Skillnad mellan versioner av "Flexibel organisation"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
m (Filat på text kring organisationsstruktur)
Rad 1: Rad 1:
Här samlar vi allt vi vill berätta om detta [[Nyckelområden|arbetsområde]]...
+
Nedan följer ett antal perspektiv som gör skillnad när man vill verka för en flexibel organisation:
 
 
Nedan följer ett antal perspektiv som gör skillnad när man vill verka för en flexibel organsation:
 
 
===Organisationsstrukturer - ledning, arbetsenheter, grupper===
 
===Organisationsstrukturer - ledning, arbetsenheter, grupper===
Alla medarbetare behöver en gemensam riktning för att kunna verka flexibelt. I Mittköping finns därför en gemensam ram inom vilken flexibilitet kan råda. Strukturen kring en gemensam riktning är det som skiljer flexibilitet från kaos. Dessa strukturer består av lagar, prioriterade mål, årshjul och inte minst, av en gemensam berättelse som alla medarbetare tar konsekvenser av i vardagen ([https://drive.google.com/open?id=0B5Eosyo0SGvUQXgzVUZUeUZoQTA ex från SKL kring arbete med gemensam idé]).[[Fil:En gemensam riktning att verka inom..png|miniatyr|länk=https://mittkoping.skl.se/index.php/Fil:En_gemensam_riktning_att_verka_inom..png]]Är det viktigt att vara flexibel och vad kan det i så fall innebära? Detta är frågor alla medarbetare får vara med och reflektera kring. All personal involveras därför i arbetet med att formulera en gemensam berättelse, vision eller målbild ([https://drive.google.com/open?id=0B7K2GcjZjF-wVmpSN2xQR2Y1TXc Lidingö]).
+
Alla medarbetare behöver en gemensam riktning för att kunna verka flexibelt. I Mittköping finns därför en gemensam ram inom vilken flexibilitet kan råda. Denna ram  skiljer flexibilitet från kaos och är det som stödjer alla medarbetare i att verka i en gemensam riktning. Ramen kan bestå av lagar, prioriterade mål eller årshjul men detta är i regel inte nog för att få medarbetare att sträva i samma riktning. Risken att denna typ av regelverk snarare blir just regelstyrd och därmed mindre flexibel. Vad som istället finns i Mittköping är en stark och levande gemensam berättelse som alla medarbetare tar konsekvenser av i vardagen. En gemensam berättelse, vision eller målbild innebär att det finns många vägar till samma mål. Det innebär också att flexibilitet präglar synen på roller, ansvar och grupper utifrån tanken att alla kan bidra till utveckling ([https://drive.google.com/open?id=0B5Eosyo0SGvUQXgzVUZUeUZoQTA ex från SKL kring arbete med gemensam idé]).[[Fil:En gemensam riktning att verka inom..png|miniatyr|länk=https://mittkoping.skl.se/index.php/Fil:En_gemensam_riktning_att_verka_inom..png]]Är det viktigt att vara flexibel och vad kan det i så fall innebära? Detta är frågor alla medarbetare får vara med och reflektera kring. All personal involveras därför i arbetet med att formulera en gemensam berättelse, vision eller målbild (Se ex från [https://drive.google.com/open?id=0B7K2GcjZjF-wVmpSN2xQR2Y1TXc Lidingö]).
  
 
All personal har en förståelse för att verksamheten ständigt förändras och att vi utifrån det i vardagen är beredda att lösa oförutsedda händelser. Detta göra att man kan vara flexibel i vardagen utifrån en nivå där man löser praktiska frågor kopplade till sina elever eller brukares behov (jmf H. Timperley).
 
