Skillnad mellan versioner av "Målbild"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
 
(4 mellanliggande versioner av samma användare visas inte)
Rad 6: Rad 6:
  
 
=== Vem? ===
 
=== Vem? ===
Alla kan vara med och bidra till att ta fram underlaget till en organisations målbild: invånare, medarbetare och politiker. Tillsammans och ur olika perspektiv kan alla ge input till den målbild som sedan ska beslutas och vägleda den digitala transformationen.
+
Alla kan vara med! Tillsammans och ur olika perspektiv kan både invånare, medarbetare och politiker bidra till att forma organisationens målbild kring digitaliseringen. Målbilden är också till för alla att vägledas och inspireras av.
  
 
=== Hur? ===
 
=== Hur? ===
''Mer info behövs här''
+
Genom att '''inkludera''' invånare, medarbetare och politiker att bidra med input till att beskriva målbilden ökar möjligheterna att fånga en bild som engagerar. Att arrangera workshops, invånardialoger och liknande är några exempel på hur tankar och idéer kan samlas in.
 +
 
 +
Utifrån skattkistan av önskemål och behov formulerar sedan exempelvis verksamhetsutvecklare, IT-ansvariga och kommunikatörer en målbild kring digitaliseringen. En målbild som går i linje med övriga styrdokument, och som också blir '''vägledande''' i digitaliseringsplanen. 
 +
 
 +
Med målbilden färdig påbörjas arbetet med förankring och spridning - och framförallt att börja leda och leva utifrån den gemensamma färdriktningen. Nu kopplas också en kommunikationsplan på för att effektivisera och säkra processen med att sprida målbild och digitaliseringsplan.
  
 
----
 
----
 
[[Fil:Introbild-leda-1024px.jpg|miniatyr]]
 
[[Fil:Introbild-leda-1024px.jpg|miniatyr]]
 +
 
== Så gör Mittköping ==  
 
== Så gör Mittköping ==  
 
{{#ask:  [[Nyckelområde::Målbild]] [[Kommun::Mittköping]]
 
{{#ask:  [[Nyckelområde::Målbild]] [[Kommun::Mittköping]]

Nuvarande version från 16 oktober 2017 kl. 21.00

Målbild

Maja Målbild.png

Vad?

En målbild är en tydlig beskrivning av hur en organisation ser ut, fungerar och levererar efter att någon form av förändringsprocess genomförts. Målbilden är ibland detsamma som verksamhetens vision eller inkluderad i den.

Vem?

Alla kan vara med! Tillsammans och ur olika perspektiv kan både invånare, medarbetare och politiker bidra till att forma organisationens målbild kring digitaliseringen. Målbilden är också till för alla att vägledas och inspireras av.

Hur?

Genom att inkludera invånare, medarbetare och politiker att bidra med input till att beskriva målbilden ökar möjligheterna att fånga en bild som engagerar. Att arrangera workshops, invånardialoger och liknande är några exempel på hur tankar och idéer kan samlas in.

Utifrån skattkistan av önskemål och behov formulerar sedan exempelvis verksamhetsutvecklare, IT-ansvariga och kommunikatörer en målbild kring digitaliseringen. En målbild som går i linje med övriga styrdokument, och som också blir vägledande i digitaliseringsplanen.

Med målbilden färdig påbörjas arbetet med förankring och spridning - och framförallt att börja leda och leva utifrån den gemensamma färdriktningen. Nu kopplas också en kommunikationsplan på för att effektivisera och säkra processen med att sprida målbild och digitaliseringsplan.


Introbild-leda-1024px.jpg

Så gör Mittköping

Mittköping

Så håller vi färdriktningen under digitaliseringsresan

För att möta behov, önskemål och förväntningar involverar Mittköping alla i att ta fram målbild och vision - från politisk ledning till chefer, medarbetare och invånare. Målbilden ger en helhetssyn, är tydlig och fungerar som en drivkraft och guide under den digitala resan. Målbilden kommuniceras utifrån den digitala agendan och den framtagna kommunikationsstrategin.

Läs mer..Kommunernas berättelser.jpg

Exempel från kommuner i Sverige

Botkyrka

VISION

Utbildningsförvaltningens vision är att Botkyrkas barn och elever skapar världen, bygger kunskap och mening, utmanar och öppnar gränser samt visar solidaritet och tilltro till andra.

Läs mer..

Göteborg

Göteborgs stads väg till e-samhället, är ett program för digitalisering som antogs 2014 av kommunstyrelsen. Det anger målsättningen för stadens digitala utveckling och innehåller handlingsplaner med konkreta åtgärder och aktiviteter. Den övergripande målsättningen är att den digitala servicen ska vara så enkel, öppen och effektiv att den är det naturliga förstahandsvalet.

Läs mer..

Halmstad

Utgår från övergripande strategi

Inom hälsa och omsorg har Halmstads kommun jobbat med området gemensam målbild. Halmstad har utgått från kommunens övergripande strategi- och handlingsplan och kompletterat med berörd nämnd/förvaltnings ambitioner och specifika målsättning. Mål och viljeinriktning med digitalisering preciseras i så väl övergripande dokument som i verksamhetsplaner.

