Kommunikation

Från Mittköping
Version från den 10 augusti 2017 kl. 12.14 av Frick (Diskussion | bidrag) (Skapar sida)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök
Digital-kommunikation.png

Kommunikation - en sammanfattning:

Vad?

För att kunna kommunicera tydligt och effektivt med syfte att bidra till att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar krävs att digitaliseringen ges en självklar och naturlig plats i den övergripande kommunikationsstrategin.

Därutöver handlar det om att knyta ihop det strategiska och taktiska med det operativa. Att anpassa och planera kommunikationen för en extern och intern målgrupp så att budskapen landar som de ska.

Vem?

Alla är kommunikatörer. Vissa personer, exempelvis chefer, har mer formellt formellt ansvar - men i grunden är allt vi gör kommunikation och därmed är vi alla kommunikatörer.

Hur?

 • [Kommunikationsarbete#Kommunikationsstrategi Läs här om hur man kan väva in digitaliseringen i den generella kommunikationsstrategin]
 • [Kommunikationsarbete#Kommunikationsplan Här får du exempel på hur man kan väva in digitaliseringen i intern och extern kommunikation]

Några väsentliga framgångsfaktorer:

 • keep it simple: hellre kortfattat än krångligt, annars efterlevs inte strategi och plan.
 • inkludera en kommunikatör eller informatör från start i allt kommunikationsarbete.
 • tillgängliggör: lägg upp strategi, planer och andra dokument där de är lätta att komma åt. Intranät, Trello eller delade google drive-dokument.
 • håll i, håll ut: byt inte strategi och budskap för ofta, låt det landa.
 • särskilj interna och externa kommunikationsinsatser i planeringen.
 • planera både långsiktigt och kortsiktigt: dvs en årsplan som uppdateras kvartals eller halvårsvis.
 • uppföljning och justering: mät alla insatser för att optimera och justera.

Så gör Mittköping

Mittköping

Framgång genom engagerande kommunikation

Mittköping har sett betydelsen av tydlig och inkluderande kommunikation både externt och internt - för en framgångsrik digital transformation. Mittköping utgår från en övergripande och långsiktig kommunikationsstrategi som kompletteras med en kortsiktig kommunikationsplan.

Läs mer..Kommunernas berättelser.jpg

Exempel från kommuner i Sverige

Botkyrka

IT och verksamhet går hand i hand

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med IT-support arbetat sedan 2015 med att utveckla ett digitalt ekosystem för utbildningsförvaltningen. Det innebär att man arbetar för att få en inloggning till skolans alla digitala tjänster och läromedel. Det innebär också utökad tillgänglighet för eleverna och pedagoger kan nu komma åt tjänsterna oberoende av tid, plats och digital plattform. Kommunen ser detta som ett led i vårt arbete mot ökad tillgänglighet och likvärdighet.

Läs mer..

Göteborg

Bredbandsstrategi och informationssäkerhet

I Göteborgs kommun finns ett utvecklat koncept för att skapa mobila tjänster som ger förutsättningar för mobila arbetssätt. Staden har en befintlig bredbandsstrategi som i en kommande revidering kommer att beskriva hur åtkomst till trådlösa nät möjliggörs både till anställda och brukare, exempelvis boende på stadens äldreboenden. Göteborg har också säkerhetslösningar för informationshantering på plats.

Läs mer..

Halmstad

Med en bred digital motorväg finns inga hinder, bara förutsättningar för digitalisering

Kommunen valde att satsa på en modern IT-infrastruktur som grund för att påbörja den digitala utvecklingsresan. Specifika satsningar lyfte miljön och etablerade modeller för att säkerställa en god ändamålsenlig infrastruktur. Tidig satsning på stadsnät ger idag fibermöjligheter till både invånare, företag och offentlig verksamhet.

Läs mer..

Härryda

Satsar på skolfederation och molntjänster

Infrastrukturen för hela skolverksamheten bygger på följande byggstenar:

 • Fiber med 100/100, samt trådlösa nät på samtliga enheter.
 • Enkel inloggning med skolfederation
 • Molntjänster i första hand
 • 1:1 från årskurs 4, samt hög täthet med enheter i yngre åldrar
Läs mer..

Karlskrona

Uppkoppling och utrustning är grundläggande byggstenar.

I Karlskrona är uppkoppling och utrustning grunden för att kunna arbeta aktivt med digitalisering. Det satsas stort på wifi och idag finns öppen wifi inom kommunen, t.ex. på de särskilda boendena och i hemtjänstlokalerna. ALLA medarbetare har även tillgång till bra datorer och telefoner.

Läs mer..

Linköping

Viktigt med stabil infrastruktur

Den digitala infrastrukturen ska bygga på pedagogikens villkor: lättanvänt, pålitligt och tillgängligt.

