Manifest

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

Ett exempel på Joakim Jardenbergs manifest från tiden som internetchef i Helsingborg. Kan tjäna som inspiration för arbetet med Mittköpings manifest.

Min stad är en plattform. En miljö där det är minsta möjliga friktion mellan medborgarna och förvaltningen. I min stad är det en möjlighet att vi har mångfald, inte en utmaning. I min stad är andra språk minst lika viktiga som svenskan, och det är inget hinder att ha en funktionsnedsättning. Att bli äldre i min stad betyder att man fortfarande betraktas som en resurs, inte som en belastning. I min stad är alla som bor här en tillgång, inte bara när skatten ska betalas. 

Eller för att ge några konkreta exempel; I min stad har alla tillgång till internet och den teknik som behövs för att bli en del av vårt nya samhälle. I i min stad är intranätet öppet för alla som bor där, inte bara för de som jobbar i den. I min stad kan alla titta in i ekonomisystemet, alla kan bidra till revisionen – och utvecklingen. I min stad används bara öppna licenser på allt som programmeras, som skrivs, som filmas och som fotograferas. Allt är vårt, gemensamt. I min stad får man jobba med de arbetsredskap man trivs med, och man ses inte som ett blankt blad när man startar sin anställning. Vi tar vara på allas kunskaper och erfarenheter för att bli den bästa stad vi kan bli. 

Min stad behöver inte göra allt, men den behöver göra allt möjligt. Eller med andra ord, i min stad finns inga trösklar. Och det är inte tekniken det hänger på, det är attityden.