Skillnad mellan versioner av "Arbetsmetoder och modeller - processorienterat arbetssätt"

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
m (Självklarheter/kritiska faktorer i ett processorienterat arbetssätt)
(Självklarheter/kritiska faktorer i ett processorienterat arbetssätt)
Rad 42: Rad 42:
 
* Kompetens och resurser från verksamheten är en kritisk faktor för att lyckas vid kartläggning
 
* Kompetens och resurser från verksamheten är en kritisk faktor för att lyckas vid kartläggning
 
* Samarbete och vilja att få samsyn på den gemensamma arbetsprocessen är en kritisk faktor
 
* Samarbete och vilja att få samsyn på den gemensamma arbetsprocessen är en kritisk faktor
 +
* En kritisk faktor är att processledaren är utsedd och tar sitt ansvar inför en processkartläggning
  
 
[[Kategori:Arbetsområde]]
 
[[Kategori:Arbetsområde]]
 
__ALLTIDINNEHÅLLSFÖRTECKNING__
 
__ALLTIDINNEHÅLLSFÖRTECKNING__

Versionen från 19 juni 2017 kl. 15.32

Processarkitektur.png

Att använda processutvecklingsmetoden i lämpliga sammanhang kan vara ett sätt att nå målet att öka hastigheten, nyttan och kvaliteten i införandet av digitala lösningar. Metoden är kvalitetssäkrad för verksamhetsutveckling, och kan användas i samtliga förvaltningar. Metoden innefattar att verksamheten kartläggs, visioner utvecklas och handlingsplan för att nå dit arbetas fram tillsammans med mål och mått för verksamheten.

Två saker är centrala i processutvecklingsmetoden:

1. Den ska genomföras med delaktighet av medarbetare

2. Den utgår från kundens behov och resa genom kommunens service.

För att få en inblick i metoden finns på i detta forum en förenklad beskrivning av metoden och exempel på olika mallar som man kan använda i olika skeden i processutvecklingsarbetet. Beroende på uppdragets art så kan delar eller hela processutvecklingsmetoden tillämpas. En del av de mallar som används i Skellefteå kommun och Vara kommun samt några konkreta exempel på i olika sammanhang när metoden använts finns publicerade i denna WIKI.

Exempel:

Inför upphandling av nytt verksamhetssystem för Socialtjänsten i Skellefteå kommun användes processkartläggningsmetoden och workshop genomfördes med nyckelpersoner från hela verksamheten från myndighet till utförare. Både grafiskt samt skriftlig material togs fram där detta användes i samband kravställningen i upphandlingen.

I ett del i att få koll på läget på särskilt boende äldreomsorg i Skellefteå kommun användes delar av metoden för ta fram en nulägesbild över personalens arbetsprocess dygnet runt. Workshops genomfördes och en bild över vilka IT-stöd som det fanns behov av framkom.

I Införandet av tillsyn via trygghetskamera nattetid som ett biståndsbeslut användes processutvecklingsmetoden i Skellefteå kommun för att ta fram personalens arbetsprocess i ett nuläge, i ett nyläge samt förbättringsförslag. Detta underlag användes i samband med upphandlingen. Men även i införandet av det förändrade arbetssättet för både myndighet samt utförare.

Varför processorienterat

Allt som görs i Mittköping är till för att skapa ett värde för kommunernas invånare/brukare/kunder. För att skapa det värdet på bästa sätt behöver man kunna mäta och jämföra. För att kunna mäta och jämföra måste man veta hur saker genomförs, så att man vet vad och var man ska mäta. Här finns en beskrivning hur nyttan tas tillvara.

Genom att kartlägga processer får man en tydlig bild över vad man faktiskt gör. En grundlig kartläggning tydliggör eventuellt dubbelarbete, eventuell otydlig arbetsfördelning eller annat som kan medföra att processen tar längre tid än nödvändigt.

Vilka roller finns

För att få ett procssorienterat arbetssätt att fungera i vardagen behöver man organsiera sig, precis som i verkligheten. Det handlar om att definiera roller så att berörda vet vem som ansvara för vad, vem som styr, vem som beslutar, vem som utför uppgifter, vem som prioriterar osv.

Processutvecklingsmetod

Här kommer en grafiskt och skriftlig beskrivning över Skellefteå kommuns Processutvecklingsmetod där man kan läsa mer om de olika delarna samt ta del av mallar som kan användas i de olika stegen.

Vara arbetar med en liknande metod

Införa processinriktat arbetssätt

Att införa ett processinriktat arbetssätt har Skellefteå kommun valt att illustrera genom en mognadstrappa i nio steg fördelar i tre faser. Första fasen är kartläggning, andra fasen, införande-fasen innefattar steg två till sju. Den sista fasen, ständiga förbättringar är steg åtta och nio. En central och viktigt del i Skellefteå kommuns kvalitetsutvecklingsarbete är Hörnstensmodellen. Den beskriver hur kommunens bedriver utvecklingsarbete, vilka delar som måste ingå och hur de förhåller sig till varandra.

Självklarheter/kritiska faktorer i ett processorienterat arbetssätt

  • Beslut och förankring i kommunledning/kommunstyrelse/kommunfullmäktige att processorienterat arbetssätt ska användas
  • Nyckelpersoner och kompetens inom processutveckling behövs
  • En tydlig uppdragsgivare med beställarkompetens vid uppdragsdialogen
  • Verksamhetens deltagare i kartläggningen behöver har ett förtroende för processutvecklaren
  • Kompetens och resurser från verksamheten är en kritisk faktor för att lyckas vid kartläggning
  • Samarbete och vilja att få samsyn på den gemensamma arbetsprocessen är en kritisk faktor
  • En kritisk faktor är att processledaren är utsedd och tar sitt ansvar inför en processkartläggning