Skillnad mellan versioner av "Artikel om medskapande"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Rad 6: Rad 6:
 
Genom att satsa på att etablera modeller och mötesplatser för att dela med sig, lära av varandra i ett kollegialt lärande i kombination med fler verksamhetsövergripande manifest och riktlinjer istället för enhetsspecifika, skapas en gemensam känsla av “vi är alla del av Mittköping”.
 
Genom att satsa på att etablera modeller och mötesplatser för att dela med sig, lära av varandra i ett kollegialt lärande i kombination med fler verksamhetsövergripande manifest och riktlinjer istället för enhetsspecifika, skapas en gemensam känsla av “vi är alla del av Mittköping”.
  
 +
==== Exempel från LEDA-kommunerna ====
 
Bland LEDA-kommunerna finns flera exempel på HUR man kan arbeta för att nå dit, t.ex.:
 
Bland LEDA-kommunerna finns flera exempel på HUR man kan arbeta för att nå dit, t.ex.:
 
* Jobbar och testar tillsammans med sina medborgare
 
* Jobbar och testar tillsammans med sina medborgare

Versionen från 14 september 2017 kl. 18.10

Bortom stuprör - att lämna kaos och konflikter för medskapande och kollegialt lärande

Så skapar Mittköping en lärande, samverkande kultur för framgångsrik digitalisering.

Att arbeta i stuprör, varje förvaltning, varje enhet för sig och inte ta vara på den kompetens som finns i kommunen är ett enormt resursslöseri som i värsta fall kan leda till kaos och eviga konflikter. I Mittköping har man valt att satsa på att sätta en kultur där varken Jante eller prestige finns, där det råder respekt för varandras kunskap, där det är öppna dörrar, delaktighet och medskapande.

Genom att satsa på att etablera modeller och mötesplatser för att dela med sig, lära av varandra i ett kollegialt lärande i kombination med fler verksamhetsövergripande manifest och riktlinjer istället för enhetsspecifika, skapas en gemensam känsla av “vi är alla del av Mittköping”.

Exempel från LEDA-kommunerna

Bland LEDA-kommunerna finns flera exempel på HUR man kan arbeta för att nå dit, t.ex.:

 • Jobbar och testar tillsammans med sina medborgare
 • Etablerar goda och inkluderande mötesformer enligt framtagen modell
 • Ger förutsättningar för en lärande organisation (hur….?)
 • Har hela styrkedjan med och “it och verksamhet går hand i hand” - övergripande beslut och samarbete
 • Har tydliga ramverk, arbetssätt och riktlinjer kopplat till övergripande målsättning
 • Det får aldrig uppstå en situation där olika funktioner/roller “chefen”  eller att det skapas informella ledare och eldsjälar utan tydliga direktiv eller förutsättningar
 • Ser till att samverkan sker på olika nivåer, internt och externt, regionalt och lokalt
 • Testar lösningar i verksamheten innan det fattas beslut om att upphandla.
 • Arbetar med planeringsprocess - en lyckad metodik och ett arbete som krävs för att prioritera, planera och genomföra
 • Tydlig ansvarsfördelning vem som gör vad
 • Anställer kulturtolkar
 • Pragmatiskt arbete istället för stuprör (vilket t.ex. innebär…)
 • Metoder för att sprida lärdomar, webblärande,  organiserade mötesplatser för erfarenhetsutbyte
 • Utgångspunkten att ALLA ska ingå i fortbildningssatsningar
 • Övergripande organisation och struktur i kompetensutveckling