Skillnad mellan versioner av "Nyckelområden:1001"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
 
(6 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 4: Rad 4:
 
|Rubrik=IT och verksamhet går hand i hand
 
|Rubrik=IT och verksamhet går hand i hand
 
|Sammanfattning=Utbildningsförvaltningen har tillsammans med IT-support arbetat sedan 2015 med att utveckla ett digitalt ekosystem för utbildningsförvaltningen. Det innebär att man arbetar för att få en inloggning till skolans alla digitala tjänster och läromedel. Det innebär också utökad tillgänglighet för eleverna och pedagoger kan nu komma åt tjänsterna oberoende av tid, plats och digital plattform. Kommunen ser detta som ett led i vårt arbete mot ökad tillgänglighet och likvärdighet.
 
|Sammanfattning=Utbildningsförvaltningen har tillsammans med IT-support arbetat sedan 2015 med att utveckla ett digitalt ekosystem för utbildningsförvaltningen. Det innebär att man arbetar för att få en inloggning till skolans alla digitala tjänster och läromedel. Det innebär också utökad tillgänglighet för eleverna och pedagoger kan nu komma åt tjänsterna oberoende av tid, plats och digital plattform. Kommunen ser detta som ett led i vårt arbete mot ökad tillgänglighet och likvärdighet.
|Detaljer=Hösten 2016 inleddes ett arbete av Botkyrkas IT-enhet för att utöka nätverkskapaciteten samtliga enheter på utbildningsförvaltningen. Arbetet slutfördes i december 2016. Parallellt pågår en uppgradering av trådlösa nätverk samtliga enheter. Det påbörjades 2016 och är ett treårigt projekt. Uppgraderingen innebär införande av en ny plattform med nya accesspunkter byggt på en livscykelhanteringsmodell för att säkerställa prestanda och kvalitet. I dagsläget är detta införd på 17 av kommunens skolor och ett pilotprojekt är genomfört inom förskolan.
+
|Detaljer=I Botkyrkas förskolor och skolor genomförs en omfattande satsning digitalisering av lärmiljöerna. I förskolan är minimum en digital enhet tio barn och i grundskolans och grundsärskolans F-6 skolor är tätheten minst en digi- tal enhet tre barn. I grundskolans och grundsärskolans årskurs 7-9 (10),gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har alla elever tillgång till en egen digital enhet för att använda i skolan och hemma under studietiden.
  
Det finns även ett nämndbeslut av att införa av G-suite på samtliga enheter. Detta har öppnat möjligheten till användning av Chromebooks, som har fått ett stort genomslag i skolorna och lär får ännu större genomslag framöver.
+
Samtliga skolformer  har en gemensam lärportal och genom vår anslutning till skolfederationen skapas ett digitalt ekosystem som möjliggör tillgång till ett stort utbud av digitala lärresurser. Med ett inlogg skapas möjligheter för lärande och samspel mellan barn, elever och pedagoger, oberoende av tid, plats och digital enhet.
 +
 
 +
2016 inleddes ett arbete av IT-enheten för att utöka nätverkskapaciteten och uppgradera de trådlösa nätverken på samtliga enheter inom utbildningsför-valtningen. Åtgärderna säkerställer att utbildningsförvaltningen är välutrustad infrastrukturmässigt inför kommande behov.  
 +
 
 +
I samspel med IT-enheten er- bjuder förvaltningen idag ett brett spectra av digitala enheter, PC, Mac, läsplattor och chromebooks för att ge verksamheten förutsättningar att kunna välja de digitala enheter som bäst stödjer de lärande processerna.
 +
 
 +
[[Fil:Botkyrka Digital ekosytem .png|miniatyr|Skolfederation]]
 +
 
 +
Läs mer om vår Digitala ekosystem https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/digitala-ekosystemet.html
 +
 
 +
[https://www.youtube.com/watch?v=gSyfCf2SF_I '''Se filmen'''] där elever, pedagoger och IT- strateg berättar hur Botkyrkas digitala ekosystem är till nytta för lärande där tillgänglighet och likvärdighet är i fokus.
 
}}
 
}}
 +
Ta del av den event som Botkyrka anordnade tillsammans med skolfederationen med fokus på Digitalisering  https://youtu.be/OKxMqLpkluQ

Nuvarande version från 25 september 2017 kl. 17.08

Kommun Botkyrka Till kommunsidan
Nyckelområde Infrastruktur Till nyckelområdets huvudsida

IT och verksamhet går hand i hand

Sammanfattning

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med IT-support arbetat sedan 2015 med att utveckla ett digitalt ekosystem för utbildningsförvaltningen. Det innebär att man arbetar för att få en inloggning till skolans alla digitala tjänster och läromedel. Det innebär också utökad tillgänglighet för eleverna och pedagoger kan nu komma åt tjänsterna oberoende av tid, plats och digital plattform. Kommunen ser detta som ett led i vårt arbete mot ökad tillgänglighet och likvärdighet.

Detaljer

I Botkyrkas förskolor och skolor genomförs en omfattande satsning på digitalisering av lärmiljöerna. I förskolan är minimum en digital enhet på tio barn och i grundskolans och grundsärskolans F-6 skolor är tätheten minst en digi- tal enhet på tre barn. I grundskolans och grundsärskolans årskurs 7-9 (10),gymnasieskolan och gymnasiesärskolan har alla elever tillgång till en egen digital enhet för att använda i skolan och hemma under studietiden.

Samtliga skolformer har en gemensam lärportal och genom vår anslutning till skolfederationen skapas ett digitalt ekosystem som möjliggör tillgång till ett stort utbud av digitala lärresurser. Med ett inlogg skapas möjligheter för lärande och samspel mellan barn, elever och pedagoger, oberoende av tid, plats och digital enhet.

2016 inleddes ett arbete av IT-enheten för att utöka nätverkskapaciteten och uppgradera de trådlösa nätverken på samtliga enheter inom utbildningsför-valtningen. Åtgärderna säkerställer att utbildningsförvaltningen är välutrustad infrastrukturmässigt inför kommande behov.

I samspel med IT-enheten er- bjuder förvaltningen idag ett brett spectra av digitala enheter, PC, Mac, läsplattor och chromebooks för att ge verksamheten förutsättningar att kunna välja de digitala enheter som bäst stödjer de lärande processerna.

Skolfederation

Läs mer om vår Digitala ekosystem https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/larande-i-en-digital-varld/digitala-ekosystemet.html

Se filmen där elever, pedagoger och IT- strateg berättar hur Botkyrkas digitala ekosystem är till nytta för lärande där tillgänglighet och likvärdighet är i fokus.


Ta del av den event som Botkyrka anordnade tillsammans med skolfederationen med fokus på Digitalisering https://youtu.be/OKxMqLpkluQ