Läs mer..

Härryda

Vi utbildar världsmeborgare

Vi har en helhetside -Rötter och Vingar som styr och stödjer oss.

Läs mer..

Härryda

Var den du är, bli vad du vill!

Hulebäcksgymnasiets slogan lyder "Kom som du är, bli den du vill", och riktar sig till både pedagoger och elever. I grunden finns en ledningsdeklaration med ett antal principer som är styrande och vägledande för skolans arbete.

Läs mer..

Malmö

Digitalisering - en del av verksamhetsutvecklingen

Högsta ledningen betraktar digitalisering som en del av den ordinarie verksamhetsutvecklingen. Stadens högsta ledning har insikt i att digitalisering inte är en stödprocess utan något som omformar villkoren för verksamheten, samt hur man ska bedriva verksamheten. Man tar ansvar för den egna digitaliseringen och samverkar i god relation med central IT/digitaliseringsenhet.

Läs mer..

Nordmaling

Vision

Alla barn och elever ska ges IT-stöd som förbereder för ett livslångt lärande. Att digitaliseringens möjligheter tas tillvara så att de digitala verktygen och resurserna bidrar till att resultaten förbättras och verksamheten effektiviseras.

Läs mer..

Skellefteå

Bättre digitaliserad välfärd ett kommunövergripande mål

Skellefteå har en vision att vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030. De kommunövergripande målen som är framtagna för 2017-2018 är indelade i 4 områden. I området effektvitet är ett av målen bättre digitaliserad välfärd vilket indikerar att digitalisering är en prioriterad fråga i hela kommunen.

Läs mer..

Sollentuna

Målinriktat arbete med digitalisering

Målstyrningsmodellen ger en tydlig struktur för hur kommunens mål på olika nivåer hänger ihop hela vägen från gemensam vision till individuella mål. Den visar hur den politiska plattformen – där majoritetens uttrycker sina ambitioner och satsningar – utgör basen för målstyrningen och genomsyrar alla målnivåer. En viktig ambition med kommunens målstyrningsmodell är att uppnå mindre ”topp-styrning” där varje nivå i organisationen arbetar med egna mål utifrån verksamhetens behov av utveckling och förbättring. Med hjälp av föredrag, fokusgrupper och presentationer förmedlas en bild av omvärlden och vart vi och den är på väg. Genom att digitaliseringen är en del i kommunens verksamhetsplanering och planer utvecklas kommunen med stöd av digitalisering.

Läs mer..

Stockholm

Stockholm stads vision "Ett Stockholm för alla"

Stockholms stad ska vara en stad för alla. En vision tagits fram för att arbeta mot målen: Ett Stockholm som håller samman, ett klimatsmart Stockholm, Ett ekonomisk hållbart Stockholm samt ett demokratiskt Stockholm.

Läs mer..

Trelleborg

Självständigt liv är vår drivkraft

I Trelleborg har socialförvaltningen tagit fram ett måldokument som pekar ut fokusområden för de närmaste åren. Detta görs i fem spår: resultat, utveckling, processer, kunder och medarbetare. Ledstjärnan för måldokumentet är ”Självständigt liv – vår drivkraft” vilket innebär att det vi gör ska hjälpa medborgarna till ett så självständigt liv som möjligt. Digitaliseringsresan är en central del i sammanhanget där verksamheten hela tiden arbetar för att hitta digitala lösningar som bidrar till ett självständigt liv.

Läs mer..

Västerås

Alltid bästa möjliga möte

En regional digital agenda är beslutas våren 2017. Västerås kommunfullmäktige antog 2010 Vision 2026 - en stad utan gränser. Under 2015 antogs en gemensam värdegrund "Alltid bästa möjliga möte". Västerås stad förväntas besluta under 2017 om Program för digital förnyelse att gälla till 2019. Sociala nämndernas förvaltning arbetar nu med att ta fram en strategi för digitalisering med därtill hörande handlingsplaner.

Läs mer..

Umeå

Vision, strategi och Customer Effort Score

25:e april 2017 antog kommunfullmäktige i Umeå kommun både en ny IT-strategi och E-servicestrategi. E-servicestrategins vision ställer högra krav på utveckling av kommunens processer och hanteringen av informationen i dessa för att visionen ska bli verklighet.

Umeå kommuns vision för e-service är: "Umeå kommuns e-service upplevs enkel att använda för alla som har en internetuppkoppling och en enhet som är ansluten. Den är personlig, positiv, proaktiv och förtroendeingivande. Användaren av e-servicen hittar med lätthet relevant information och de e-tjänster som bäst passar för användarens personliga situation och behov.

Den som använder kommunens e-service får sitt ärende löst via första kontakten och påverkas inte av hur kommunen organiserat sig i processen som ska leverera nytta."

Med hjälp av metoden Customer Effort Score ska användaren av kommunens digitala tjänster löpande ge feedback på hur enkla de upplevs att använda i syfte att ge ökad insikt om hur servicenivån utvecklas i relation till visionen.