Skillnad mellan versioner av "Kompetens"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(LUC - Lokala UtvecklingsCenter)
Rad 18: Rad 18:
  
 
=== Sollentuna: ===
 
=== Sollentuna: ===
<onlyinclude>
 
 
{{:Kompetens-Sollentuna}}
 
{{:Kompetens-Sollentuna}}
  
=== Stockholms stad: Ledarskap i digitalisering för alla rektorer inom grundskolan ===
+
=== Stockholms stad: ===
Utbildningen är beslutad av grundskoledirektören med målet att skapa likvärdighet. Det finns flera skäl till att grundskoleavdelningen valt att satsa på att utbilda samtliga rektorer. En nationell IT-strategi för skolväsendet är på gång, digitalisering är ett prioriterat område för grundskolan, en förstudie om en eventuell 1:1-satsning inom grundskolan har presenterats för skolborgarrådet och stadens egna satsningar på Skolplattform Stockholm och en ny gemensam IT-service är snart en reell verklighet. Allt tillsammans ställer stora krav på att skolledningen initierad i frågor som rör digitalisering.
+
{{:Kompetens-Stockholm}}
[[Kategori: Stockholm]]
 
  
 +
=== Malmö ===
 
{{:Kompetens-Malmö}}
 
{{:Kompetens-Malmö}}
  
=== Uddevalla: Mötesplats ShowIT, återkommande lokala kompetensutvecklingsträffar för kollegialt lärande ===
+
=== Uddevalla ===
ShowIT började 2011 som en mässa där elever och pedagoger från förskolan upp till vuxenutbildningen visade sitt arbete med IT i undervisningen. 2012 blev ShowIT både en mässa samt en kompetensutvecklingsdag där både externa föreläsare och lokala workshopledare inspirerade personalen i grundskolan och gymnasiet. Nästa steg blev Mötesplats ShowIT, som är återkommande kompetensutvecklingsträffar tre gånger per år där pedagoger från kommunens alla olika verksamheter visar och delar med sig av sina bästa tips till andra pedagoger.
+
{{:Kompetens-Uddevalla}}
Mötesplats ShowIT är återkommande träffar i ett litet format. Syftet är främst att erbjuda kompetensutveckling genom att lyfta lokala projekt och visa hur IT används i vår vardagliga undervisning. Det är också tänkt som en trevlig träffpunkt där pedagoger möts, fikar, inspireras och inspirerar.
 
[[Kategori: Uddevalla]]
 
{{Uddevalla}}
 
  
=== Härryda kommun: Rötter och vingar - en helhetsidé ===
+
=== Härryda ===  
Rötter och vingar är ledorden för hur kommunen vill att barn och elever i Härryda ska vara rustade när de lämnar den kommunala för- och grundskolan. Rötter och vingar har vuxit fram genom samverkan med pedagoger, elever, vårdnadshavare och skolledare. Rötterna står för de värden som barnen och eleverna får med sig genom möten och relationer. Det är trygghet, social förmåga och självkänsla. Vingarna står för nyfikenheten, modet och viljan att upptäcka och lära sig nytt, att våga pröva nya idéer och tankar.
+
{{:Kompetens-Härryda}}
Genom ett systematiskt utvecklingsarbete utvecklas lärandet hand i hand med den digitala utvecklingen. Samarbete med kommunens IT-enhet och en samsyn i styrkedjan har skapat en gedigen grund. Verksamhetsutvecklare har skapat och drivit olika nätverk som gett stöd i arbetet med utvecklingen och har genom det pedagogiska erfarenhetsutbytet bidragit till likvärdighet.
 
[[Kategori: Härryda]]
 
  
=== Skellefteå: Processinriktad utbildning av gymnasielärare inom området IT och lärande ===
+
=== Skellefteå ===
Utbildning i flera små steg som ger direkt tillämpning i arbetet. Formativt arbetssätt där deltagarna är varandras lärresurser. Tillgänglighet till utbildningsmaterial via webben. Neka aldrig fortbildning!
+
{{:Kompetens-Skellefteå}}
[[Kategori: Skellefteå]]
 
  
 
TEST MED TAGGAR:
 
TEST MED TAGGAR:

Versionen från 24 juli 2017 kl. 18.12

Stad
Kommun
"Aneby kommun" är inte i listan (Göteborg, Botkyrka, Halmstad, Helsingborg, Härryda, Karlskrona, Lidingö, Linköping, Malmö, Mittköping, ...) över tillåtna värden för egenskapen "Kommun".
Beskrivning -

<< Tillbaka till listan


Kompetens - sammanfattning:

Vad?

Kompetens för att kunna kommunicera, interagera och informera på nya digitala sätt är avgörande för att lyckas i en digitaliserad värld. Digital kompetens förändras över tid och därför är kontinuerlig kompetensutveckling ett naturligt förhållningssätt och en del av verksamhetsutvecklingen för en modern organisation.

Vem?

Ansvaret för att utveckla medarbetarnas digitala kompetens ligger dels hos arbetsgivaren som behöver anpassa sin verksamhet utifrån förändrade direktiv och omvärldens förväntningar, dels hos den enskilde medarbetaren som själv måste följa med i den digitala utvecklingen utifrån behov och arbetsuppgifter.

Hur?

Info saknas här

Kompetens-Mittköping

Exempel från kommuner i Sverige

Sollentuna:

Kompetens-Sollentuna

Stockholms stad:

Kompetens-Stockholm

Malmö

Kompetens-Malmö

Uddevalla

Kompetens-Uddevalla

Härryda

Kompetens-Härryda

Skellefteå

Kompetens-Skellefteå

TEST MED TAGGAR:

MER ATT LÄSA / FLER TAGGAR: