Attityder

Från Mittköping
Version från den 3 april 2017 kl. 14.44 av Mia (Diskussion | bidrag)
Hoppa till:navigering, sök

Attityd avser en persons medvetna eller omedvetna inställning till något. Inställningen kan vara kognitiv eller emotionell och visas antingen öppet eller dolt. Attityd är oftast ett resultat av inlärning eller så bygger de på tidigare erfarenheter vilket bidrar till att inställning och attityd är öppet för förändring

Six Nine.jpg
Engagemang och intresse

Alla, både medarbetare och medborgare, behöver vara delaktiga. För att skapa engagemang är det viktigt med information. Hur och när information ska förmedlas kan vara bra att beskriva i en kommunikationsplan. Engagemang från ledningen för att få allas intresse. Samma förutsättningar. Att skapa olika forum där olika professioner möts. Att det är återkommande information för att möjliggöra att alla kan höra samma information. Använda forum som ex APT.

Att jobba med visningsmiljöer, att pröva, känna, visulisera som skapar andra idéer.

Mandat

Att ledningen ger fullt mandat. Prestigelöst ledarskap. Tydliga spelregler på arbetsplatsen som man tar fram tillsammans, så att man vet vad som gäller. Man kan inleda varje möte med att dra igenom spelregler för mötet. Viktigt att påminna om spelreglerna mellan varven.

Tillåtande klimat

Okej att göra fel, ingen som slår en på fingrarna. Ser det som ett lärande. Att uppmuntra till idéer även om den spontana reaktionen är att det är tokigt.  Istället för att bedöma/döma en idé fråga "Hur tänker du nu?" Att lyssna till alla. Hänger ihop med spelregler, här lyssnar vi på varandra.

[1]