Skillnad mellan versioner av "Kommunikation"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Kommunikation - en sammanfattning:)
Rad 1: Rad 1:
== Kommunikation - en sammanfattning: ==
+
== Kommunikation: ==
 
[[Fil:Maja Kommunikation.png|miniatyr]]
 
[[Fil:Maja Kommunikation.png|miniatyr]]
  
Rad 8: Rad 8:
  
 
=== Vem? ===
 
=== Vem? ===
''Alla är kommunikatörer''. Vissa personer, exempelvis chefer, har mer formellt formellt ansvar - men i grunden är allt vi gör kommunikation och därmed är vi alla kommunikatörer.
+
''Alla är kommunikatörer''. Vissa funktioner, exempelvis chefer, har mer formellt ansvar - men i grunden handlar allt vi gör kommunikation vilket gör oss alla till alla kommunikatörer.
  
 
=== Hur? ===
 
=== Hur? ===

Versionen från 16 oktober 2017 kl. 13.35

Kommunikation:

Maja Kommunikation.png

Vad?

För att kunna kommunicera tydligt och effektivt med syfte att bidra till att öka hastighet, nytta och kvalitet i införandet av digitala lösningar krävs att digitaliseringen ges en självklar och naturlig plats i den övergripande kommunikationsstrategin.

Därutöver handlar det om att knyta ihop det strategiska och taktiska med det operativa. Att anpassa och planera kommunikationen för en extern och intern målgrupp så att budskapen landar som de ska.

Vem?

Alla är kommunikatörer. Vissa funktioner, exempelvis chefer, har mer formellt ansvar - men i grunden handlar allt vi gör kommunikation vilket gör oss alla till alla kommunikatörer.

Hur?

Några väsentliga framgångsfaktorer:

 • keep it simple: hellre kortfattat än krångligt, annars efterlevs inte strategi och plan.
 • inkludera en kommunikatör eller informatör från start i allt kommunikationsarbete.
 • tillgängliggör: lägg upp strategi, planer och andra dokument där de är lätta att komma åt. Intranät, Trello eller delade google drive-dokument.
 • håll i, håll ut: byt inte strategi och budskap för ofta, låt det landa.
 • särskilj interna och externa kommunikationsinsatser i planeringen.
 • planera både långsiktigt och kortsiktigt: dvs en årsplan som uppdateras kvartals eller halvårsvis.
 • uppföljning och justering: mät alla insatser för att optimera och justera.

Introbild-leda-1024px.jpg

Så gör Mittköping

Mittköping

Framgång genom engagerande kommunikation

Mittköping har sett betydelsen av tydlig och inkluderande kommunikation både externt och internt - för en framgångsrik digital transformation. Mittköping utgår från en övergripande och långsiktig kommunikationsstrategi som kompletteras med en kortsiktig kommunikationsplan.

Läs mer..Kommunernas berättelser.jpg

Exempel från kommuner i Sverige

Halmstad

Delaktighet kräver bred kommunikation

Precis som med allt förändringsarbete är delaktighet och bred förankring en framgångsfaktor. I vårt arbete med digitalisering har vi haft en målsättning om att öka den digitala mognadsgraden i organisationen genom att kontinuerligt "prata" om digitalisering, välfärdsteknik, möjligheter och utmaningar med olika målgrupper ökar vi graden av delaktighet och engagemang.

Läs mer..

Helsingborg

Öppna allt - en vinnande strategi

Helsingborgs stad lever efter principen Öppna allt. I kommunen är avsikten att arbeta med öppen programvara, öppna licenser, öppen kunskap, öppet allt – och inte minst ett öppet erfarenhetsutbyte.

Läs mer..

Härryda

Lärplattformar och digitala system

Härryda Kommun har ett flertal system för att kommunicera, både inom kommunen och utåt till vårdnadshavarna.Ett utvecklingsområde för kommunen är att informationen än så länge inte är tillgänglig på flera språk.

Läs mer..

Malmö

Riktlinjer för kommunikation

Kommunen har tagit fram kommunikationspolicy och handbok i sociala medier.

Läs mer..

Nordmaling

Alla inkluderas

I Nordmalings kommun inkluderas alla - såväl ledning och personal som elever. Andra viktiga faktorer är:

 • Skolledarna har gått en förändringsledningsutbildning
 • Det finns en dela-kultur
 • Kommunen har IT-pedagoger
 • Man satsar på kompetensutbildning
Läs mer..

Skellefteå

Dedikerad resurs för kommunikationsarbetet

I Skellefteå har t.ex. äldreomsorgen en tydlig vision och målbild: Jag vill kunna klara mig själv och Leva livet bäst möjligt (underförstått med stöd av teknikens möjlighet). En vision som präglar den övergripande kommunikationsstrategin och kommunikationsplanen där också digitaliseringen är en naturlig del.

Läs mer..

Sollentuna

Naturligt fokus på kommunikation

Sollentuna kommun arbetar med kommunikation som ett viktigt strategiskt verktyg.

Läs mer..

Trelleborg

Informationsträffar för ökad transparens

Det är viktigt att berätta för andra om utvecklingsarbetet, inte bara i den egna verksamheten och i den egna kommunen utan även utanför kommunen. I Trelleborg har vi till exempel bjudit in till informationsträffar för att berätta om arbetet med vår handläggarrobot. Kommunikationsarbetet generellt sker via olika kanaler, till exempel interna/externa nyhetsbrev, webbplats och sociala medier.

Läs mer..

Uddevalla

Kommunikationskartan på vux Inblick - mailen - etc... Molntjänstefolder - vilka system för att kommunicera var?

Läs mer..

Uppsala

Återkommande medieträning

Vår mediepolicy bygger på att vi ska vara tillgängliga och transparenta. Det innebär att vi är öppna med beslut och processer och berättar om vår verksamhet. Medborgarna har rätt att få veta vad som händer i kommunen och hur deras skattepengar används. Mötet med en journalist är i förlängningen alltid ett möte med medborgarna.

Läs mer..

Västerås

Kommunikation- för att dela med oss av vår erfarenhet

Västerås stad har under 10 år utvecklat och implementerat välfärdsteknik inom vård och omsorg. Efterfrågan på våra erfarenheter är stor. Därför arrangerar vi sedan flera år årliga inspirationsdagar där vi delar med oss av våra erfarenheter. I mån av tid tar vi emot studiebesök. Sedan tre år tillbaka medarrangerar vi MVTe- mässan (Mötesplats välfärdsteknologi och e-hälsa ). Äldrenämnden arrangerar sedan 20 år tillbaka en Seniordag . Projekten inom välfärdsteknik bloggar, twittrar och arbetar med egna hemsidor sedan flera år. Under 2017 tar vi nu fram en kommunikationsplattform som ska stödja oss i kommunikationen både internt och externt

Läs mer..