Lyssna och se, tänka och tycka – självklart är alla med!

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök

Råtext från Google docs - ursprungligen Delaktighet & förankring finns här.

Instruktioner till arbetet:

  1. Logga in så att du kan redigera ;-)
  2. Läs igenom texten nedan - komplettera med fler meningar där t.ex. det arbetsområde du varit delaktig i passar bra in och länka dit (du ska inte klipp och klistra!).
  3. Har du beskrivit några konkreta exempel från din kommun som finns i wikin - länka dit också.
  4. Känner du "wow, precis det här har jag exempel på från min kommun, det vill jag gärna beskriva" - gör det under din kommunsida under den rubrik det passar bäst in och länka sedan hit.
  5. Andra tankar, förslag, idéer - använd gärna diskussionssidan
  6. Andra förslag på rubriker för det här Hur:et nedan - använd diskussionssidan.

Förslag på rubriker:

  • Medborgarna - en självklar del i vårt utvecklingsarbete!

I Mittköping är digital delaktighet en självklarhet - både bland medborgare och medarbetare.

  • Med medborgare som testar och tycker formar vi framtiden!

I Mittköping är både medborgare och medarbetare med och testar, utvärderar, tycker och tänker och formar utvecklingen, från allra första början.

  • Tycka, tänka, lyssna och se - självklart är alla med!

Så arbetar Mittköping med digital delaktighet från medborgare och medarbetare.


Så arbetar Mittköping med digital delaktighet från medborgare och medarbetare.

Medborgardialog; enkäter, workshops, referensgrupper, Analysvecka (medarbetare), rekrytering (medarbetare), it-instruktörer, digitalt delaktiga medborgare och medarbetare

Att få vara med och se, lyssna, utvärdera, tycka och tänka från allra första början har varit en framgångsfaktor. Det arbetssätt som kan användas är mässor, föreläsningar, workshops och temadagar där utgångspunkten har varit att tillsammans utveckla vilka behov som finns för att organisationen ska kunna möta framtiden. För att öka delaktighet jobbar vi i Mittköping med ambassadörer från olika målgrupper exempelvis från pensionärsorganisationer, medarbetare som arbetar nära målgruppen. Med detta arbetssätt har vi märkt att vi fått lättare att sprida information och ett ökat engagemang både hos medborgare och medarbetare. Tillsammans är de med och tar ansvar för och sprider utvecklingsarbetet. De som ges möjlighet att vara delaktiga i införandet av ett mobilt arbetssätt ska ha mandat att få sin röst hörd och även att bjuda in andra yrkesgrupper efter behov. Enkät 2017 till alla som fyller 75 år, digital kunskap och intresse, därefter inbjudan till referensgrupp som nu träffats, stort intresse där 40 personer kom och vill nu vara