Skillnad mellan versioner av "Kommun:Botkyrka"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 1: Rad 1:
 
{{Kommun
 
{{Kommun
 
|Introduktion=Botkyrka arbetar med digitala ekosystem som har tillgänglighet och likvärdighet i fokus.
 
|Introduktion=Botkyrka arbetar med digitala ekosystem som har tillgänglighet och likvärdighet i fokus.
Botkyrka ligger i framkanten, men ansvariga i kommunen vill samtidigt lära sig mer om hur man jobbar samordnat och visionärt. En sådan samordning behövs för att digitaliseringen i Botkyrka ska utvecklas som en likvärdig helhet.
+
Botkyrka ligger i framkanten, men ansvariga i kommunen vill samtidigt lära sig mer om hur man jobbar samordnat och visionärt. En sådan samordning behövs för att digitaliseringen i Botkyrka ska utvecklas som en likvärdig helhet. Ping.
  
 
– Vi behöver hålla i processen, inspirera och engagera på alla nivåer. Vi behöver dela och utgå från en gemensam vision och strategi. Med en sådan som plattform kan vi utveckla en digital didaktik och digitaliseringen kan bli en transformerande kraft för ett mer fördjupat och engagerat lärande och undervisning. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med att utveckla våra digitala ekosystem för att stödja den lärande processer och den lärande organisation, säger Tony Mc Carrick, IT-strategi på utbildningsförvaltningen i Botkyrka.
 
– Vi behöver hålla i processen, inspirera och engagera på alla nivåer. Vi behöver dela och utgå från en gemensam vision och strategi. Med en sådan som plattform kan vi utveckla en digital didaktik och digitaliseringen kan bli en transformerande kraft för ett mer fördjupat och engagerat lärande och undervisning. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med att utveckla våra digitala ekosystem för att stödja den lärande processer och den lärande organisation, säger Tony Mc Carrick, IT-strategi på utbildningsförvaltningen i Botkyrka.

Versionen från 6 september 2017 kl. 14.13


Botkyrka

Introduktion

Botkyrka arbetar med digitala ekosystem som har tillgänglighet och likvärdighet i fokus. Botkyrka ligger i framkanten, men ansvariga i kommunen vill samtidigt lära sig mer om hur man jobbar samordnat och visionärt. En sådan samordning behövs för att digitaliseringen i Botkyrka ska utvecklas som en likvärdig helhet. Ping.

– Vi behöver hålla i processen, inspirera och engagera på alla nivåer. Vi behöver dela och utgå från en gemensam vision och strategi. Med en sådan som plattform kan vi utveckla en digital didaktik och digitaliseringen kan bli en transformerande kraft för ett mer fördjupat och engagerat lärande och undervisning. Vi arbetar strategiskt och långsiktigt med att utveckla våra digitala ekosystem för att stödja den lärande processer och den lärande organisation, säger Tony Mc Carrick, IT-strategi på utbildningsförvaltningen i Botkyrka.

Följande prioriterade områden har identifierats i Botkyrka:

  • Digital litteracitet och didaktik
  • Kompetens och strategisk kompetens
  • Källkritik
  • Pedagogiska resurser
  • Sociala medier och ungas integritet på nätet
  • Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer
  • Skapande och medskapande

Följ länken för att ta del av hela strategin Strategi för lärande i en digital värld. Utbildningsnämnden antog strategi för barns och elevers lärande i en digital värld i juni 2017.

Se filmen där elever, pedagoger och IT- strateg berättar hur Botkyrkas digitala ekosystem är till nytta för lärande där tillgänglighet och likvärdighet är i fokus.

Hjältar

Michael Andersson

Roll i kommunen: Musiklärare, Apple Distinguished Educator, Ikt-pedagog, föredragshållare, inspiratör.
Läs mer

Wikiredaktörer

Tony Mc Carrick

Roll i kommunen: IT-strateg
Läs mer


Infrastruktur

Edit symbol.jpg

IT och verksamhet går hand i hand

Till huvudsida för nyckelområde Infrastruktur

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med IT-support arbetat sedan 2015 med att utveckla ett digitalt ekosystem för utbildningsförvaltningen. Det innebär att man arbetar för att få en inloggning till skolans alla digitala tjänster och läromedel. Det innebär också utökad tillgänglighet för eleverna och pedagoger kan nu komma åt tjänsterna oberoende av tid, plats och digital plattform. Kommunen ser detta som ett led i vårt arbete mot ökad tillgänglighet och likvärdighet.
Läs mer..

