Skillnad mellan versioner av "Attityder"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 33: Rad 33:
 
'''Feedback'''
 
'''Feedback'''
  
Både positiv och negativ.
+
Feedback syftar till att utveckla, förstärka och förändra. Ge därför bara feedback om du ser att detta kan leda till något.
 +
 
 +
Det är viktigt att du har ett syfte med feedbacken och att du är på det klara med vad detta syftet är oavsett om du vill förändra det som är negativt eller förstärka det som är positivt eller utveckla det som kan bli bättre måste du tänka igenom din feedback innan du ger den
 +
 
 +
Vänta inte för länge med att ge feedbacken då är risken stor att kraften av feedbacken har försvunnit.
 +
 
 +
Försäkra dig om att man förstått feedbacken och ge gärna utrymme för frågor, förtydligande och gärna även tid till reflektion.  
  
 
'''Sociala medier'''
 
'''Sociala medier'''

Versionen från 13 maj 2017 kl. 13.55

Attityd avser en persons medvetna eller omedvetna inställning till något. Inställningen kan vara kognitiv eller emotionell och visas antingen öppet eller dolt. Attityd är oftast ett resultat av inlärning eller så bygger de på tidigare erfarenheter vilket bidrar till att inställning och attityd är öppet för förändring.

Six Nine.jpg
Engagemang och intresse

Alla, både medarbetare och medborgare, behöver vara engagerade och involverade när man förändrar, förädlar, förbättrar och utvecklar verksamhet. För att skapa engagemang är det viktigt med information. Hur och när information ska förmedlas kan vara bra att beskriva i en kommunikationsplan. Engagemang från ledningen för att få allas intresse och att detta kommuniceras och märks ute i verksamheten. För att alla ska få samma förutsättningar är det fördel om alla får samma information. Det är en fördel att skapa forum där olika professioner möts för att dels lyssna på varandra dels lära av varandras erfarenheter. Genom att ge återkommande information över tid öppnar man upp för att människor är olika mottagliga för förändringar. Använda forum som ex APT.

En visningsmiljö ger både medarbetare och medborgare möjlighet att pröva, känna, visulisera. En sådan miljö kan användas både till utbildning och inspirationsmiljö.

Mandat

Att ledningen ger fullt mandat. Prestigelöst ledarskap. Tydliga spelregler på arbetsplatsen som man tar fram tillsammans, så att man vet vad som gäller. Man kan inleda varje möte med att dra igenom spelregler för mötet. Viktigt att påminna om spelreglerna mellan varven.

Tillåtande klimat

Okej att göra fel, ingen som slår en på fingrarna. Ser det som ett lärande. Att uppmuntra till idéer även om den spontana reaktionen är att det är tokigt.  Istället för att bedöma/döma en idé fråga "Hur tänker du nu?" För inspiration till mobilfria möten Hänger ihop med spelregler, här lyssnar vi på varandra.

Tillit

Tillit till varandra, vi är på det här mötet och vi litar på att alla är mentalt närvarande. Berätta att man exempelvis för anteckningar på telefonen/datorn eller att man har sin telefon igång för att man väntar på ett telefonsamtal.

Gräva där det är mjukt

Använd eldsjälarna och utse ambassadörer i verksamheten.  De kan i sin tur ta fram material och underlag som verksamheten/ledning kan använda och sprida. Viktigt med delaktighet och hur ska vi gå tillväga. Har eldsjälen några idéer be dem beskriva hur de tycker verksamheten gå vidare alternativt att de får vara med och driva arbetet.

Förutsättningar att jobba med utveckling/förändringar

Att forma nätverk med olika professioner och funktioner som kommer från olika verksamheter. Att det finns en positiv och engagerad ledning

Utbildning  - ökad kunskap

Att ge medarbetare utbildningar möjlighet att lära sig ex ett nytt system. Det är viktigt att anpassa utbildningen så den passar allas metod för kunskapsinhämtning. Någon lär sig genom att göra, någon annan genom att skriva och någon genom att göra både och. Alla bör få samma utbildning för att höra samma saker och att det finns tid för utbildningar i verksamheten.

Feedback

Feedback syftar till att utveckla, förstärka och förändra. Ge därför bara feedback om du ser att detta kan leda till något.

Det är viktigt att du har ett syfte med feedbacken och att du är på det klara med vad detta syftet är oavsett om du vill förändra det som är negativt eller förstärka det som är positivt eller utveckla det som kan bli bättre måste du tänka igenom din feedback innan du ger den

Vänta inte för länge med att ge feedbacken då är risken stor att kraften av feedbacken har försvunnit.

Försäkra dig om att man förstått feedbacken och ge gärna utrymme för frågor, förtydligande och gärna även tid till reflektion.  

Sociala medier

Snabb spridning. Risk för ryktesspridning - allt är inte sant.

Medier Press

Kontakta media med uppslag om artiklar. Ett sätt att påverka allmänhetens attityder

[1]