Skillnad mellan versioner av "Kommun:Mittköping"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
 
Rad 1: Rad 1:
 
{{Kommun
 
{{Kommun
|Introduktion=I den fiktiva kommunen Mittköping fungerar allting perfekt när det gäller digitalisering. På den här sidan finns information om hur Mittköping arbetar med olika digitaliseringsmoment. Läs och ta till dig tips!
+
|Introduktion=I den fiktiva kommunen Mittköping fungerar allting toppenbra när det gäller digitalisering. På den här sidan finns information om hur Mittköping arbetar med olika digitaliseringsmoment. Läs och bli inspirerad!
 
|Visa media=Ja
 
|Visa media=Ja
 
|Bild=Introbild-leda-1024px.jpg
 
|Bild=Introbild-leda-1024px.jpg

Nuvarande version från 16 augusti 2017 kl. 11.22


Mittköping

Introduktion

I den fiktiva kommunen Mittköping fungerar allting toppenbra när det gäller digitalisering. På den här sidan finns information om hur Mittköping arbetar med olika digitaliseringsmoment. Läs och bli inspirerad!

Hjältar

Inga hjältar finns beskrivna för denna kommun. Berätta om någon genom att klicka här

Wikiredaktörer

Carly Evaeus

Roll i kommunen: Tidigare Projektkoordinator
Läs merJoakim Jardenberg

Roll i kommunen: Förändringsledare
Läs merJohanna Karlén

Roll i kommunen: Ansvarig Skola och lärande
Läs merMia Gill

Roll i kommunen: Ansvarig Hälsa och omsorg
Läs mer


Infrastruktur

Edit symbol.jpg

Lär varandra och lar av andra

Till huvudsida för nyckelområde Infrastruktur

Mittköping har sedan några år tillbaka en fullt utbyggd infrastruktur. Hela kommunen har tillgång till fiber och trådlösa nätverk är självklart i alla verksamheter. Det finns stabil internetuppkoppling och våra medarbetare har välfungerande hårdvara.
Läs mer..

Juridik

Edit symbol.jpg

Fokus på implementering av GDPR

Till huvudsida för nyckelområde Juridik

I Mittköping genomförs just nu ett stort arbete för att säkerställa att man följer och uppfyller EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR. Förordningen stärker dataskyddet genom att sätta mer fokus på ansvar och säkerhet. Eftersom Mittköping behandlar personuppgifter kommer man nu att tvingas inte bara att följa den nya lagstiftningen utan också visa att man har uppfyllt kraven.
Läs mer..

Kompetens

Edit symbol.jpg

Kompetensutveckling är nyckeln till framgång

Till huvudsida för nyckelområde Kompetens

I Mittköping sker kompetensutveckling på tre nivåer:

  • Gemensamma kompetensutvecklingsinsatser baserade på prioriterade områden som innebär förändringar för hela verksamheten, från högsta ledning till de som finns längst ut i organisationen.
  • Kompetensutvecklingsinsatser som är gemensamma på respektive enhet och definierade av chef utifrån aktuella mål, utvecklingsområden och prioriteringar för enheten.
  • Individuell kompetensutveckling som planeras mellan anställd och chef, i syfte att utveckla verksamheten genom att utveckla medarbetarnas kompetens.


Läs mer..

Organisation och kultur

Edit symbol.jpg

Strävar efter flexibel organisation

Till huvudsida för nyckelområde Organisation och kultur

I Mittköping strävar vi efter att skapa en flexibel organisation. Därför har Mittköping lagt stor vikt vid arbetet med grundläggande organisation, styrkedjan, ett systematiskt utvecklingsarbete utifrån vision och mål, och inte minst alla medarbetares attityder.
Läs mer..

Styrning

Edit symbol.jpg

Möter och omfamnar potentialen med digitalisering

Till huvudsida för nyckelområde Styrning

Mittköping verkar i en värld där den digitala transformationen är inte avgränsad utan är ett kommunövergripande ansvar att förhålla sig till.

Vårt ställningstagande i vår vision är att vi omfamnar och är delaktiga i transformationen från ett industrisamhälle till ett digitalt samhälle. Resan kommer att förändra: vad vi gör, hur vi gör det och vad som går att göra, och vi står redo att möta förändringen.

Utifrån vårt gemensamma syfte och mål med digitaliseringen kan vi möta och omfamna potentialen och utmaning i nuet och i framtiden.
Läs mer..

Arbetsprocesser

Edit symbol.jpg

Metoden som leder till det digitala målet

Till huvudsida för nyckelområde Arbetsprocesser

Mittköping använder processutvecklingsmetoden för att nå målet att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar. Metoden är kvalitetssäkrad för verksamhetsutveckling, och kan användas i samtliga förvaltningar. Processutvecklingsmetoden innebär att verksamheten kartläggs, visioner utvecklas och en handlingsplan för att nå dit arbetas fram tillsammans med mål och mått för verksamheten.
Läs mer..

Kommunikation

Edit symbol.jpg

Framgång genom engagerande kommunikation

Till huvudsida för nyckelområde Kommunikation

Mittköping har sett betydelsen av tydlig och inkluderande kommunikation både externt och internt - för en framgångsrik digital transformation. Mittköping utgår från en övergripande och långsiktig kommunikationsstrategi som kompletteras med en kortsiktig kommunikationsplan.
Läs mer..

Målbild

Edit symbol.jpg

Så håller vi färdriktningen under digitaliseringsresan

Till huvudsida för nyckelområde Målbild

För att möta behov, önskemål och förväntningar involverar Mittköping alla i att ta fram målbild och vision - från politisk ledning till chefer, medarbetare och invånare. Målbilden ger en helhetssyn, är tydlig och fungerar som en drivkraft och guide under den digitala resan. Målbilden kommuniceras utifrån den digitala agendan och den framtagna kommunikationsstrategin.
Läs mer..

Ledarskap

Edit symbol.jpg

Modigt digitalt ledarskap

Till huvudsida för nyckelområde Ledarskap

Samarbete analogt digitalt illustration bildbank maja.png

I Mittköping kliver ledningen fram och visar att “vi har bestämt oss”. Ledningen visar öppenhet och ger stöd till att testa och prova på nya utvecklingsprojekt. Ledarskapet har en gedigen grund att stå på, brinner för förändring och visar med all tydlighet ut riktningen. Ledningens uppgift är att tala om vad och verksamheten tar sedan fram hur.
Läs mer..

Delaktighet

Edit symbol.jpg

Frivillighet, medverkan, medborgarperspektiv

Till huvudsida för nyckelområde Delaktighet

Vid införande av välfärdsteknik i Mittköping är det viktigt att få en så bred delaktighet som möjligt och låta så många som möjligt bjudas med på resan så tidigt som möjligt. Delaktighet kan innebära olika saker för olika målgrupper vid olika tider. I Mittköping gör man medvetna val gällande delaktighet och förstår att det skapar olika effekter. Förslag på målgrupper som kan göras delaktiga är:

  • Medborgare
  • Intresseorganisationer
  • Politiker
  • Medarbetare
  • Andra förvaltningar och samarbetspartners


Läs mer..

Nytta och insikt

Edit symbol.jpg

Låt nyttan styra valen

Till huvudsida för nyckelområde Nytta och insikt

Att lyssna till behov och därefter göra verktygsval är en självklarhet i Mittköping. Lika säkert är det att Mittköpingsborna fattar beslut baserat på nyttorealisering, erfarenheter och insikter. Att samarbeta och samverka såväl lokalt, regionalt och nationellt är också en framgångsfaktor i Mittköping, precis som omvärldsbevakning generellt.
Läs mer..