Infrastruktur

Från Mittköping
Version från den 22 juli 2017 kl. 19.25 av Frick (Diskussion | bidrag) (Skapar sida om infrastruktur)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till:navigering, sök

Vad?

Snabb internetuppkoppling, stabilt och öppet trådlöst nätverk, lätthanterlig hårdvara, säkra molntjänster. Det är några faktorer som är viktiga för en välfungerande digital infrastruktur. Ordet infrastruktur associerades förr till bland annat järnvägar, elnät och vattenförsörjning. Idag är ”digitala motorvägar” minst lika viktiga som fysiska. På såväl digital som fysisk infrastruktur finns det ett särskilt viktigt krav: ”Det ska bara fungera”!

Vem?

Viktigt med personer som kan tolka verksamheternas behov och vara spindeln in nätet tillsammans med IT, verksamheterna, upphandling mm. (IT-samordnare i verksamheten, kundansvarig IT eller motsvarande). Mer info behövs här

Hur?

  • Alla ska ha tillgång till Wifi som är rätt dimensionerat osv.
  • Det ska finnas stadsnät/bredband till invånarna
  • 1:1 i skolan (att varje lärare och elev har varsin dator), alternativt tillräckligt med enheter
  • Tillgång till ändamålsenlig hårdvara


Så gör Mittköping

I Mittköping tog den digitala infrastrukturen (1:1, kraftfullt wifi samt digital eko-miljö) tre år att etablera ute i verksamheten. Den grundläggande digitala eko-miljön för alla verksamheter består av en modern kollaborativ molnbaserad plattform för produktion. När grundförutsättningarna var på plats, gick man vidare till nästa fas: utvecklingsarbetet i en digital miljö. Nu arbetar man främst med stöd för förändringsarbetet, utveckling och spridning av nya metoder, och i förlängningen: transformationen av yrkesrollen. Inom skolan använder man sig av skattningsverktyget LIKA http://lika.sklblogg.se/verktyget/ för att på ett enkelt och konkret sätt komma framåt med digitaliseringen. Det betyder att även ledarskapet driver sina kollegiala nätverk och grupper. Målet är att varje medarbetare ska få det digitala stöd han eller hon behöver för att lära och utvecklas på bästa sätt. Allt detta bottnar i den kommunövergripande strategin för digitalisering. Varje förvaltning har åtaganden inom digitalisering gentemot de politiskt valda församlingarna. Hela styrkedjan är således med, annars hade inte denna utveckling inom förvaltningarna varit möjlig.

Exempel från kommuner i Sverige

Här följer några exempel från olika kommuner i Sverige.

Botkyrka: IT och verksamhet går hand i hand

Utbildningsförvaltningen har tillsammans med IT-support arbetat sedan 2015 med att utveckla ett digitalt ekosystem för utbildningsförvaltningen. Det innebär att man arbetar för att få en inloggning till skolans alla digitala tjänster och läromedel. Det innebär också utökad tillgänglighet för eleverna och pedagoger kan nu komma åt tjänsterna oberoende av tid, plats och digital plattform. Kommunen ser detta som ett led i vårt arbete mot ökad tillgänglighet och likvärdighet. Hösten 2016 inleddes ett arbete av Botkyrkas IT-enhet för att utöka nätverkskapaciteten på samtliga enheter på utbildningsförvaltningen. Arbetet slutfördes i december 2016. Parallellt pågår en uppgradering av trådlösa nätverk på samtliga enheter. Det påbörjades 2016 och är ett treårigt projekt. Uppgraderingen innebär införande av en ny plattform med nya accesspunkter byggt på en livscykelhanteringsmodell för att säkerställa prestanda och kvalitet. I dagsläget är detta införd på 17 av kommunens skolor och ett pilotprojekt är genomfört inom förskolan. Det finns även ett nämndbeslut av att införa av G-suite på samtliga enheter. Detta har öppnat möjligheten till användning av Chromebooks, som har fått ett stort genomslag i skolorna och lär får ännu större genomslag framöver.

Göteborg: Storsatsning på trådlösa nätverk

Utvecklat koncept för att skapa mobila tjänster som ger förutsättningar för mobila arbetssätt. I stora delar av stadens verksamheter har vi byggt ut med trådlösa nät etc. Kapacitet finns i stadens IT-miljö för utbyggnad. Vi har säkerhetslösningar för informationshantering på plats.

Halmstad: Samarbete skapar en trygg miljö

Erfarenhet av samarbete med stadsnät och bostadsbolag för att skapa en trygg miljö i hemmet

Härryda: Satsar på skolfederation och molntjänster

Tidigt utbyggd infrastruktur fiber och wifi. Finns sedan 2010 på alla enheter. Skolfederation, Molntjänster. Fiber med 100/100 till samtliga enheter. Trådlösa nät som kontinuerligt uppdateras till nya standarder. Med övervakning så man ser direkt problem som uppstår. 1:1-satsning från årskurs 4 och uppåt. Hög täthet med enheter i yngre åldrar.

Malmö: Premiumplattform för användare

Väl utbyggd infrastruktur, ex. tillgång till dator, internet, wifi i grupputrymmen, gemensamt supporterad premiumplattform

Skellefteå: Tunna klienter möjliggör mobilt arbetssätt

Nätverksprojektet och flexibel klientplattform (tunna klienter) möjliggör ett mera mobilt arbetssätt. Det finns livscykelhantering på alla enheter och välfärdsport möjliggör tjänster i 70% av befintliga ordinära boenden. WiFi finns i samlingslokaler. Alla anställda på Socialkontoret har kommunkort med certifikat för inloggning i AD, samt möjlighet att ansluta till intranätet. Det finns även ett system för passage, medicinskåp, nyckelskåp, flexstämpling

Västerås: Bygger wifi för särskilt boende

Utbyggnad av trådlöst nätverk pågår inom särskilt boende och bostad med särskild service, det ses som en naturlig del i samband med ny- och ombyggnation. Där det inte finns trådlöst nyttjas den teknik som finns för att kompensera brist på nätverk i ordinärt boende.

TAGGAR:

Läs mer: Infrastruktur inom utbildningssektorn Infrastruktur inom vård/omsorg