Arbetsmetoder och modeller - processorienterat arbetssätt

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Processarkitektur.png

Att använda processutvecklingsmetoden i lämpliga sammanhang kan vara ett sätt att nå målet att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar. Metoden är kvalitetssäkrad för verksamhetsutveckling, och kan användas i samtliga förvaltningar. Metoden innefattar att verksamheten kartläggs, visioner utvecklas och handlingsplan för att nå dit arbetas fram tillsammans med mål och mått för verksamheten.

Två saker är centrala i processutvecklingsmetoden:

1. Den ska genomföras med delaktighet av medarbetare

2. Den utgår från kundens behov och resa genom kommunens service.

För att få en inblick i metoden finns på i detta forum en förenklad beskrivning av metoden och exempel på olika mallar som man kan använda i olika skeden i processutvecklingsarbetet. Beroende på uppdragets art så kan delar eller hela processutvecklingsmetoden tillämpas. En del av de mallar som används i Skellefteå kommun och Vara kommun samt några konkreta exempel på i olika sammanhang när metoden använts finns publicerade i denna WIKI.

Varför processorienterat

Allt vi gör i Mittköping är till för att skapa någon sorts värde för våra invånare/brukare/kunder. För att skapa det värdet på bästa sätt behöver vi kunna mäta och jämföra. För att kunna mäta och jämföra måste vi veta hur vi gör saker, så vi vet var vi kan mäta och vad vi ska mäta. Här finns en beskrivning hur nyttan tas tillvara.

Vilka roller finns

För att få ett procssorienterat arbetssätt att fungera i vardagen behöver man organsiera sig, precis som i verkligheten. Det handlar om att definerna roller så att alla vet vem som ansvara för vad, vem som styr, vem som beslutar, vem som utför uppgifter, vem som prioriterar.

Processutvecklingsmetod

Övergripande text som Användare:Sokaang skriver. En länk till Processutvecklingsmetod där man kan läsa mer.

rubrik om mognadstrappan, som skulle byta namn

Inledande text som Användare:Sokaang skriver. Länk till Process-trappa