Infrastruktur

Från Mittköping
Version från den 24 juli 2017 kl. 21.56 av Frick (Diskussion | bidrag)
Hoppa till:navigering, sök

Infrastruktur - en sammanfattning:

Vad?

Snabb internetuppkoppling, stabilt och öppet trådlöst nätverk, lätthanterlig hårdvara, säkra molntjänster. Det är några faktorer som är viktiga för en välfungerande digital infrastruktur. Ordet infrastruktur associerades förr till bland annat järnvägar, elnät och vattenförsörjning. Idag är ”digitala motorvägar” minst lika viktiga som fysiska. På såväl digital som fysisk infrastruktur finns det ett särskilt viktigt krav: ”Det ska bara fungera”!

Vem?

Viktigt med personer som kan tolka verksamheternas behov och vara spindeln in nätet tillsammans med IT, verksamheterna, upphandling mm. (IT-samordnare i verksamheten, kundansvarig IT eller motsvarande). Mer info behövs här

Hur?

  • Alla ska ha tillgång till Wifi som är rätt dimensionerat osv.
  • Det ska finnas stadsnät/bredband till invånarna
  • 1:1 i skolan (att varje lärare och elev har varsin dator), alternativt tillräckligt med enheter
  • Tillgång till ändamålsenlig hårdvara

Så gör Mittköping

Infrastruktur-Mittköping

Exempel från kommuner i Sverige

Här följer några exempel från olika kommuner i Sverige.

Botkyrka

Infrastruktur-Botkyrka

Göteborg: Storsatsning på trådlösa nätverk

Utvecklat koncept för att skapa mobila tjänster som ger förutsättningar för mobila arbetssätt. I stora delar av stadens verksamheter har vi byggt ut med trådlösa nät etc. Kapacitet finns i stadens IT-miljö för utbyggnad. Vi har säkerhetslösningar för informationshantering på plats.

Halmstad: Samarbete skapar en trygg miljö

Erfarenhet av samarbete med stadsnät och bostadsbolag för att skapa en trygg miljö i hemmet

Härryda

Infrastruktur-Härryda

Malmö: Premiumplattform för användare

Väl utbyggd infrastruktur, ex. tillgång till dator, internet, wifi i grupputrymmen, gemensamt supporterad premiumplattform

Skellefteå: Tunna klienter möjliggör mobilt arbetssätt

Nätverksprojektet och flexibel klientplattform (tunna klienter) möjliggör ett mera mobilt arbetssätt. Det finns livscykelhantering på alla enheter och välfärdsport möjliggör tjänster i 70% av befintliga ordinära boenden. WiFi finns i samlingslokaler. Alla anställda på Socialkontoret har kommunkort med certifikat för inloggning i AD, samt möjlighet att ansluta till intranätet. Det finns även ett system för passage, medicinskåp, nyckelskåp, flexstämpling

Västerås: Bygger wifi för särskilt boende

Utbyggnad av trådlöst nätverk pågår inom särskilt boende och bostad med särskild service, det ses som en naturlig del i samband med ny- och ombyggnation. Där det inte finns trådlöst nyttjas den teknik som finns för att kompensera brist på nätverk i ordinärt boende.

TAGGAR:

Läs mer:

Infrastruktur inom utbildningssektorn

Infrastruktur inom vård/omsorg