Skillnad mellan versioner av "Flexibel organisation"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 2: Rad 2:
  
 
Nedan följer ett antal perspektiv som gör skillnad när man vill verka för en flexibel organsation:
 
Nedan följer ett antal perspektiv som gör skillnad när man vill verka för en flexibel organsation:
 +
===Organisationsstrukturer - ledning, arbetsenheter, grupper===
 +
Alla medarbetare behöver en gemensam riktning för att kunna verka flexibelt. I Mittköping finns därför en gemensam ram inom vilken flexibilitet kan råda. Strukturen kring en gemensam riktning är det som skiljer flexibilitet från kaos. Dessa strukturer består av lagar, prioriterade mål, årshjul och inte minst, av en gemensam berättelse som alla medarbetare tar konsekvenser av i vardagen ([https://drive.google.com/open?id=0B5Eosyo0SGvUQXgzVUZUeUZoQTA ex från SKL kring arbete med gemensam idé]).[[Fil:En gemensam riktning att verka inom..png|miniatyr|länk=https://mittkoping.skl.se/index.php/Fil:En_gemensam_riktning_att_verka_inom..png]]Är det viktigt att vara flexibel och vad kan det i så fall innebära? Detta är frågor alla medarbetare får vara med och reflektera kring. All personal involveras därför i arbetet med att formulera en gemensam berättelse, vision eller målbild ([https://drive.google.com/open?id=0B7K2GcjZjF-wVmpSN2xQR2Y1TXc Lidingö]).
  
=== Organisationsstrukturer - ledning, arbetsenheter, grupper ===
+
All personal har en förståelse för att verksamheten ständigt förändras och att vi utifrån det i vardagen är beredda att lösa oförutsedda händelser. Detta göra att man kan vara flexibel i vardagen utifrån en nivå där man löser praktiska frågor kopplade till sina elever eller brukares behov (jmf H. Timperley).
Alla medarbetare behöver en gemensam riktning för att kunna verka flexibelt. I Mittköping finns därför en gemensam ram inom vilken flexibilitet kan råda. Strukturen kring en gemensam riktning är det som skiljer flexibilitet från kaos. Strukturerna skapar det friutrymme inom vilket alla verkar och består av lagar, prioriterade mål, årshjul och inte minst, av en gemensam berättelse alla medarbetare tar konsekvenser av i vardagen ([https://drive.google.com/open?id=0B5Eosyo0SGvUQXgzVUZUeUZoQTA ex från SKL kring arbete med gemensam idé]).  
 
[[Fil:En gemensam riktning att verka inom..png|miniatyr]]
 
  
Är det viktigt att vara flexibel och vad kan det i så fall innebära? Detta är frågor alla medarbetare får vara med och reflektera kring. All personal involveras därför i arbetet med att formulera en gemensam berättelse, vision eller målbild ([https://drive.google.com/open?id=0B7K2GcjZjF-wVmpSN2xQR2Y1TXc Lidingö]).  
+
När personal anställs får man en tydlig idé om hur man förväntas kunna vara flexibel utifrån den övergripande idén om att kunna hantera utmaningar och oförutseeda händelser i vardagen.
  
All personal har en förståelse för att verksamheten ständigt förändras och att vi utifrån det i vardagen är beredda att lösa oförutsedda händelser. Detta göra att man kan vara flexibel i vardagen utifrån en nivå där man löser praktiska frågor kopplade till sina elever eller brukares behov (jmf H. Timperley).  
+
=== Tankestrukturer - kultur, de föreställningar, idéer som finns, dominerande tankegångar ===
 +
...l
  
När personal anställs får man en tydlig idé om hur man förväntas kunna vara flexibel utifrån den övergripande idén om att kunna hantera utmaningar och oförutseeda händelser i vardagen.    
+
===Fysiska strukturer - byggnader, lokaler, utrustning etc===
 +
I Mittköping styr verksamhetens behov valet av digitala verktyg och system. Det finns en mångfald av verktyg och metoder men som grund för att tänka flexibelt har alla medarbetare också bra koll på informationssäkerhet i relation till de system och verktyg som används ([https://drive.google.com/file/d/0Bx2In2DpYdmEZTc5YXROOGJnT0E/view?usp=sharing ex på informationshantering Uddevalla]). Att dela bottenplatta så långt som möjligt utgöra en gemensam bas för utveckling där samverkan och utveckling sker både inom kommunen och mellan kommuner.
  
