Skillnad mellan versioner av "Kommun:Göteborg"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 6: Rad 6:
 
|Visa media=Nej
 
|Visa media=Nej
 
|Kommun=Göteborg
 
|Kommun=Göteborg
}}
+
}}Göteborgs Stad är en stor serviceorganisation. Stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag tillhandahåller tjänster inom allt från bostäder, miljö, skola/förskola, vård och omsorg, vattenförsörjning, kommunikationer och stadsplanering, till nöjen och fritid. Serviceutförandet i dessa tjänster har mycket stor påverkan på hur boende, besökare och företag upplever kvaliteten på respektive tjänst som helhet och i förlängningen förtroendet för stadens förmåga att leverera på det kommunala uppdraget.
 +
 
 +
Bedömningen har gjorts att för att ytterligare tydliggöra stadens förhållningssätt i serviceuppdraget och förbättra arbetssätten behöver en servicepolicy inom Göteborgs Stad utarbetas och fastställas som stöd för nämnder och styrelser. Detta arbete pågår.
 +
Syftet med att ta fram en servicepolicy är att ge samtliga verksamheter samma grund för serviceuppdraget. En servicepolicy vägleder medarbetare och ledare i arbetet med att skapa goda serviceupplevelser. Arbetet sker i samverkan mellan stadens förvaltning för Konsument och Medborgarservice och övriga verksamheter.
 +
 
 +
Det är viktigt att förtydliga vad målet effektiv och tillgänglig service innebär i serviceåtaganden och servicegrader. Det behöver förklaras både för att verksamheten ska kunna förstå och axla rollen som servicegivare och för att kommunens invånare ska veta vad de kan förvänta sig.
 +
En servicepolicy stödjer dessa strategier och fungerar som en utgångspunkt för stadens anställda i mötet med medborgarna.  Syftet med en servicepolicy är att säkerställa likabehandling med fokus på bemötande och tillgänglighet.

Versionen från 12 oktober 2017 kl. 14.35Introduktion

Göteborgs Stad arbetar aktivt med digitalisering inom flera områden, bland annat inom utbildningsområdet, inom vård och omsorg, stadsutveckling, demokrati och miljö. Det pågår även arbete med en bredbandsstrategi för Göteborg, innovationsplattform och verksamhetsplaner som tydliggör behovet av digitalisering. Man använder digitaliseringen för att stärka Göteborgs konkurrenskraft och innovationsförmåga samtidigt som stadens hållbara utveckling säkras.

Länk till Göteborgs Stads digitala tjänster

Hjältar

Charlotte Björk

Roll i kommunen: Områdeschef
Läs merUlrika Cedervall

Roll i kommunen: Kommunikatör
Läs mer

Wikiredaktörer

Lisethe Svanström

Roll i kommunen: Systemförvaltare
Läs mer


Infrastruktur

Edit symbol.jpg

Bredbandsstrategi och informationssäkerhet

Till huvudsida för nyckelområde Infrastruktur

I Göteborgs kommun finns ett utvecklat koncept för att skapa mobila tjänster som ger förutsättningar för mobila arbetssätt. Staden har en befintlig bredbandsstrategi som i en kommande revidering kommer att beskriva hur åtkomst till trådlösa nät möjliggörs både till anställda och brukare, exempelvis boende på stadens äldreboenden. Göteborg har också säkerhetslösningar för informationshantering på plats.
Läs mer..

Juridik

Edit symbol.jpg

Informationssäkerhet, upphandling och molntjänst

Till huvudsida för nyckelområde Juridik

Juridiska frågeställningar som Göteborgs Stad arbetat med
Läs mer..

Kompetens

Edit symbol.jpg

Organisation för kompetensförsörjning

Till huvudsida för nyckelområde Kompetens

Göteborg har en uppbyggd organisation för kompetensförsörjning, gemensamma planer och uppföljning. Andra viktiga kompetensrelaterade insatser är:

 • LEVLA = strategisk marknadsföringsplan för att attrahera unga till både studier och arbete inom vård och omsorg. Kortfilmer som marknadsför vård- och omsorgsyrken.
 • Tydlig kompetensmodell för karriärvägar. Planeringsverktyg för kompetenskartläggning i verksamheterna.
 • Webbaserad introduktionsutbildning för nya USK på äldreboende och hemtjänst.
 • Yrkeshögskoleutbildning med riksintag inom välfärdsteknik framtagen och beviljad som svarar mot arbetsgivares behov.
 • I etablerade nätverk, bl.aa Vård- och omsorgscollege, erbjuder kommunen dialogdagar med tema välfärdsteknik.
 • Skapat nya befattningar och uppdrag (roller) som t.ex. omsorgshandledare och IT-ambassadör


Läs mer..

