda utbildningar uteblir. Webbutbildningar genomförs när det tidsmässigt lämpar sig bäst för medarbetaren och verksamheten.

Förankring i styrkedja

E-lärandet är förankrat från högsta ledningen till användarna. Högsta ledningen inom vård och omsorg har fattat beslut om e-lärande samt finansieringsmodell. Under processens gång förankras e-lärandet hos medarbetarna/användarna.

Alla medarbetare har möjlighet att skicka in önskemål om utbildningar till kvalitetsutvecklaren via en fastlagd blankett.  Kvalitetsutvecklaren genomför en omvärldsbevakning för att se om det redan finns en kvalitetssäkrad utbildning som Malmö stad kan ta del av. Kvalitetsutvecklaren tillsammans med processägargruppen, diskuterar sedan fram  vilket av inkomna förslag som ska prioriteras för skapandet av nästa webb-utbildning. I diskussionerna resonerar gruppen även kring vilka egna resurser som behöver tillsättas för att kunna börja producera. Processägargruppen tar även beslut kring vilka externa utbildningar Malmö stad ska använda och länka till. Kvalitetsutvecklaren har innan beslut införskaffat ett godkännande av ägare till externa utbildningar att länka till dessa.

Malmö stad använde sig av en befintlig superanvändarorganisation (ÖSA) som är ansvariga för olika system i en kedja uppåt till systemförvaltarorganisation. Det är viktigt med stöd från chefen som ser att denna organisation underlättar arbetet och att nå målen.

Uppföljning

Ansvarig chef går in i systemet och ser svaren samt skriver ut diplomen till medarbetarna. Påminnelser om att det snart är dags att göra läkemedelstest skickas till medarbetare som gjort läkemedelstest efter drygt ett år. Krav om påminnelser för tester varierar över tid.

Det finns chefer som kopplar utbildningarna i Lär-Kan till medarbetares kompetensutvecklingsplan och följer upp på individnivå.

Analysunderlag tas fram vid förslag om produktion av ny utbildning. I analysunderlaget kopplas vilka effekter som vill uppnås med lärandet samt vilka övergripande mål utbildningen är kopplad till. Vård- och omsorgschefer beslutar om utbildning och prioriteringsordning.

Spridning/överspridning

Vissa av utbildningarna är obligatoriska att gå när man arbetar med bland annat läkemedelsdelning på delegation. Sektionschef och leg. personal sprider information och ser till att medarbetare fullföljer utbildningarna.

Hur får vi den att leva vidare? / Så gör vi i framtiden:

Genom åren har det gjorts flera förbättringar och det har funnits olika leverantörer. Då ansvarig projektledare skulle gå i pension blev det naturligt att fundera kring fortsättningen av organisationen kring e-lärandet.

En workshops arrangerades med frågeställningarna:

 • Hur vill vi använda oss av e-lärande och hur når vi dit?
 • Hur ska vi ta fram/producera utbildningar i e-lärande?
 • Vilken organisation, processer, godkännande och uppföljning behöver finnas kring e-lärande?
 • Vilka behov av e-lärande ser vi? – skapa önskelista.


I workshopen ingick representanter från verksamheterna som bland annat arbetar som utbildare, sektionschefer, medicinskt ansvarig sjuksköterska, medicinskt ansvariga för rehabilitering, IT-samordnare, projektledare, systemförvaltare, utvecklingssekreterare m.fl.

Utifrån workshopen  skapades en arbetsgrupp som bland annat tittade på hur andra arbetat med e-lärande. Bland annat träffade arbetsgruppen representanter från Helsingborg och Region Skåne.  Ett förslag togs fram som sedan vård- och omsorgschefer beslutade om 2016.

Utifrån det nya beslutet om fortsatt arbete med e-lärande har nu en kvalitetsutvecklare blivit anställd och kommer tillsammans med en process ägargrupp att arbeta vidare med e-lärandet. Det har också förtydligat roller och nya ansvarsområden.