Botkyrka - Organisation och kultur

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kommun Botkyrka Till kommunsidan
Nyckelområde Organisation och kultur Till nyckelområdets huvudsida

Ger förutsättningar för en lärande organisation

Sammanfattning

I juni 2017 antog utbildningsnämnden “Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld” Ett prioriterat område blir Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer - Modeller för förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer behöver utvecklas dels för att öka kompetensen, dels för att kunna skala upp goda praktiker, modeller och innovationsmiljöer. Detta ger förutsättningar för en lärande organisation.

Detaljer

i vår strategi har vi formulerat följande prioriterad områden


Det är nödvändigt att organisation och medarbetare i sina roller ges förutsättningar för de utvecklingsprocesser och förväntningar som strategin lyfter fram. Därför har följande prioriterade områden identifierats. De konkretiseras i handlingsplanen som tas fram under 2017.

● Digital litteracitet och didaktik

● Kompetens och strategisk kompetens

● Källkritik

● Pedagogiska resurser

● Sociala medier och ungas integritet på nätet

● Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer

● Skapande och medskapande


Läs mer på https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/strategi-for-larande-i-en-digital-varld.html