Läs mer..

Malmö

Premiumplattform för användare

Väl utbyggd infrastruktur, ex. tillgång till dator, internet, wifi i grupputrymmen, gemensamt supporterad premiumplattform.

Läs mer..

Mittköping

Lär varandra och lar av andra

Mittköping har sedan några år tillbaka en fullt utbyggd infrastruktur. Hela kommunen har tillgång till fiber och trådlösa nätverk är självklart i alla verksamheter. Det finns stabil internetuppkoppling och våra medarbetare har välfungerande hårdvara.

Läs mer..

Nordmaling

Kostnadseffektiva och enkla lösningar

Snabbt, trådlöst nät med accesspunkter på alla skolor. 1-1 lösning med personliga chromebooks till alla elever och lärare som automatiskt ansluter till det trådlösa nätet. Chromebooks eftersom det är kostnadseffektivt och har ett bra dokumentsystem Enheterna är lätta att administrera och nollställa. Eftersom allt sparas medan man skriver så är risken för borttappade dokument minimal. Appar går enkelt att distribuera till alla enheter och lagras på användarnivå i molnet och inte i den fysiska enheten. Detta innebär att om en enhet går sönder är den enkel att ersätta och användaren behöver bara logga in på den nya för att komma åt alla sina dokument och appar.

Läs mer..

Skellefteå

Digital infrastruktur skapar förutsättningar för utveckling och mobila arbetssätt

Digital infrastruktur är ett fundament som utvecklingen är beroende av att det ska fungera och den ska vara anpassat till verksamheternas behov. En stabil och anpassad internetuppkoppling med välfungerande hårdvara är en grundbult för att kunna nyttja digitaliseringens möjligheter för kommunens kunder och personal.

Läs mer..

Sollentuna

Infrastruktur med verksamhetsnytta

Infrastrukturen i Sollentuna kommun ska finnas utan att synas, den ska förenkla för användaren att nå de resurser som behövs för att utföra arbetet oavsett om det är i skolan, vård eller parkförvaltning. Gemensamt nät, wifi, inloggningslösning för sso och 2fa. Administrativa windowssystem finns tillgängliga i en virtuell desktop som gör det möjligt att hantera informationen säkert på nästan alla olika mojänger som finns.

Läs mer..

Stockholm

Centraliserad it-miljö

Stadsnätet är grunden för stadens digitalisering. Utifrån ett fungerande stadsnät har Stockholm stad har valt en centraliserad it-miljö för att förvaltningar och bolag ska kunna fokusera på sitt kärnuppdrag.

Läs mer..

Trelleborg

Fokus på mobilt arbetssätt

Trelleborg satsar på god infrastruktur för att möjliggöra ett mobilt arbetssätt. Flera verksamheter och samlingslokaler har trådlöst nätverk och det ingår i planeringen vid all om- och nybyggnad. Personalen har tillgång till datorer och smartphones vilket legat till grund för införandet av ett mobilt arbetssätt inom hemvården. Trelleborg har nu också börjat införa ett digitalt planeringssystem på särskilt boende.

Läs mer..

Uddevalla

Samverkan och tillit med likvärdig teknik

I Uddevallas skolor finns en styrning och organisation som bygger på samverkan och tillit, vilket också avspeglar sig i de tekniska förutsättningarna. Alla skolformer samverkar tätt med IT-avdelningen kring en digital utveckling som har verksamhetens behov i fokus.

Kommunen har många plattformar, men lyckade integreringar. Tack vare exempelvis ShowIT klaras användningen.

Läs mer..

Umeå

IT-plan som skapar framförhållning i teknikförsörjningsprocessen

I Umeå kommun så har man beslutat att alla verksamhetsområden ska ta fram en IT-plan.

Läs mer..

Uppsala

Satsar på etablerade modeller

Uppsala har etablerade modeller för förvaltning och utveckling av pedagogiska it-tjänster. Man har även en etablerad målarkitektur.

Läs mer..

Vara

Storsatsning på fiber och öppen WiFi

Tydlig satsning - mer än 70% av landsbygden har fiber. De flesta verksamheter har tillgång till öppen WiFi.

Läs mer..

Västerås

Bygger wifi för särskilt boende

Utbyggnad av trådlöst nätverk pågår inom särskilt boende och bostad med särskild service, det ses som en naturlig del i samband med ny- och ombyggnation. Där det inte finns trådlöst nyttjas den teknik som finns för att kompensera brist på nätverk i ordinärt boende.

Läs mer..

Östersund

Mobil dokumentation

Kommunen har arbetat med en bredd av frågor, t.ex: mobil dokumentation i hemtjänst och WiFi för SÄBO. Man har även lyckade implementeringar av ny teknik.

Läs mer..