Skillnad mellan versioner av "Lyssna och se, tänka och tycka – självklart är alla med!"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
m (Lagt till kategorin Hur)
 
(33 mellanliggande versioner av 11 användare visas inte)
Rad 1: Rad 1:
''Råtext från Google docs - ursprungligen Delaktighet & förankring [https://docs.google.com/document/d/1Uoo_70rez3xpFXfSHgr_YgK2cbo-3Tg_pjYkQNqetY0/edit finns här].''
+
[[Fil:Maja Delaktighet.png|miniatyr|198x198px]]
 +
__FORCETOC__
 +
 
 +
==== Så arbetar Mittköping med digital delaktighet för medborgare och medarbetare. ====
 +
''Att få vara med och se, lyssna, utvärdera, tycka och tänka från allra första början är en framgångsfaktor, det har man insett i Mittköping. Därför arbetar man ständigt för att skapa förutsättningar för ökad delaktighet, ta vara på all kompetens och kraft som finns hos våra medborgare och medarbetare. Via olika arbetssätt har vi hittat vägar för att lättare sprida information och öka engagemang hos såväl medarbetare som medborgare!''
  
Instruktioner till arbetet:
+
==== Olika arbetssätt som banar väg till delaktighet ====
# Logga in så att du kan redigera ;-)
+
För att möjliggöra delaktighet och bidra till transparens i digitaliseringsarbetet, såväl externt och internt, planeras olika aktiviteter. Exempel på aktiviteter är mässor, föreläsningar, workshops och temadagar där utgångspunkten är att tillsammans ta reda vilka behov som finns för att organisationen ska kunna möta framtiden.  
# Läs igenom texten nedan - komplettera med fler meningar där t.ex. det arbetsområde du varit delaktig i passar bra in och länka dit (du ska inte klipp och klistra!).
 
# Har du beskrivit några konkreta exempel från din kommun som finns i wikin - länka dit också.
 
# Känner du "wow, precis det här har jag exempel på från min kommun, det vill jag gärna beskriva" - gör det under din kommunsida under den rubrik det passar bäst in och länka sedan hit.
 
# Andra tankar, förslag, idéer - använd gärna diskussionssidan
 
# Andra förslag rubriker för det här Hur:et nedan - använd diskussionssidan.
 
  
Förslag på rubriker:
+
De aktiviteter som planeras samlas i en aktivitetsplan varefter en kommunikationsplan arbetas fram för att förstärka och stötta budskap och aktiviteter. Kommunikationsplanen knyter an till [[Kommunikationsarbete#Kommunikationsstrategi|kommunikationsstrategin]] och den tydliga [[Kommunikationsarbete#Kommunikationsstrategi|visionen]]
* Medborgarna - en självklar del i vårt utvecklingsarbete!
 
I Mittköping är digital delaktighet en självklarhet - både bland medborgare och medarbetare.
 
* Med medborgare som testar och tycker formar vi framtiden!
 
I Mittköping är både medborgare och medarbetare med och testar, utvärderar, tycker och tänker och formar utvecklingen, från allra första början.
 
* Tycka, tänka, lyssna och se - självklart är alla med!
 
Så arbetar Mittköping med digital delaktighet från medborgare och medarbetare.
 
[[Fil:Maja Delaktighet.png|miniatyr]]
 
__FORCETOC__
 
  
==== Så arbetar Mittköping med digital delaktighet från medborgare och medarbetare. ====
+
För att ytterligare bidra till ökad delaktighet jobbar Mittköping med [[Kommunikationsarbete#Kommunikationsplan|ambassadörer]], exempelvis pensionärsorganisationer och medarbetare. Med det här arbetssättet har det blivit lättare att sprida information och skapa ett ökat engagemang hos medborgare och medarbetare. Tillsammans är alla med, tar ansvar för och sprider utvecklingsarbetet. De som t ex ges möjlighet att vara delaktiga i införandet av ett [https://mittkoping.skl.se/index.php/Arbetsmetod%20och%20modeller%20-%20mobilt%20arbetss%C3%A4tt mobilt arbetssätt] ska ha mandat att få sin röst hörd och även att bjuda in andra yrkesgrupper efter behov.  
''Att få vara med och se, lyssna, utvärdera, tycka och tänka från allra första början är en framgångsfaktor, det har man insett i Mittköping. Därför arbetar man ständigt för att skapa förutsättningar för ökad delaktighet och har, via olika arbetssätt hittat vägar fram för att lättare sprida information och ökat engagemang.''
 
