Skillnad mellan versioner av "Attityder"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
m
m
Rad 29: Rad 29:
 
'''Utbildning  - ökad kunskap'''
 
'''Utbildning  - ökad kunskap'''
  
Att ge medarbetare utbildningar möjlighet att lära sig ex ett nytt system. Det är viktigt att anpassa utbildningen så den passar allas metod för kunskapsinhämtning. Någon lär sig genom att göra, någon annan genom att skriva och någon genom att göra både och. Alla bör få samma utbildning för att höra samma saker.
+
Att ge medarbetare utbildningar möjlighet att lära sig ex ett nytt system. Det är viktigt att anpassa utbildningen så den passar allas metod för kunskapsinhämtning. Någon lär sig genom att göra, någon annan genom att skriva och någon genom att göra både och. Alla bör få samma utbildning för att höra samma saker. D
  
 
'''Feedback'''
 
'''Feedback'''

Versionen från 3 april 2017 kl. 14.42

Attityd avser en persons medvetna eller omedvetna inställning till något. Inställningen kan vara kognitiv eller emotionell och visas antingen öppet eller dolt. Attityd är oftast ett resultat av inlärning eller så bygger de på tidigare erfarenheter vilket bidrar till att inställning och attityd är öppet för förändring.

Six Nine.jpg
Engagemang och intresse

Alla, både medarbetare och medborgare, behöver vara engagerade och involverade när man förändrar, förädlar, förbättrar och utvecklar verksamhet. För att skapa engagemang är det viktigt med information. Hur och när information ska förmedlas kan vara bra att beskriva i en kommunikationsplan. Engagemang från ledningen för att få allas intresse. För att alla ska få samma förutsättningar är det fördel om alla får samma information. Det är en fördel att skapa forum där olika professioner möts för att dels lyssna på varandra dels lära av varandras erfarenheter. Genom att ge återkommande information över tid öppnar man upp för att människor är olika mottagliga för förändringar. Använda forum som ex APT.

En visningsmiljö ger både medarbetare och medborgare möjlighet att pröva, känna, visulisera. En sådan miljö kan användas både till utbildning och inspirationsmiljö.

Mandat

Att ledningen ger fullt mandat. Prestigelöst ledarskap. Tydliga spelregler på arbetsplatsen som man tar fram tillsammans, så att man vet vad som gäller. Man kan inleda varje möte med att dra igenom spelregler för mötet. Viktigt att påminna om spelreglerna mellan varven.

Tillåtande klimat

Okej att göra fel, ingen som slår en på fingrarna. Ser det som ett lärande. Att uppmuntra till idéer även om den spontana reaktionen är att det är tokigt.  Istället för att bedöma/döma en idé fråga "Hur tänker du nu?" För inspiration till mobilfria möten Hänger ihop med spelregler, här lyssnar vi på varandra.

Tillit

Tillit till varandra, vi är på det här mötet och vi litar på att alla är mentalt närvarande. Berätta att man exempelvis för anteckningar på telefonen/datorn eller att man har sin telefon igång för att man väntar på ett telefonsamtal.

Gräva där det är mjukt

Använd eldsjälarna och utse ambassadörer i verksamheten.  De kan i sin tur ta fram material och underlag som verksamheten/ledning kan använda och sprida. Viktigt med delaktighet och hur ska vi gå tillväga. Har eldsjälen några idéer be dem beskriva hur de tycker verksamheten gå vidare alternativt att de får vara med och driva arbetet.

Förutsättningar att jobba med utveckling/förändringar

Att forma nätverk med olika professioner och funktioner som kommer från olika verksamheter.

Utbildning  - ökad kunskap

Att ge medarbetare utbildningar möjlighet att lära sig ex ett nytt system. Det är viktigt att anpassa utbildningen så den passar allas metod för kunskapsinhämtning. Någon lär sig genom att göra, någon annan genom att skriva och någon genom att göra både och. Alla bör få samma utbildning för att höra samma saker. D

Feedback

Både positiv och negativ.

Sociala medier

Snabb spridning. Risk för ryktesspridning - allt är inte sant.

Medier Press

Kontakta media med uppslag om artiklar. Ett sätt att påverka allmänhetens attityder

[1]