Juridik

Edit symbol.jpg

Utreder molntjänst

Till huvudsida för nyckelområde Juridik

Botkyrka har genomfört två utredningar i förarbetet inför beslut om införande av molntjänst. Införande av G-suite i det digitala ekosystemet påbörjades 2016. Idag september 2017 har vi infört G-suite på 20 av våra skolor och drygt 30 av våra förskolor.
Läs mer..

Kompetens

Edit symbol.jpg

Kompetens - ett prioriterat område

Till huvudsida för nyckelområde Kompetens

  • Erfarenheten av ett strukturerat införande inklusive kompetensutveckling och kontinuerlig utvärdering av 1:1
  • Utbildningsnämnden antog “Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld” som ska till beslut i utbildningsnämnden i juni 2017.
  • En av de prioriterade områden blir Kompetens och strategisk kompetens för förvaltningsledning, förskolechefer, skolledare, vårdnadshavare och pedagoger


Läs mer..

Organisation och kultur

Edit symbol.jpg

Ger förutsättningar för en lärande organisation

Till huvudsida för nyckelområde Organisation och kultur

I juni 2017 antog utbildningsnämnden Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld. Ett prioriterat område blir Förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer - Modeller för förvaltningsövergripande och lokala stödstrukturer behöver utvecklas dels för att öka kompetensen, dels för att kunna skala upp goda praktiker, modeller och innovationsmiljöer. Detta ger förutsättningar för en lärande organisation.
Läs mer..

Styrning

Edit symbol.jpg

Hela styrkedjan med - en styrka

Till huvudsida för nyckelområde Styrning

Att hela styrkedjan är med har varit och är Botkyrkas styrka i den pågående förändringsresan kring utvecklingsprocesserna kopplade till digitalisering.
Läs mer..

Arbetsprocesser

Hittade inget objekt om nyckelområdet arbetsprocesser. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Kommunikation

Hittade inget objekt om nyckelområdet kommunikation för denna kommun. Skapa ett nytt objekt genom att klicka här

Målbild

Edit symbol.jpg

VISION

Till huvudsida för nyckelområde Målbild

Utbildningsförvaltningens vision är att Botkyrkas barn och elever skapar världen, bygger kunskap och mening, utmanar och öppnar gränser samt visar solidaritet och tilltro till andra.
Läs mer..

Ledarskap

Edit symbol.jpg

Nyttja digitaliseringens potential

Till huvudsida för nyckelområde Ledarskap

För att uppnå målen och därigenom nyttja digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och likvärdighet i Botkyrkas förskolor och skolor behöver förvaltningens olika nivåer medverka och samverka. Strategin tydliggör vilka förväntningar som ställs på de olika nivåerna för att nå samsyn och utveckling i hela förvaltningen.
Läs mer..

Delaktighet

Edit symbol.jpg

Tydliga roller skapar medverkan och samverkan på alla nivåer

Till huvudsida för nyckelområde Delaktighet

För att uppnå målen och därigenom nyttja digitaliseringens potential för ökad måluppfyllelse och likvärdighet i Botkyrkas förskolor och skolor behöver förvaltningens olika nivåer medverka och samverka. Strategi för barns och elevers lärande i en digital värld tydliggör vilka förväntningar som ställs på de olika nivåerna för att nå samsyn och utveckling i hela förvaltningen.
Läs mer..

Nytta och insikt

Edit symbol.jpg

Fokus på omvärldsbevakning

Till huvudsida för nyckelområde Nytta och insikt

Botkyrka har en tydlig fokus på omvärldsbevakning för att kunna bättre förstår vår omvärld och anpassa till omvärdstryck.
Läs mer..

EmbedVideo - Felaktig id "{{{1}}}" för tjänsten "youtube" har angivits.