Organisation och kultur

Edit symbol.jpg

Testar innan upphandling

Till huvudsida för nyckelområde Organisation och kultur

Samverkan sker på olika nivåer, internt och externt, regionalt och lokalt. Kommunen har många eldsjälar som driver frågor både lokalt och centralt i staden, och man har erfarenhet av ett arbetssätt som innebär att man testar lösningar i verksamheten innan det fattas beslut om att upphandla.
Läs mer..

Styrning

Edit symbol.jpg

Strategiskt arbete för att skapa kundnytta

Till huvudsida för nyckelområde Styrning

Göteborgs stad arbetar strategiskt med frågorna för att skapa kundnytta, från vision till nyttorealisering. Detta betyder att:

 • Staden har ett ramverk och arbetssätt för att att prioritera och finansiera gemensamma utvecklingsinitiativ
 • Staden har utarbetat riktlinjer och verktyg för att arbeta med nyttorealisering
 • Vi har en gemensam process för strategisk utveckling
 • En övergripande målsättning med den digitala servicen (formulerad i program för e-samhälle, KS-beslut)
 • Ett pågående arbete med att ta fram en servicepolicy.
 • Ett politiskt beslutat innovationsprogram.


Läs mer..

Arbetsprocesser

Edit symbol.jpg

Välfärdens processer

Till huvudsida för nyckelområde Arbetsprocesser

Verksamhetsutvecklingen i Göteborgs stad drivs utifrån gemensamt beskrivna och beslutade processer. En särskild stödorganisation ansvarar för samordningen av processarbetet.
Läs mer..

Kommunikation

Hittade inget objekt om nyckelområdet kommunikation för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Målbild

Edit symbol.jpg

Till huvudsida för nyckelområde Målbild

Göteborgs stads väg till e-samhället, är ett program för digitalisering som antogs 2014 av kommunstyrelsen. Det anger målsättningen för stadens digitala utveckling och innehåller handlingsplaner med konkreta åtgärder och aktiviteter. Den övergripande målsättningen är att den digitala servicen ska vara så enkel, öppen och effektiv att den är det naturliga förstahandsvalet.
Läs mer..

Ledarskap

Hittade inget objekt om nyckelområdet ledarskap. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Delaktighet

Edit symbol.jpg

Användarvänlighet utvecklar delaktighet

Till huvudsida för nyckelområde Delaktighet


Läs mer..

Nytta och insikt

Edit symbol.jpg

Nyttorealisering i hela staden

Till huvudsida för nyckelområde Nytta och insikt

Arbetar med nyttorealisering i ett hela staden. Perspektivet är i enlighet med E-delegationens koncept.
Läs mer.. Göteborgs Stad är en stor serviceorganisation. Stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och bolag tillhandahåller tjänster inom allt från bostäder, miljö, skola/förskola, vård och omsorg, vattenförsörjning, kommunikationer och stadsplanering, till nöjen och fritid. Serviceutförandet i dessa tjänster har mycket stor påverkan på hur boende, besökare och företag upplever kvaliteten på respektive tjänst som helhet och i förlängningen förtroendet för stadens förmåga att leverera på det kommunala uppdraget.

Bedömningen har gjorts att för att ytterligare tydliggöra stadens förhållningssätt i serviceuppdraget och förbättra arbetssätten behöver en servicepolicy inom Göteborgs Stad utarbetas och fastställas som stöd för nämnder och styrelser. Detta arbete pågår. Syftet med att ta fram en servicepolicy är att ge samtliga verksamheter samma grund för serviceuppdraget. En servicepolicy vägleder medarbetare och ledare i arbetet med att skapa goda serviceupplevelser. Arbetet sker i samverkan mellan stadens förvaltning för Konsument och Medborgarservice och övriga verksamheter.

Det är viktigt att förtydliga vad målet effektiv och tillgänglig service innebär i serviceåtaganden och servicegrader. Det behöver förklaras både för att verksamheten ska kunna förstå och axla rollen som servicegivare och för att kommunens invånare ska veta vad de kan förvänta sig. En servicepolicy stödjer dessa strategier och fungerar som en utgångspunkt för stadens anställda i mötet med medborgarna. Syftet med en servicepolicy är att säkerställa likabehandling med fokus på bemötande och tillgänglighet.