Gemensam syfte och mål med digitalisering

Från Mittköping
Hoppa till:navigering, sök
Kalle-hello-future.jpg

Målet är inte digitalisering i sig, utan att skapa mervärde genom de möjligheter digitaliseringen medför. För att digitaliseringen ska leda till en hållbar utveckling och välfärd på lång sikt, så skall den användas som ett medel för att nå målen. Tekniken ska alltså vara underställd de mervärden som kan komma alla medborgare tillgodo.

Digitaliseringen är en naturlig och självklar del i det livslånga lärandet och bidrar till engagemang, delaktighet och ett innovativt samhällsklimat. Från förskola till högskola skall digitala lärresurser bidra till en ökad utbildningskvalité. Såväl de som behöver extra stöd och kompensation i sina studier som de som högpresterar får genom digitaliseringen möjligheter att nå sin fulla potential.

Inom vård och omsorg bidrar digitaliseringen till att utveckla verksamheten till gagn för brukare och personal.

Människors rätt till likvärdig utbildning och vård skall öka och där spelar digitaliseringen en avgörande roll förutsatt att den genomförs på rätt sätt.

Mittköping skall ha de bästa förutsättningarna att utvecklas såväl lokalt som nationellt och globalt. Digitalisering är ett av många viktiga medel att skapa de förutsättningarna.