Skillnad mellan versioner av "Artikel om medskapande"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
(Exempel från kommuner)
Rad 1: Rad 1:
 
[[Fil:Möte illustration bildbank maja.png|miniatyr]]
 
[[Fil:Möte illustration bildbank maja.png|miniatyr]]
 
+
__FORCETOC__
 
===Bortom stuprör - att lämna kaos och konflikter för medskapande och kollegialt lärande ===
 
===Bortom stuprör - att lämna kaos och konflikter för medskapande och kollegialt lärande ===
  

Versionen från 22 september 2017 kl. 18.06

Möte illustration bildbank maja.png

Bortom stuprör - att lämna kaos och konflikter för medskapande och kollegialt lärande

Så skapar Mittköping en lärande, samverkande kultur för framgångsrik digitalisering.

Att arbeta i stuprör, varje förvaltning, varje enhet för sig och inte ta vara på den kompetens som finns i kommunen är ett enormt resursslöseri som i värsta fall kan leda till kaos och eviga konflikter. I Mittköping har man valt att satsa på att sätta en kultur där varken Jante eller prestige finns, där det råder respekt för varandras kunskap, där det är öppna dörrar, delaktighet och medskapande.

Genom att satsa på att etablera modeller och mötesplatser för att dela med sig, lära av varandra i ett kollegialt lärande i kombination med fler verksamhetsövergripande manifest och riktlinjer istället för enhetsspecifika, skapas en gemensam känsla av “vi är alla del av Mittköping”.

Genom att arbeta med insikten att förvaltningarna alla ingår i "företaget kommunen" och är delar i en stor, gemensam organisation har man lyckats komma bort från stuprören, ta armkrok mellan förvaltningar, mellan it och verksamhet. I Mittköping ser och drar man nytta av likheterna som finns och kan därmed arbeta effektivare med flera grundläggande förutsättningar, såsom infrastruktur, it-arkitektur, gemensamma riktlinjer och arbetsprocesser.

Exempel från kommuner

Bland våra kommuner finns flera exempel på HUR man kan arbeta för att nå dit och som är kopplat till flera av Mittköpings nyckelområden, t.ex.:

 • Jobbar och testar tillsammans med sina medborgare
 • Etablerar goda och inkluderande mötesformer enligt framtagen modell
 • Ger förutsättningar för en lärande organisation (hur….?)
 • Har hela styrkedjan med och “it och verksamhet går hand i hand” - övergripande beslut och samarbete
 • Har tydliga ramverk, arbetssätt och riktlinjer kopplat till övergripande målsättning
 • Det får aldrig uppstå en situation där olika funktioner/roller “chefen”  eller att det skapas informella ledare och eldsjälar utan tydliga direktiv eller förutsättningar
 • Ser till att samverkan sker på olika nivåer, internt och externt, regionalt och lokalt
 • Testar lösningar i verksamheten innan det fattas beslut om att upphandla.
 • Arbetar med planeringsprocess - en lyckad metodik och ett arbete som krävs för att prioritera, planera och genomföra
 • Tydlig ansvarsfördelning vem som gör vad
 • Anställer kulturtolkar
 • Pragmatiskt arbete istället för stuprör (vilket t.ex. innebär…)
 • Metoder för att sprida lärdomar, webblärande,  organiserade mötesplatser för erfarenhetsutbyte
 • Utgångspunkten att ALLA ska ingå i fortbildningssatsningar
 • Övergripande organisation och struktur i kompetensutveckling