All personal har en förståelse för att verksamheten ständigt förändras och att vi utifrån det i vardagen är beredda att lösa oförutsedda händelser. Detta göra att man kan vara flexibel i vardagen utifrån en nivå där man löser praktiska frågor kopplade till sina elever eller brukares behov (jmf H. Timperley).
Rad 10: Rad 8:
  
 
=== Tankestrukturer - kultur, de föreställningar, idéer som finns, dominerande tankegångar ===
 
=== Tankestrukturer - kultur, de föreställningar, idéer som finns, dominerande tankegångar ===
...l
+
...
 +
 
 +
Tankemodeller
 +
 
 +
En skillnad som gör en skillnad
  
 
===Fysiska strukturer - byggnader, lokaler, utrustning etc===
 
===Fysiska strukturer - byggnader, lokaler, utrustning etc===

Versionen från 19 april 2017 kl. 08.33

Nedan följer ett antal perspektiv som gör skillnad när man vill verka för en flexibel organisation:

Organisationsstrukturer - ledning, arbetsenheter, grupper

Alla medarbetare behöver en gemensam riktning för att kunna verka flexibelt. I Mittköping finns därför en gemensam ram inom vilken flexibilitet kan råda. Denna ram skiljer flexibilitet från kaos och är det som stödjer alla medarbetare i att verka i en gemensam riktning. Ramen kan bestå av lagar, prioriterade mål eller årshjul men detta är i regel inte nog för att få medarbetare att sträva i samma riktning. Risken att denna typ av regelverk snarare blir just regelstyrd och därmed mindre flexibel. Vad som istället finns i Mittköping är en stark och levande gemensam berättelse som alla medarbetare tar konsekvenser av i vardagen. En gemensam berättelse, vision eller målbild innebär att det finns många vägar till samma mål. Det innebär också att flexibilitet präglar synen på roller, ansvar och grupper utifrån tanken att alla kan bidra till utveckling (ex från SKL kring arbete med gemensam idé).
En gemensam riktning att verka inom..png
Är det viktigt att vara flexibel och vad kan det i så fall innebära? Detta är frågor alla medarbetare får vara med och reflektera kring. All personal involveras därför i arbetet med att formulera en gemensam berättelse, vision eller målbild (Se ex från Lidingö).

All personal har en förståelse för att verksamheten ständigt förändras och att vi utifrån det i vardagen är beredda att lösa oförutsedda händelser. Detta göra att man kan vara flexibel i vardagen utifrån en nivå där man löser praktiska frågor kopplade till sina elever eller brukares behov (jmf H. Timperley).

När personal anställs får man en tydlig idé om hur man förväntas kunna vara flexibel utifrån den övergripande idén om att kunna hantera utmaningar och oförutseeda händelser i vardagen.

Tankestrukturer - kultur, de föreställningar, idéer som finns, dominerande tankegångar

...

Tankemodeller

En skillnad som gör en skillnad

Fysiska strukturer - byggnader, lokaler, utrustning etc

I Mittköping styr verksamhetens behov valet av digitala verktyg och system. Det finns en mångfald av verktyg och metoder men som grund för att tänka flexibelt har alla medarbetare också bra koll på informationssäkerhet i relation till de system och verktyg som används (ex på informationshantering Uddevalla). Att dela bottenplatta så långt som möjligt utgöra en gemensam bas för utveckling där samverkan och utveckling sker både inom kommunen och mellan kommuner.

Flexibla lokaler som stödjer olika typer av arbete och behov präglar arbetet. Medarbetarna har vana att tänka plats- och tidsoberoende i verksamheten som tar stöd av det omgivande samhället. Stöd i det arbetet utgår ifrån frågan vad som är bra lärande utifrån personlig data om allt från  sömn, dygnsrytm, proximal utvecklingszon etc. Vad som är mest optimalt utifrån all tillgänglig data utgör ett stöd för variation och mångfald av lösningar och metoder (ex personbaserad data Amazon Go)

Handlingsstrukturer - normer - hur något faktiskt görs, hur arbetet genomförs

...

Formella strukturer - hur något är tänkt att fungera - planer, modeller,  schema, riktlinjer etc.

...

Dialogstrukturer - utbyte, sätt att föra dialog, hur, med vem osv

...