==== Exempel på arbete med organisationskultur  ====
+
Flexibla lokaler som stödjer olika typer av arbete och behov präglar arbetet. Medarbetarna har vana att tänka plats- och tidsoberoende i verksamheten som tar stöd av det omgivande samhället. Stöd i det arbetet utgår ifrån frågan vad som är bra lärande utifrån personlig data om allt från  sömn, dygnsrytm, proximal utvecklingszon etc. Vad som är mest optimalt utifrån all tillgänglig data utgör ett stöd för variation och mångfald av lösningar och metoder ([https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc ex personbaserad data Amazon Go])
* SKL - Jörgen
 
* Lidingö
 
  
=== Fysiska strukturer - byggnader, lokaler, utrustning etc ===
+
=== Handlingsstrukturer - normer - hur något faktiskt görs, hur arbetet genomförs ===
I Mittköping styr verksamhetens behov valet av digitala verktyg och system. Det finns en mångfald av verktyg och metoder men som grund för att tänka flexibelt har alla medarbetare också bra koll på informationssäkerhet i relation till de system och verktyg som används ([https://drive.google.com/file/d/0Bx2In2DpYdmEZTc5YXROOGJnT0E/view?usp=sharing ex på informationshantering Uddevalla]). Att dela bottenplatta så långt som möjligt utgöra en gemensam bas för utveckling där samverkan och utveckling sker både inom kommunen och mellan kommuner.
+
...
  
Flexibla lokaler som stödjer olika typer av arbete och behov präglar arbetet. Medarbetarna har vana att tänka plats- och tidsoberoende i verksamheten som tar stöd av det omgivande samhället. Stöd i det arbetet utgår ifrån frågan vad som är bra lärande utifrån personlig data om allt från  sömn, dygnsrytm, proximal utvecklingszon etc. Vad som är mest optimalt utifrån all tillgänglig data utgör ett stöd för variation och mångfald av lösningar och metoder ([https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc ex personbaserad data Amazon Go])
+
=== Formella strukturer - hur något är tänkt att fungera - planer, modeller,  schema, riktlinjer etc. ===
 +
...
  
{{stub}}
+
=== Dialogstrukturer - utbyte, sätt att föra dialog, hur, med vem osv ===
 +
...{{stub}}
 
[[Kategori:Arbetsområde]]
 
[[Kategori:Arbetsområde]]

Versionen från 3 april 2017 kl. 17.05

Här samlar vi allt vi vill berätta om detta arbetsområde...

Nedan följer ett antal perspektiv som gör skillnad när man vill verka för en flexibel organsation:

Organisationsstrukturer - ledning, arbetsenheter, grupper

Alla medarbetare behöver en gemensam riktning för att kunna verka flexibelt. I Mittköping finns därför en gemensam ram inom vilken flexibilitet kan råda. Strukturen kring en gemensam riktning är det som skiljer flexibilitet från kaos. Dessa strukturer består av lagar, prioriterade mål, årshjul och inte minst, av en gemensam berättelse som alla medarbetare tar konsekvenser av i vardagen (ex från SKL kring arbete med gemensam idé).
En gemensam riktning att verka inom..png
Är det viktigt att vara flexibel och vad kan det i så fall innebära? Detta är frågor alla medarbetare får vara med och reflektera kring. All personal involveras därför i arbetet med att formulera en gemensam berättelse, vision eller målbild (Lidingö).

All personal har en förståelse för att verksamheten ständigt förändras och att vi utifrån det i vardagen är beredda att lösa oförutsedda händelser. Detta göra att man kan vara flexibel i vardagen utifrån en nivå där man löser praktiska frågor kopplade till sina elever eller brukares behov (jmf H. Timperley).

När personal anställs får man en tydlig idé om hur man förväntas kunna vara flexibel utifrån den övergripande idén om att kunna hantera utmaningar och oförutseeda händelser i vardagen.

Tankestrukturer - kultur, de föreställningar, idéer som finns, dominerande tankegångar

...l

Fysiska strukturer - byggnader, lokaler, utrustning etc

I Mittköping styr verksamhetens behov valet av digitala verktyg och system. Det finns en mångfald av verktyg och metoder men som grund för att tänka flexibelt har alla medarbetare också bra koll på informationssäkerhet i relation till de system och verktyg som används (ex på informationshantering Uddevalla). Att dela bottenplatta så långt som möjligt utgöra en gemensam bas för utveckling där samverkan och utveckling sker både inom kommunen och mellan kommuner.

Flexibla lokaler som stödjer olika typer av arbete och behov präglar arbetet. Medarbetarna har vana att tänka plats- och tidsoberoende i verksamheten som tar stöd av det omgivande samhället. Stöd i det arbetet utgår ifrån frågan vad som är bra lärande utifrån personlig data om allt från  sömn, dygnsrytm, proximal utvecklingszon etc. Vad som är mest optimalt utifrån all tillgänglig data utgör ett stöd för variation och mångfald av lösningar och metoder (ex personbaserad data Amazon Go)

Handlingsstrukturer - normer - hur något faktiskt görs, hur arbetet genomförs

...

Formella strukturer - hur något är tänkt att fungera - planer, modeller,  schema, riktlinjer etc.

...

Dialogstrukturer - utbyte, sätt att föra dialog, hur, med vem osv

...