Kommun:Göteborg

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sökIntroduktion

Göteborgs Stad arbetar aktivt med digitalisering inom flera områden, bland annat inom utbildningsområdet, inom vård och omsorg, stadsutveckling, demokrati och miljö. Det pågår även arbete med en bredbandsstrategi för Göteborg, innovationsplattform och verksamhetsplaner som tydliggör behovet av digitalisering. Man använder digitaliseringen för att stärka Göteborgs konkurrenskraft och innovationsförmåga samtidigt som stadens hållbara utveckling säkras.

Länk till Göteborgs Stads digitala tjänster

Hjältar

Inga hjältar finns beskrivna för denna kommun. Berätta om någon genom att klicka här

Wikiredaktörer

Inga hjältar finns beskrivna för denna kommun. Berätta om någon genom att klicka här


Infrastruktur

Hittade inget objekt om nyckelområdet infrastruktur för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Juridik

Hittade inget objekt om nyckelområdet juridik för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Kompetens

Hittade inget objekt om nyckelområdet kompetens för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Organisation och kultur

Hittade inget objekt om nyckelområdet organisation och kultur. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Styrning

Hittade inget objekt om nyckelområdet styrning. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Arbetsprocesser

Hittade inget objekt om nyckelområdet arbetsprocesser. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Kommunikation

Hittade inget objekt om nyckelområdet kommunikation för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Målbild

Hittade inget objekt om nyckelområdet målbild för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Ledarskap

Hittade inget objekt om nyckelområdet ledarskap. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Delaktighet

Hittade inget objekt om nyckelområdet delaktighet för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Nytta och insikt

Hittade inget objekt om nyckelområdet nytta och insikt för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här Göteborgs Stad är en stor serviceorganisation. Stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag tillhandahåller tjänster inom allt från bostäder, miljö, skola/förskola, vård och omsorg, vattenförsörjning, kommunikationer och stadsplanering, till nöjen och fritid. Serviceutförandet i dessa tjänster har mycket stor påverkan på hur boende, besökare och företag upplever kvaliteten på respektive tjänst som helhet och i förlängningen förtroendet för stadens förmåga att leverera på det kommunala uppdraget.

Bedömningen har gjorts att för att ytterligare tydliggöra stadens förhållningssätt i serviceuppdraget och förbättra arbetssätten behöver en servicepolicy inom Göteborgs Stad utarbetas och fastställas som stöd för nämnder och styrelser. Detta arbete pågår. Syftet med att ta fram en servicepolicy är att ge samtliga verksamheter samma grund för serviceuppdraget. En servicepolicy vägleder medarbetare och ledare i arbetet med att skapa goda serviceupplevelser. Arbetet sker i samverkan mellan stadens förvaltning för Konsument och Medborgarservice och övriga verksamheter.

Det är viktigt att förtydliga vad målet effektiv och tillgänglig service innebär i serviceåtaganden och servicegrader. Det behöver förklaras både för att verksamheten ska kunna förstå och axla rollen som servicegivare och för att kommunens invånare ska veta vad de kan förvänta sig. En servicepolicy stödjer dessa strategier och fungerar som en utgångspunkt för stadens anställda i mötet med medborgarna. Syftet med en servicepolicy är att säkerställa likabehandling med fokus på bemötande och tillgänglighet.