Skillnad mellan versioner av "Lyssna och se, tänka och tycka – självklart är alla med!"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Exempel på hur vi lyckas att få alla med)
m (Umeås exempel)
Rad 56: Rad 56:
 
*I [[Kommun:Sollentuna|Sollentuna]] är [[Nyckelområden:1005|samarbete]] en nyckelfaktor där vi tror att många samverkande individuella insatser ger långsiktig [[Nyckelområden:1078|styrning]] och stabil utveckling.
 
*I [[Kommun:Sollentuna|Sollentuna]] är [[Nyckelområden:1005|samarbete]] en nyckelfaktor där vi tror att många samverkande individuella insatser ger långsiktig [[Nyckelområden:1078|styrning]] och stabil utveckling.
 
*I [https://mittkoping.skl.se/wiki/Nyckelomr%C3%A5den:1124 Västerås] har MISTEL´s arbete varit en framgångsfaktor vad gäller att skapa delaktighet och engagemang vid innovation.
 
*I [https://mittkoping.skl.se/wiki/Nyckelomr%C3%A5den:1124 Västerås] har MISTEL´s arbete varit en framgångsfaktor vad gäller att skapa delaktighet och engagemang vid innovation.
 +
*I [[Kommun:Umeå#Delaktighet|Umeå]] används bland annat användarresor och worskhops som metoder för att synliggöra verksamhetens behov.

Versionen från 4 oktober 2017 kl. 15.50

Råtext från Google docs - ursprungligen Delaktighet & förankring finns här.

Instruktioner till arbetet:

 1. Logga in så att du kan redigera ;-)
 2. Läs igenom texten nedan - komplettera med fler meningar där t.ex. det arbetsområde du varit delaktig i passar bra in och länka dit (du ska inte klipp och klistra!).
 3. Har du beskrivit några konkreta exempel från din kommun som finns i wikin - länka dit också.
 4. Känner du "wow, precis det här har jag exempel på från min kommun, det vill jag gärna beskriva" - gör det under din kommunsida under den rubrik det passar bäst in och länka sedan hit.
 5. Andra tankar, förslag, idéer - använd diskussionssidan (klicka på prickarna i menyn högst upp (längst till höger)
 6. Andra förslag på rubriker för det här Hur:et nedan - använd diskussionssidan.

Förslag på rubriker:

 • Medborgarna - en självklar del i vårt utvecklingsarbete!

I Mittköping är digital delaktighet en självklarhet - både bland medborgare och medarbetare.

 • Med medborgare som testar och tycker formar vi framtiden!

I Mittköping är både medborgare och medarbetare med och testar, utvärderar, tycker och tänker och formar utvecklingen, från allra första början.

 • Tycka, tänka, lyssna och se - självklart är alla med!

Så arbetar Mittköping med digital delaktighet från medborgare och medarbetare.

Maja Delaktighet.png


Så arbetar Mittköping med digital delaktighet för medborgare och medarbetare.

Att få vara med och se, lyssna, utvärdera, tycka och tänka från allra första början är en framgångsfaktor, det har man insett i Mittköping. Därför arbetar man ständigt för att skapa förutsättningar för ökad delaktighet, ta vara på all kompetens och kraft som finns hos våra medborgare och medarbetare. Via olika arbetssätt har vi hittat vägar för att lättare sprida information och öka engagemang hos såväl medarbetare som medborgare!

Olika arbetssätt som banar väg till delaktighet

För att möjliggöra delaktighet och bidra till transparens i digitaliseringsarbetet, såväl externt och internt, planeras olika aktiviteter. Exempel på aktiviteter är mässor, föreläsningar, workshops och temadagar där utgångspunkten är att tillsammans ta reda på vilka behov som finns för att organisationen ska kunna möta framtiden.

De aktiviteter som planeras samlas i en aktivitetsplan varefter en kommunikationsplan arbetas fram för att förstärka och stötta budskap och aktiviteter. Kommunikationsplanen knyter an till kommunikationsstrategin och den tydliga visionen.

För att ytterligare bidra till ökad delaktighet jobbar Mittköping med ambassadörer, exempelvis pensionärsorganisationer och medarbetare. Med det här arbetssättet har det blivit lättare att sprida information och skapa ett ökat engagemang hos medborgare och medarbetare. Tillsammans är alla med, tar ansvar för och sprider utvecklingsarbetet. De som t.ex. ges möjlighet att vara delaktiga i införandet av ett mobilt arbetssätt ska ha mandat att få sin röst hörd och även att bjuda in andra yrkesgrupper efter behov.

Mittköping arbetar också med invånardialog; enkäter, workshops, referensgrupper, analysvecka (medarbetare), rekrytering (medarbetare), it-instruktörer, digitalt delaktiga medborgare och medarbetare

Ytterligare sätt att skapa delaktighet är att skapa forum för erfarenhetsutbyten där medarbetare möts och delar med sig av tankar, inspel, lyckanden och misslyckande och samtidigt lär av varandra - kollegialt lärande och kompetensutveckling.

Mittköping klurar, diskuterar och agerar

Möte illustration bildbank maja.png

I Mittköping har man tänkt och arbetat med flera områden där delaktighet är en viktig ingrediens, i allt från medborgardialoger och behovsdriven, verksamhetsnära utveckling där digitalisering ingår som naturlig del till information- och kommunikationsarbete.

Några exempel på tankar och arbete kring:

Exempel på hur vi lyckas att få alla med

Hur har man lyckats skapa delaktighet och engagemang runt om i kommunerna? Hur har man arbetat för att hitta modeller för medborgardialog?

 • I Karlskrona : Enkät 2017 till alla som fyller 75 år, digital kunskap och intresse, därefter inbjudan till referensgrupp som nu träffats, stort intresse där 40 personer kom och vill nu vara.
 • I Botkyrka arbetar man med medverkan och samverkan för förvaltningens olika nivåer
 • I Halmstad arbetar man med invånardialoger
 • I Härryda har man medborgardialoger där politikerna svarar på frågor
 • I Uddevalla anordnar man mötesplatser för utbyte och dialog, ShowIt
 • I Stockholm använder man webben för att ta reda på vad Stockholmarna tycker.
 • I Sollentuna är samarbete en nyckelfaktor där vi tror att många samverkande individuella insatser ger långsiktig styrning och stabil utveckling.
 • I Västerås har MISTEL´s arbete varit en framgångsfaktor vad gäller att skapa delaktighet och engagemang vid innovation.
 • I Umeå används bland annat användarresor och worskhops som metoder för att synliggöra verksamhetens behov.