Skillnad mellan versioner av "Kommun:Botkyrka"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 6: Rad 6:
 
Genom att skapa samsyn och en gemensam kunskapsgrund som innebär att vi förtydligar det digitala kunskapsinnehållet, så blir denna strategi ett viktigt verktyg i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det ger våra barn och elever förutsättningar att möta såväl dagens som framtidens utmaningar med kunskap, med god digital kompetens och med tilltro till egna och andras förmågor.
 
Genom att skapa samsyn och en gemensam kunskapsgrund som innebär att vi förtydligar det digitala kunskapsinnehållet, så blir denna strategi ett viktigt verktyg i det fortsatta utvecklingsarbetet. Det ger våra barn och elever förutsättningar att möta såväl dagens som framtidens utmaningar med kunskap, med god digital kompetens och med tilltro till egna och andras förmågor.
  
Mikael Caiman Larsson
+
Bakgrund
  
Förvaltningschef
+
Digitaliseringen som en transformerande kraft ställer höga krav på förvaltningens och verksamheternas förmåga att arbeta strategiskt men ger också möjligheter till att utveckla undervisningen och elevernas måluppfyllelse. I utbildningsnämndens ettårsplan 2016 framkommer att en strategi, som avser att utveckla den digitala didaktiken, ska förankras och genomföras i alla skolformer. I utbildningsnämndens mål och budget för 2017 med plan för 2018-2020 har utbildningsnämnden i september 2016 fattat beslut om nämndmålet att “Botkyrkas förskolor och skolor arbetar aktivt för att utveckla alla barns och elevers digitala förmåga”. Åtagandet är att förvaltningen ska stödja utvecklingen av den digitala didaktiken vilket adresseras i denna strategi och kommande handlingsplan.
 +
 
 +
Vision
 +
 
 +
Utbildningsförvaltningens vision är att Botkyrkas barn och elever skapar världen, bygger kunskap och mening, utmanar och öppnar gränser samt visar solidaritet och tilltro till andra.
 +
 
 +
I en digital kontext får visionen följande innebörd
 +
 
 +
Botkyrkas barn och elever verkar i en föränderlig värld och har den digitala kompetensen som ett aktivt medborgarskap och ett livslångt lärande kräver nu och i framtiden.
 +
 
 +
I Botkyrkas förskolor och skolor är digitaliseringen en katalysator för pedagogisk utveckling och kollegialt lärande med likvärdighet i fokus.
 +
 
 +
Botkyrkas barn och elever delar kunskap och mening, utmanar och öppnar gränser, inspirerar och nätverkar i ett globalt sammanhang.
  
 
Följande prioriterade områden har identifierats i Botkyrka:
 
Följande prioriterade områden har identifierats i Botkyrka:

Versionen från 6 september 2017 kl. 14.30