Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1004"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
 
(7 mellanliggande versioner av 3 användare visas inte)
Rad 3: Rad 3:
 
|Nyckelområde=Kompetens
 
|Nyckelområde=Kompetens
 
|Rubrik=Kompetensförsörjning i skola samt vård och omsorg
 
|Rubrik=Kompetensförsörjning i skola samt vård och omsorg
|Sammanfattning=Syftet är att genom kollegialt lärande fördjupa lärarkompetensen och därmed kontinuerligt höja alla elevers och skolors resultat. Idag är kommunens samtliga 1 000 pedagoger fördelade på olika ämnes-LUC. Det finns även lokala utvecklingscenter för förskola, fritidshem, förskoleklass, specialpedagogik och grundsärskola. Genom LUC kan Sollentuna kommun snabbt sprida och implementera såväl digitala som pedagogiska innovationer i alla delar av verksamheten. Genom valda digitala verktyg har man hittat ett effektivt och smart arbetssätt som gagnar skolutveckling och i förlängningen elevernas lärande.
+
|Sammanfattning=*''' Utbildning '''
|Detaljer===LUC, Lokala UtvecklingsCenter i skola==
+
LUC är en satsning på kollegialt lärande för att fördjupa lärarkompetensen och därmed kontinuerligt höja alla elevers och skolors resultat.  
 +
*''' Vård och omsorg '''
 +
Utförarportalen är en webbplats där vi har samlat information till våra olika utförare inom vård- och omsorg.
 +
|Detaljer=----
 +
 
 +
== UTBILDNING: LUC - Lokala utvecklingscenter ==
 +
 
 +
Idag är kommunens samtliga 1 000 pedagoger fördelade på olika ämnes-LUC. Det finns även lokala utvecklingscenter för förskola, fritidshem, förskoleklass, specialpedagogik och grundsärskola. Genom LUC kan Sollentuna kommun snabbt sprida och implementera såväl digitala som pedagogiska innovationer i alla delar av verksamheten. Genom valda digitala verktyg har man hittat ett effektivt och smart arbetssätt som gagnar skolutveckling och i förlängningen elevernas lärande.
  
 
Modellen kom till efter ett behov av att säkerställa att samtliga lärare och pedagoger ingår i en fortlöpande kompetensförsörjning med fokus på skolutveckling. Flera ämneslärare och andra grupper av pedagoger hade under en tid gett uttryck för att den kompetensutveckling som anordnades inom kommunen och den egna verksamheten många gånger var allt för allmän. Diskussionen blev än mer intensiv när matematiklyftet startade då många medarbetare ansåg att det återigen blev matematiklärare som prioriterades i kommunens planering av kompetensutveckling.
 
Modellen kom till efter ett behov av att säkerställa att samtliga lärare och pedagoger ingår i en fortlöpande kompetensförsörjning med fokus på skolutveckling. Flera ämneslärare och andra grupper av pedagoger hade under en tid gett uttryck för att den kompetensutveckling som anordnades inom kommunen och den egna verksamheten många gånger var allt för allmän. Diskussionen blev än mer intensiv när matematiklyftet startade då många medarbetare ansåg att det återigen blev matematiklärare som prioriterades i kommunens planering av kompetensutveckling.
Rad 14: Rad 21:
 
'''Hur får vi den att leva vidare?'''
 
'''Hur får vi den att leva vidare?'''
  
Om modellen anses ge goda effekter kommer den att fortsättas att användas som en kommunövergripande struktur för kompetensförsörjning. Modellen utvärderas varje läsår av såväl lärare som skolledare.
+
Om modellen anses ge goda effekter kommer den att fortsätta användas som en kommunövergripande struktur för kompetensförsörjning. Modellen utvärderas varje läsår av såväl lärare som skolledare.
  
 
'''Modell/arbetsmetod'''
 
'''Modell/arbetsmetod'''
Rad 78: Rad 85:
 
Efter att ha försökt ha en organisation med diverse ämnesnätverk uppstod ett behov av att ha en mer tydlig struktur med styrning och ledning samt ett professionellt kollegialt lärande. Efter två år kan vi se att de LUC som har en fungerande styrgrupp är också de LUC som fungerar bäst. Vi kan också se att LUC:en “lånar” idéer av varandra och att delaktigheten av val av innehåll ökar det individuella ansvaret att bidra. Vi ser också att rektorsgruppen tillsammans med biträdande rektorer får en ökad gemensam bild över vad kommunens gemensamma kompetensbehov är. Förstelärarna får ett tydligare uppdrag gällande den del som handlar om att vara delaktiga i kommunövergripande kompetensutvecklingsinsatser.
 
Efter att ha försökt ha en organisation med diverse ämnesnätverk uppstod ett behov av att ha en mer tydlig struktur med styrning och ledning samt ett professionellt kollegialt lärande. Efter två år kan vi se att de LUC som har en fungerande styrgrupp är också de LUC som fungerar bäst. Vi kan också se att LUC:en “lånar” idéer av varandra och att delaktigheten av val av innehåll ökar det individuella ansvaret att bidra. Vi ser också att rektorsgruppen tillsammans med biträdande rektorer får en ökad gemensam bild över vad kommunens gemensamma kompetensbehov är. Förstelärarna får ett tydligare uppdrag gällande den del som handlar om att vara delaktiga i kommunövergripande kompetensutvecklingsinsatser.
  
==Utförarportalen i vård och omsorg==
+
==Vård/omsorg: Utförarportalen i vård och omsorg==
 +
 
 +
Vi har en sida där vi har samlat information till våra olika utförare inom vård- och omsorg. Sidan heter Utförarportalen (https://www.sollentuna.se/sv/uweb/utforare-inom-vard-och-omsorg/) 
 +
 
 +
Där hittar ni information om:
 +
* Ny och uppdaterad teknik för insatsregistering i hemtjänsten
 +
* Pilotprojekt om uppföljning i särskilt boende
 +
* Välfärdsteknikprodukter så som interaktiva robotkatter och verksamhetsanpassade surfplattor
 +
* Digital tillsyn
 +
* Instruktionsvideor till de vanligaste momenten i våra verksamhetssystem
 +
* e-tjänster för våra kunder
 +
* Digitala trygghetslarm
 +
* Möjlighet till digital vårdplanering.
 
}}
 
}}

Nuvarande version från 14 september 2017 kl. 12.18