  
==== Olika arbetssätt som banar väg till delaktighet ====
+
Mittköping arbetar också med invånardialog; enkäter, workshops, referensgrupper, analysvecka (medarbetare), rekrytering (medarbetare), it-instruktörer, digitalt delaktiga medborgare och medarbetare
Det arbetssätt som kan användas är mässor, föreläsningar, workshops och temadagar där utgångspunkten är att tillsammans utveckla vilka behov som finns för att organisationen ska kunna möta framtiden. För att öka delaktighet jobbar vi i Mittköping med ambassadörer från olika målgrupper exempelvis från pensionärsorganisationer och medarbetare som arbetar nära målgruppen. Med detta arbetssätt har vi märkt att vi fått lättare att sprida information och ett ökat engagemang både hos medborgare och medarbetare. Tillsammans är de med och tar ansvar för och sprider utvecklingsarbetet. De som ges möjlighet att vara delaktiga i införandet av ett [https://mittkoping.skl.se/index.php/Arbetsmetod%20och%20modeller%20-%20mobilt%20arbetss%C3%A4tt mobilt arbetssätt] ska ha mandat att få sin röst hörd och även att bjuda in andra yrkesgrupper efter behov. Enkät 2017 till alla som fyller 75 år, digital kunskap och intresse, därefter inbjudan till referensgrupp som nu träffats, stort intresse där 40 personer kom och vill nu vara.
 
  
Medborgardialog; enkäter, workshops, referensgrupper, Analysvecka (medarbetare), rekrytering (medarbetare), it-instruktörer, digitalt delaktiga medborgare och medarbetare
+
Ytterligare sätt att skapa delaktighet är att skapa forum för [https://mittkoping.skl.se/wiki/Nyckelomr%C3%A5den:1015 erfarenhetsutbyten] där medarbetare möts och delar med sig av tankar, inspel, lyckanden och misslyckande och samtidigt lär av varandra - kollegialt lärande och [[Kompetens|kompetensutveckling]].
  
 
==== Mittköping klurar, diskuterar och agerar ====
 
==== Mittköping klurar, diskuterar och agerar ====
 +
[[Fil:Möte illustration bildbank maja.png|miniatyr|225x225px]]
 +
I Mittköping har man tänkt och arbetat med flera områden där [[delaktighet]] är en viktig ingrediens, i allt från medborgardialoger och behovsdriven, verksamhetsnära utveckling där digitalisering ingår som naturlig del till information- och kommunikationsarbete.
 +
 +
Några exempel på tankar och arbete kring:
 +
* [[Arbetsmetoder och modeller - digitalisering ingår i verksamhetsutveckling|Digitalisering ingår i verksamhetsutvecklingen]]
 +
* [[Arbetsmetod och modeller - mobilt arbetssätt|Mobila arbetssätt]]
 +
* [[Arbetsmetoder och modeller - nya tjänster, verktyg|Arbetsmetoder och modeller - nya tjänster och verktyg]]
 +
* [[Kommunikationsarbete]]
 +
* [[Hela styrkedjan med]]
 +
 +
==== Exempel på hur vi lyckas att få alla med ====
 +
''Hur'' har man lyckats skapa delaktighet och engagemang runt om i kommunerna? Hur har man arbetat för att hitta modeller för medborgardialog?
 +
* I [[Kommun:Karlskrona|Karlskrona]] har dels en två-årig [[Nyckelområden:1077|utvecklingsplan]] tagits fram i samverkan med berörda, dels gjordes en enkät 2017 till alla som fyller 75 år utifrån vilken olika referensgrupper skapades.
 +
* I [[Kommun:Botkyrka|Botkyrka]] arbetar man med medverkan och samverkan för förvaltningens olika nivåer
 +
* I [[Kommun:Halmstad|Halmstad]] arbetar man med invånardialoger
 +
 +
* I [[Kommun:Härryda|Härryda]] har man medborgardialoger där politikerna svarar på frågor
 +
*I [[Kommun:Uddevalla|Uddevalla]] anordnar man mötesplatser för utbyte och dialog, [[Nyckelområden:1013|ShowIt]]
 +
*I [http://www.stockholm.se/OmStockholm/Smart-och-uppkopplad-stad/Sa-har-tycker-stockholmarna-om-digitaliseringen/ Stockholm] använder man webben för att ta reda på vad Stockholmarna tycker.
 +
*I [[Kommun:Sollentuna|Sollentuna]] är [[Nyckelområden:1005|samarbete]] en nyckelfaktor där vi tror att många samverkande individuella insatser ger långsiktig [[Nyckelområden:1078|styrning]] och stabil utveckling.
 +
*I [https://mittkoping.skl.se/wiki/Nyckelomr%C3%A5den:1124 Västerås] har MISTEL´s arbete varit en framgångsfaktor vad gäller att skapa delaktighet och engagemang vid innovation.
 +
*I [[Kommun:Umeå#Delaktighet|Umeå]] används bland annat användarresor och worskhops som metoder för att synliggöra verksamhetens behov.
 +
*I [https://mittkoping.skl.se/wiki/Kommun:Skellefte%C3%A5 Skellefteå] genomfördes hösten 2016 en [https://mittkoping.skl.se/images/7/77/Rapport_inv%C3%A5nardialog_2016.pdf invånardialog] utifrån ett framgångsrikt koncept med den seniora målgruppen, med fokus på trygg och säker med teknik samt vård och omsorg.
 +
[[Kategori:Hur]]

