Skillnad mellan versioner av "Digitalt ekosystem av it-tjänster"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Provtänk av Britt-Inger och Andreas)
(lagt till beskrivning hur man får samsyn om utvecklingskostnader inom förvaltning)
Rad 17: Rad 17:
 
** Bra tjänster blir bara bra om det går att koppla dessa till befintliga källsystem eller annan intern data. Integration är ofta osynlig för användaren, det ska bara fungera. För att det ska fungera bra så måste det få kosta.
 
** Bra tjänster blir bara bra om det går att koppla dessa till befintliga källsystem eller annan intern data. Integration är ofta osynlig för användaren, det ska bara fungera. För att det ska fungera bra så måste det få kosta.
 
** Transparens gällande IT-kostnader - alla ska veta vad man betalar för.
 
** Transparens gällande IT-kostnader - alla ska veta vad man betalar för.
** Budget för IT-förvaltning - att förvalta funktioner och system kostar pengar - utveckling kostar pengar.
+
** Budget för IT-förvaltning - att förvalta funktioner och system kostar pengar - utveckling kostar pengar. Sätt er ned tillsammans med ekonomerna och beskriv hur mycket tid som behövs för utveckling. Berätta att en förvaltningsbudget ska innehålla både kostnader för utveckling och drift.
  
 
=== Riktlinjer och policys för IT-användande i kommunen ===
 
=== Riktlinjer och policys för IT-användande i kommunen ===

Versionen från 3 april 2017 kl. 14.27

Här samlar vi allt vi vill berätta om detta arbetsområde...

Ändamålsenliga it-tjänster för verksamheten

 • Skapa förståelse för behoven i verksamheten hos central förvaltning/IT-enhet samtidigt som verksamheten förstår vilka lösningar som krävs för att täcka behoven.
  • IT och utbildningsverksamheten jobbar nära varandra i strategiska forum för att bygga skolans IT.
   • IT-UTK styrgrupp som följs av i en IT-UTK arbetsgrupp, för att förbättra kommunikation mellan skola och IT
  • Lägga den strategiska nivån på rätt personer i verksamheten - rätt person på rätt plats.
  • Förvaltningsledning som vågar ta strategiska beslut som kan uppfattas som begränsande i vissa delar av verksamheten.
  • Höja lägstanivån, skapa förutsättningar för en likvärdig skola där samtliga elever kan jobba med tjänster och funktioner som är bäst anpassad för respektive skola. Riktlinjer tillsammans - hur gör vi det
  • “Digital grundplatta” - definiera detta på kommunledningsnivå i samverkan med verksamheten.
  • Applikationsstrategier ska finnas på plats som ett stöd för verksamheten så att tjänster och funktioner fungerar på den nivå som verksamhetens behov ligger på. IKT-smedja, " testmiljö, realiseperioder" behöver ej vara för bara utb och IT utan kan appliceras på alla förvaltningar och gärna över förvaltningarnas gränser. Ta fram dokument som ev finns.
  • Om du inte förstår vad det är du beställer så kommer du aldrig att få det du vill ha.

Integration/synk

 • Bra IT-funktioner och tjänster kostar pengar - IT har kostnader. Förståelse för detta är låg i verksamheten.
  • En integrationsstrategi är något som borde vara en självklarhet i varje kommun - ett grundläggande IT-arkitekt-tänk som är förankrad och accepterad i alla delar av verksamheten.
  • Bra tjänster blir bara bra om det går att koppla dessa till befintliga källsystem eller annan intern data. Integration är ofta osynlig för användaren, det ska bara fungera. För att det ska fungera bra så måste det få kosta.
  • Transparens gällande IT-kostnader - alla ska veta vad man betalar för.
  • Budget för IT-förvaltning - att förvalta funktioner och system kostar pengar - utveckling kostar pengar. Sätt er ned tillsammans med ekonomerna och beskriv hur mycket tid som behövs för utveckling. Berätta att en förvaltningsbudget ska innehålla både kostnader för utveckling och drift.

Riktlinjer och policys för IT-användande i kommunen

 • En kommun behöver se till att varje medarbetare har den kompetens som behövs för att kunna utföra sitt arbete i våra digitala ekosystem på ett effektivt och säkert sätt.
  • Använda sig av kurser för självstudier - “Nanokurser”.
  • Organisationen måste vara så strukturerad så att samtliga personer skulle kunna bytas ut imorgon ;-)
  • “Kompetensförflyttning” - ständig utveckling i förvaltningsarbete med system, tjänster och funktioner, dvs alla medarbetare ska kunna ta sig vidare till “nästa steg” för att kunna skapa ett mervärde för organisationen.
  • “Kompetensinventering” - vi behöver alltid ha koll på vad varje medarbetare klarar av utifrån våra gemensamma krav.

Informationsvägar & e-tjänster

 • Finns det tydliga kommunikationskanaler. Finns det definitioner av vad en e-tjänst är?
  • En väg in som hjälper användaren/medborgaren att hitta rätt utan att behöva veta vem som levererar tjänsten eller vad funktionen som man söker hjälp med kallas.
  • Medborgarärenden ska komma in direkt till verksamhetssystemen eller via ett ärendehanteringssystem. Ärenden inskickade via epost är inte en digital kanal.