Nuvarande version från 14 november 2017 kl. 15.36

Maja Delaktighet.png


Så arbetar Mittköping med digital delaktighet för medborgare och medarbetare.

Att få vara med och se, lyssna, utvärdera, tycka och tänka från allra första början är en framgångsfaktor, det har man insett i Mittköping. Därför arbetar man ständigt för att skapa förutsättningar för ökad delaktighet, ta vara på all kompetens och kraft som finns hos våra medborgare och medarbetare. Via olika arbetssätt har vi hittat vägar för att lättare sprida information och öka engagemang hos såväl medarbetare som medborgare!

Olika arbetssätt som banar väg till delaktighet

För att möjliggöra delaktighet och bidra till transparens i digitaliseringsarbetet, såväl externt och internt, planeras olika aktiviteter. Exempel på aktiviteter är mässor, föreläsningar, workshops och temadagar där utgångspunkten är att tillsammans ta reda på vilka behov som finns för att organisationen ska kunna möta framtiden.

De aktiviteter som planeras samlas i en aktivitetsplan varefter en kommunikationsplan arbetas fram för att förstärka och stötta budskap och aktiviteter. Kommunikationsplanen knyter an till kommunikationsstrategin och den tydliga visionen.

För att ytterligare bidra till ökad delaktighet jobbar Mittköping med ambassadörer, exempelvis pensionärsorganisationer och medarbetare. Med det här arbetssättet har det blivit lättare att sprida information och skapa ett ökat engagemang hos medborgare och medarbetare. Tillsammans är alla med, tar ansvar för och sprider utvecklingsarbetet. De som t ex ges möjlighet att vara delaktiga i införandet av ett mobilt arbetssätt ska ha mandat att få sin röst hörd och även att bjuda in andra yrkesgrupper efter behov.

Mittköping arbetar också med invånardialog; enkäter, workshops, referensgrupper, analysvecka (medarbetare), rekrytering (medarbetare), it-instruktörer, digitalt delaktiga medborgare och medarbetare

Ytterligare sätt att skapa delaktighet är att skapa forum för erfarenhetsutbyten där medarbetare möts och delar med sig av tankar, inspel, lyckanden och misslyckande och samtidigt lär av varandra - kollegialt lärande och kompetensutveckling.

Mittköping klurar, diskuterar och agerar

Möte illustration bildbank maja.png

I Mittköping har man tänkt och arbetat med flera områden där delaktighet är en viktig ingrediens, i allt från medborgardialoger och behovsdriven, verksamhetsnära utveckling där digitalisering ingår som naturlig del till information- och kommunikationsarbete.

Några exempel på tankar och arbete kring:

Exempel på hur vi lyckas att få alla med

Hur har man lyckats skapa delaktighet och engagemang runt om i kommunerna? Hur har man arbetat för att hitta modeller för medborgardialog?

  • I Karlskrona har dels en två-årig utvecklingsplan tagits fram i samverkan med berörda, dels gjordes en enkät 2017 till alla som fyller 75 år utifrån vilken olika referensgrupper skapades.
  • I Botkyrka arbetar man med medverkan och samverkan för förvaltningens olika nivåer
  • I Halmstad arbetar man med invånardialoger
  • I Härryda har man medborgardialoger där politikerna svarar på frågor
  • I Uddevalla anordnar man mötesplatser för utbyte och dialog, ShowIt
  • I Stockholm använder man webben för att ta reda på vad Stockholmarna tycker.
  • I Sollentuna är samarbete en nyckelfaktor där vi tror att många samverkande individuella insatser ger långsiktig styrning och stabil utveckling.
  • I Västerås har MISTEL´s arbete varit en framgångsfaktor vad gäller att skapa delaktighet och engagemang vid innovation.
  • I Umeå används bland annat användarresor och worskhops som metoder för att synliggöra verksamhetens behov.
  • I Skellefteå genomfördes hösten 2016 en invånardialog utifrån ett framgångsrikt koncept med den seniora målgruppen, med fokus på trygg och säker med teknik samt vård och omsorg.